Hyppää pääsisältöön

Lausunto hallituksen esityksestä kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä kansalliseksi koordinaatiokeskukseksi

Viivoja ja pisaroita
Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi lausunnon hallituksen esityksestä kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä kansalliseksi koordinaatiokeskukseksi. Pro on antanut lausunnon 2.7.2021.

Lausunto hallituksen esityksestä kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä kansalliseksi koordinaatiokeskukseksi

Julkaistu 01.10.2021 klo 15:56
Lausunnot
Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi lausunnon hallituksen esityksestä kyberturvallisuuskeskuksen nimeämisestä kansalliseksi koordinaatiokeskukseksi. Pro on antanut lausunnon 2.7.2021.

Lausunnossaan Pro on kiinnittänyt huomiota seuraaviin asioihin:

- Uudet asetuksen mukaiset tehtävät lisäävät Kyberturvallisuuskeskuksen työmäärää. Arvio lisääntyvästä työmäärästä ja määrärahatarpeesta perustuu varsin vähäisiin tai puutteellisiin tietoihin.

- Pro edellyttää, että uusien tehtäviin myönnettävän resurssin ja määrärahan riittävyyttä seurataan tarkoin ja eduskunta sitoutuu huolehtimaan tarvittavan lisärahoituksen, kun EU:n osaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston toiminnan käynnistyttyä tiedot työmäärästä ovat täsmentyneet. Korostamme, että uusien lisätehtävien rahoittaminen ei miltään osin ole mahdollista Liikenne- ja viestintäviraston nykyisten toimintamäärärahojen puitteissa, vaan kaikki lisätehtävät on kompensoitava täysimääräisesti.

Lue koko lausunto >