Hyppää pääsisältöön

Lomautukset nopeutuvat, työttömyysturva paranee – näitä muutoksia luvassa työmarkkinoille

Työmarkkinaosapuolet ovat esittäneet maan hallitukselle keinoja, joilla työllisyyttä, toimeentuloa ja yritystoimintaa voidaan turvata korona-viruksen aiheuttamassa talouden kriisissä. Työntekijöiden lomauttaminen helpottuu, mutta työttömyysturva vahvistuu.

Lomautukset nopeutuvat, työttömyysturva paranee – näitä muutoksia luvassa työmarkkinoille

Julkaistu 23.03.2020 klo 16:11
Uutiset
Työmarkkinaosapuolet ovat esittäneet maan hallitukselle keinoja, joilla työllisyyttä, toimeentuloa ja yritystoimintaa voidaan turvata korona-viruksen aiheuttamassa talouden kriisissä. Työntekijöiden lomauttaminen helpottuu, mutta työttömyysturva vahvistuu.

Pro Uutiset

Suomen talous on kriisissä korona-viruksen aiheuttaman tilanteen takia. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat reagoineet mullistukseen nopealla aikataululla ja esittävät joukkoa toimenpiteistä, joilla voidaan turvata suomalaisten toimeentulo, yritystoiminta ja työllisyys kriisin aikana.

Korona-viruksen aiheuttama tilanne on ennennäkemätön. Siksi myös toimenpiteet ovat poikkeuksellisia. Ensi vaiheen toimenpiteet kohdistetaan suoraan ihmisiin ja yrityksiin ja toimet ovat säädetään kolmen kuukauden mittaiseksi määräajaksi.

Toimenpiteet sisältävät yrityksille suunnattua suoraa taloudellista tukea, helpotuksia työntekijöiden lomautuksiin ja parannuksia työttömyysturvaan. Toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti yksityiseen sektoriin. Lue lisää valtioneuvoston tiedotteesta.

Ehdotettua väliaikaista työlainsäädäntöä sovelletaan koko työmarkkinakentässä sen jälkeen, kun se astuu voimaan. Välineinä käytetään työehtosopimuksia ja lainsäädäntöä. Lakimuutoksia valmistellaan parhaillaan ministeriöissä, eivätkä ne ole vielä voimassa. 

Yrityksiä tuetaan suoraan taloudellisesti

Yritysten maksamiin työeläkemaksuihin esitetään 910 miljoonan euron suuruista alennusta 1.6.2020 lähtien. Työnantajien TyEL-maksua alennettaisiin tilapäisesti tällöin 2,6 prosenttia ja työnantajille annettaisiin mahdollisuus lykätä eläkemaksuja kolmella kuukaudella.

Lisäksi keskusjärjestöt esittävät, että jos työnteko työpaikoilla estyy viranomaisen tekemästä päätöksestä (esimerkiksi päätös kieltää toiminta julkisilla paikoilla kuten valtion taidemuseoissa) siirtyisi palkanmaksuvelvollisuus tällöin valtiolle.

Lomautuksia helpotetaan

Koronan aiheuttama tilanne vaatii nopeita toimenpiteitä, jotta yritysten toiminta voidaan turvata. Siksi keskusjärjestöt esittävät yt-neuvotteluaikojen lyhentämistä lomautustilanteessa viiteen päivään. Muutos on merkittävä, sillä nykyinen yhteistoimintalaki velvoittaa työnantajia, joilla on enemmän kuin 20 henkeä töissä, neuvottelemaan lomautuksista jopa kuusi viikkoa. Lisäksi työnantajan on normaalisti noudatettava ns. 14 päivän ilmoitusaikaa ennen kuin lomautus voi alkaa. Tätä aikaa esitetään lyhennettäväksi viiteen päivään.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että työntekijä voitaisiin lomauttaa jo 10 päivän kuluttua ilmoituksesta.

Lisäksi työnantajille esitetään mahdollisuutta lomauttaa myös määräaikaisia työntekijöitä ja purkaa työsuhde koeajalla tuotannollisten ja taloudellisten syiden perusteella. Tämä voi koskea käytännössä esimerkiksi joukkoa kesätyöntekijöitä.

Samalla takaisinottovelvollisuutta pidennettäisiin yhdeksään kuukauteen, mikäli työntekijä on irtisanottu edellä mainitulla tavalla. Jos työsuhde puretaan koeajalla, ei työttömyysturvaan syntyisi karenssia tai omavastuupäiviä.

Osalla Pron sopimusaloista valmistellaan määräaikaisia muutoksia työehtosopimuksien lomautusilmoitusaikoja koskeviin kirjauksiin. Näistä muutoksista tiedotetaan sopimusalakohtaisesti. 

Työttömyysturvaa parannetaan

Lomautuksen ajalta työttömyyskassat maksavat lomautetuille työttömyyspäivärahaa. Heidän toimeentulonsa turvaamiseksi järjestöt esittävät, että työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan 16.3.2020 alkaen. Tällä hetkellä omavastuupäiviä on viisi.

Lisäksi työttömyysturvan työssäoloehtoa, eli aikaa joka työntekijän on oltava töissä ennen kuin hänellä on oikeus työttömyysturvaan, lyhennetään 13 viikkoon milloin työsuhde on alkanut 1.1.2020 jälkeen. Karenssia ei tulisi henkilöille, joiden työsuhde on purettu koeajalla tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Työttömyyskassojen maksukyky joutuu koetukselle. Tästä syystä keskusjärjestöt esittävät, että valtio osallistuu työttömyyspäivärahojen rahoitukseen peruspäivärahaa vastaavalla osuudella ja tukee työttömyyskassojen toimintaa 20 miljoonalla eurolla.

Pro tukee ja auttaa jäseniään

Ammattiliitto auttaa jäseniään. Ota meihin yhteyttä:

Työsuhde- ja virkaehtoneuvonta
Puhelin 09 1727 3442
Ma–pe kello 8.30–16