Hyppää pääsisältöön

Metsä ja Teknologiateollisuus – mistä on kyse?

Kuva: Shutterstock
Nopeasti vaikuttaisi, että Teknologiateollisuus ja Metsäteollisuus lopettavat molemmat valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisen seinään. Näin ei kuitenkaan ole.  

Metsä ja Teknologiateollisuus – mistä on kyse?

Julkaistu 25.03.2021 klo 16:07
Blogit
Kirjoittanut
Roni Jokinen, teknologiateollisuuden sopimusalavastaava
Nopeasti vaikuttaisi, että Teknologiateollisuus ja Metsäteollisuus lopettavat molemmat valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisen seinään. Näin ei kuitenkaan ole.  

Siinä missä Metsäteollisuus lopettaa kokonaan työehtosopimustoiminnan ja jättää erityisesti pienet yritykset ilman tukea yrityskohtaisissa työehtosopimusneuvotteluissa, Teknologiateollisuus siirtää valtakunnallisen toiminnan elokuussa perustettavalle uudelle yhdistykselle ja tukee yrityskohtaista sopimista Teknologiateollisuus ry:n kautta.

Käytännössä Teknologiateollisuus siis luo kaksi linjaa, jossa nykyiset jäsenyritykset jatkavat lähtökohtaisesti Teknologiateollisuus ry:n jäseninä ja toisen niille, jotka haluavat olla valtakunnallisen tes-toiminnan piirissä. Nämä yritykset järjestäytyvät uuteen yhdistykseen, joka on jatkossa sopimusosapuoli. 

Mitä Ammattiliitto Pro tekee? 

Pro on jo aloittanut valmistautumisen seuraavaan neuvottelukierrokseen, joka alkaa kesän 2021  jälkeen. Ammattiliitto Pro seuraa tilannetta ja neuvottelee ensisijaisesti valtakunnalliset yleissitovat työehtosopimukset jatkossakin teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöille, vaikka sopimuskumppani muuttuu. Lähtökohtamme on, ettei jäsenen näkövinkkelistä tule muutosta.  

Mitä tapahtuu, jos yritykset eivät liity Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn?  

Jos työehtosopimukset ovat edelleen yleissitovia, toimialan yritykset ovat sidottu noudattamaan niitä. Jos joku yhtiö neuvottelee yrityskohtaisen normaalisitovan tessin ammattiliittojen kanssa, silloin sitä noudatetaan. Normaalisitovalla työehtosopimuksella tarkoitetaan työehtosopimusta, jota työnantaja on velvollinen noudattamaan, koska se kuuluu sopimuksen solmineeseen työnantajaliittoon tai koska sopimus on tehty koskemaan juuri kyseistä yritystä. 


Miten henkilöstö mukaan päätöksentekoon?

Teknologiateollisuus suosittelee, että vähintään 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä otettaisiin henkilöstön edustaja mukaan yrityksen päätöksentekoon yrityksen toimintaan sopivalla tavalla. 

On hyvä asia, että henkilöstö pääsisi mukaan päätöksentekoon ja toimielimiin, joissa voidaan vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan liittyviin ratkaisuihin. Toisaalta henkilöstön äänen pitää kuulua myös alle 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Nähtäväksi jää, miten yritykset toteuttavat tätä. Tähän asti henkilöstöedustus on toiminut heikosti, selvitti tuore tutkimus. 

Mikä on jatkossa pienten yritysten tilanne? 

Pienet yritykset ovat yleissitovan työehtosopimuksen piirissä. Kovin pieni yritys tuskin lähtee neuvottelemaan yrityskohtaista työehtosopimusta, koska se vaatii paljon panostusta ja osaamista.  

Mikä muuttuu teknologiateollisuudessa työskentelevän kannalta?  

Jos yleissitovuus säilyy ennallaan, käytännössä mikään ei muutu. Mitä jatkossa mahdollisesti tapahtuu, jää nähtäväksi. Me toki olemme kaikki tässä mukana vaikuttamassa, emme ajopuuna. 

Miten tähän tultiin? 

Metsäteollisuus ry ilmoitti viime vuoden lokakuussa, ettei se neuvottele yleissitovia työehtosopimuksia. Metsäyhtiö UPM taas kertoi, ettei se neuvottele toimihenkilöiden työehdoista enää millään tasolla. Käytännössä työnantaja päättäisi yksipuolisesti toimihenkilöiden tulevista palkankorotuksista, sairausajan palkasta, äitiys- ja isyysvapaasta sekä lomarahasta.  
 
Muut metsäalan suuret työnantajat Metsä Group ja Stora Enso ovat taas valmiita neuvottelemaan yrityskohtaisesta toimihenkilösopimuksesta Pron kanssa. Metsäteollisuuden päätös vaikuttaa paperiteollisuudessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa noin 4 000 toimihenkilöön. Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus päättyy 31.12.2021 ja mekaanisen metsäteollisuuden 28.2.2022. 

Teknologiateollisuus ja sen 1 600 jäsenyritystä etenevät hieman erilaisella linjalla. Teknologiateollisuus ry ilmoitti tänään torstaina 25. maaliskuuta 2021 jakavansa toimintansa kahteen yhdistykseen. Nykyinen Teknologiateollisuus ry lopettaa valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisen, ja vastuu valtakunnallisista tes-neuvotteluista siirtyy uuteen yhdistykseen, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn. Jatkossa yhdistys neuvottelee valtakunnalliset työehtosopimukset yrityksille, jotka haluavat olla työnantajayhdistyksen tes-palvelujen piirissä.  

Päätös vaikuttaa noin 25 000 toimihenkilöön. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus ja suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimus päättyvät 30.11.2021. 

 

Roni Jokinen on teknologiateollisuuden sopimusalavastaava Ammattiliitto Prossa.