Hyppää pääsisältöön

Mitä tapahtuu, jos irtisanoudun?

Image
mitä tapahtuu, jos irtisanoudun
Työpaikkaa vaihtaessa edessä on irtisanoutuminen vanhasta työpaikasta. Moni myös leikkii ajatuksella irtisanoutumisesta ja hyppäämisestä pois oravanpyörästä. Miten irtisanoutuminen ja irtisanominen eroavat palkansaajan näkökulmasta?

Mitä tapahtuu, jos irtisanoudun?

Julkaistu 30.01.2019 klo 12:40
ProStoori
Kirjoittanut
Selja Tiilikainen
Työpaikkaa vaihtaessa edessä on irtisanoutuminen vanhasta työpaikasta. Moni myös leikkii ajatuksella irtisanoutumisesta ja hyppäämisestä pois oravanpyörästä. Miten irtisanoutuminen ja irtisanominen eroavat palkansaajan näkökulmasta?

Heinäkuussa 2019 astuu voimaan uusi laki, joka pyrkii lisäämään työllisyyttä helpottamalla työntekijöiden irtisanomista pienissä yrityksissä. Uuden lain muotoilun mukaan työntekijän toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen irtisanomisen asiallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja -tekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Mitä tämä käytännössä tulee tarkoittamaan, jää korkeimpien oikeusasteiden määriteltäväksi.

– Suomalaisen lainsäädännön taustalla on ajatus, että jokaiselle turvataan toimeentulo, ja siksi esimerkiksi työsopimuslaki suojaa työntekijän työpaikkaa. Jos kuitenkin toimeentulosta luopuu vapaaehtoisesti ilman pätevää syytä, siitä voi seurata esimerkiksi karenssia, kertoo Ammattiliitto Pron lakimies Totti Brunila.

Kannattaa ensin pohtia, mistä halu irtisanoutua johtuu. Olisiko esimerkiksi työtehtävää mahdollista muokata mielekkäämmäksi? Löytyisikö jokin toinen rooli, jossa viihtyisit paremmin? Junnaako urakehitys paikallaan? Jos koet työpaikalla kiusaamista, häirintää tai epäasiallista kohtelua, liitto ja työpaikan luottamushenkilöt auttavat ratkaisemaan asian.

Kannattaa ensin pohtia, mistä halu irtisanoutua johtuu.

 Jos kuitenkin päätät irtisanoutua, tulevaisuuden kannalta on järkevää lähteä hyvissä väleissä työnantajan palveluksesta. 

Muista myös varmistaa jo hyvissä ajoin, että kuulut työttömyyskassaan, sillä se takaa työssäoloehdon täyttyessä suuremman työttömyyskorvauksen kuin Kelan peruspäiväraha. Kannattaa myös miettiä tarkkaan, onko sinulla siihen taloudelliset mahdollisuudet, ja millaiset työllistymisnäkymät kotikaupungissasi ja omalla alallasi on.

Uuden työpaikan etsimisessä Pron jäsenen apuna on Pro Noste, josta saa apua muun muassa urasuunnitteluun. 

Miten irtisanotuksi tuleminen tai irtisanoutuminen vaikuttaa työntekijän asemaan?

 

Kun työntekijä irtisanoutuu*

Kun työnantaja irtisanoo

Peruste

Irtisanoutumiselle ei tarvitse olla mitään perustetta

Irtisanomiselle on aina oltava syy. Perusteeton irtisanominen voidaan riitauttaa, ja siitä työnantajalle koituvat sanktiot voivat olla suuria.

Irtisanomisaika

Irtisanomisaika on 14 päivää alle 5 vuotta kestäneessä työsuhteessa ja 1 kk yli 5 vuoden työsuhteessa.

Irtisanomisaika jopa 6 kk, jos työsuhde on kestänyt yli 12 vuotta.

Karenssi

Työttömyystuen karenssiaika on yleensä 3 kk. Muista myös 5 päivän omavastuuaika. Poikkeuksen tekee vaihtelevan työajan sopimuksesta irtisanoutuminen, silloin, kun töitä ei ole ollut tarpeeksi. Tällöin karenssia ei tule.

Kun työntekijä irtisanotaan tuotannollisella ja taloudellisella perusteella, karenssiaikaa ei tule, mutta omavastuuaika koskee myös irtisanottua työntekijää.

Lopputilin koko

Työsuhteen päättymisen syy ei vaikuta lopputilin kokoon. Lomapalkka on maksettava viimeistään työsuhteen viimeisenä päivänä.

 

*Vertailussa on kyse toistaiseksi voimassaolevasta työsuhteesta.