Hyppää pääsisältöön

Lausunto työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

valoja ja varjoja
valoja ja varjoja
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 28.6.2021 (VN/14593/2020) lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi.

Pro on antamassaan lausunnossa 20.8.2021 kiinnittänyt huomiota muun ohella seuraaviin:

- Prolla ei ole keskeisten ehdotusten sisältöön olennaista huomautettavaa. Ehdotetut säädökset ovat uusien tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottamiseksi ilmeisen välttämättömiä. Myös KEHA-keskuksen tehtävien ja rekisterinpitäjien uudelleen määrittely on tarpeen toimijoiden roolien ja vastuiden selkiyttämiseksi sekä asiakkaiden oikeusturvan vuoksi.

- TE-digi-hankkeen hyötyjen saavuttamisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että työnhakijoiden muun verkkoasioinnin osuutta saadaan lisättyä niin, että uuteen palvelumalliin olennaisesti kuuluvissa haastatteluissa ja keskusteluissa voidaan keskittyä järjestelmässä olevien tietojen täsmentämisen sijasta olennaiseen eli työnvälitykseen ja työnhaun tukemiseen. Työnhakijoiden käytön opastukseen on varattava riittävät resurssit.

Lue koko lausunto >