Hyppää pääsisältöön

Lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Ympyröita vedessä
Ympyröita vedessä
Lausunnossaan Pro yhtyy käsitykseen siitä, että hyödyt tietoyhteiskunnalle ja yritystoiminnalle jäävät toteutumatta, ellei EU-asetukseen perustuviin tehtäviin ja samalla Suomen kyberosaamisen kehittämiseen osoiteta tarvittavaa lisärahoitusta.

Lisätarpeita ei voida rahoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle vuodelle 2022 esitetyistä toimintamenomäärärahoista. Korostamme, että toiminnan tehokas käynnistäminen edellyttää heti lakimuutosten tultua voimaan viiden henkilötyövuoden lisäyksen. Toiminnan vaatima rahoitus on järjestettävä pysyvälle pohjalle niin, että tehtäviin osoitetaan alusta saakka niiden hoitamiseen tarvittavat voimavarat.

Lue koko lausunto >