Hyppää pääsisältöön

Pro ei kannata vientivetoisen työmarkkinamallin kirjaamista lakiin

kontteja satamassa pinoissa
kontteja satamassa pinoissa
Pro lausui Petteri Orpon hallitusohjelman kirjauksesta koskien vientivetoisen työmarkkinamallin ja sovittelujärjestelmän kehittämistä. Pro katsoo, että vientivetoinen malli voisi tietyin edellytyksin olla toteutettavissa, mutta sen tulee perustua työmarkkinaosapuolten väliseen sopimiseen eikä siitä tule säätää lailla. Mallin tulisi huomioida eri alojen mahdollisuudet tasa-arvoiseen palkkakehitykseen.

Petteri Orpon hallitus on ohjelmassaan linjannut vahvistavansa Suomen pitkän tähtäimen kilpailukykyä vahvistamalla vientivetoista työmarkkinamallia. Tämä toteutettaisiin säätämällä laissa työriitojen sovittelusta, että palkantarkastusten yleistä linjaa ei voida ylittää valtakunnansovittelijan toimistosta tai sovittelulautakunnan toimesta annettavalla sovintoehdotuksella. Pro ei kannata vientimallin kirjaamista lakiin vaan katsoo sen rikkovan ammattiliittojen sopimusautonomiaa ja Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia.

Lausunnossaan Pro toteaa, että työmarkkinamallin tulee perustua työmarkkinaosapuolten yhteisymmärrykseen ja sopimiseen eikä sitä tule kirjata lakiin. Oikein toteutettuna koordinoitu vientivetoinen työmarkkinamalli voisi samaan aikaan vahvistaa työrauhaa ja lisätä työmarkkinoiden ennakoitavuutta sekä turvata tasaisen ostovoimakehityksen palkansaajille. Mallin tulee kuitenkin mahdollistaa niin sanotun yleisen linjan poikkeamat, joilla tarvittaessa lisätään alojen houkuttelevuutta, edistetään palkkatasa-arvoa tai ehkäistään matalapalkkaisuutta.

Lue koko lausunto täältä.