Hyppää pääsisältöön

Lausunto työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ympyröita vedessä
Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Lausunto työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Julkaistu 01.10.2021 klo 15:59
Lausunnot
Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi.

. Pro on antamassaan lausunnossa 13.8.2021 kiinnittänyt huomiota muun ohella seuraaviin: 

- Pro tukee ratkaisuja, joilla siirrytään kohti vahvaan yksilölliseen tukeen ja palveluohjaukseen perustuvaa työnhaun mallia. Pro kuitenkin korostaa, että esitetyn palvelumallin käytännön toteutuminen riippuu täysin siihen kohdennettujen henkilöresurssien riittävyydestä ja oikeasuhtaisesta mitoituksesta.

- Pro korostaa palvelumallin uudistamisen olevan toimintavan muutos, jonka yksityiskohtien hiomisessa on hyödynnettävä henkilöstön osaaminen. Laaja yhteistoiminta ja osallistaminen on tärkeää myös toimeenpanovaiheessa.

-Pro pitää välttämättömänä, että uudistuksen seuranta toteutetaan tieteellisen tason tutkimuksilla. Palvelujen riittävän rahoituksen vaatimiin korjausliikkeisiin on ryhdyttävä välittömästi. Sen sijaan muihin mahdollisesti tarvittaviin jatkotoimiin on ryhdyttävä vasta, kun luotettavaa tietoa on käytettävissä.

Lue koko lausunto >