Hyppää pääsisältöön

Pro korvaa työ- tai virkasuhteeseen liittyvien oikeudenkäyntien kulut

Image
oikeusapu
Työriidan melskeissä ammattiliitto on työntekijälle kullan arvoinen. Tyypillisen työriidan oikeudenkäyntikulut kipuavat noin 10 000–20 000 euroon, jos riitaa puidaan vain käräjäoikeudessa. Hovioikeuteen valittaminen lisää kustannuksia entisestään.

Pro korvaa työ- tai virkasuhteeseen liittyvien oikeudenkäyntien kulut

Julkaistu 22.05.2019 klo 15:43
ProStoori
Kirjoittanut
Anu Vallinkoski
Työriidan melskeissä ammattiliitto on työntekijälle kullan arvoinen. Tyypillisen työriidan oikeudenkäyntikulut kipuavat noin 10 000–20 000 euroon, jos riitaa puidaan vain käräjäoikeudessa. Hovioikeuteen valittaminen lisää kustannuksia entisestään.

Niin siinä sitten kävi: Potkut tuotannollistaloudellisilla perusteilla, vaikka työn määrä ei ole oleellisesti eikä pysyvästi vähentynyt. Näyttää pikemminkin siltä, että työtehtävät on siirretty vanhalle kollegalle, jonka tilalle on palkattu uusi työntekijä. Irtisanomisen perimmäinen syy saattaakin olla syrjintä tai ongelmalliset henkilökemiat.

 

Suunnilleen tällainen on Ammattiliitto Pron lakiasiainpäällikön Patrik Stenholmin mukaan se tavallinen oikeustapaus, joka Pron lakimiesten hoidettavaksi päätyy.

 

Tyypillisen työriidan oikeudenkäyntikulut kipuavat Stenholmin mukaan noin 10 000–20 000 euroon, jos riitaa puidaan vain käräjäoikeudessa. Hovioikeuteen valittaminen lisää kustannuksia entisestään.

 

– Nämä ovat siis vain työntekijän kulut. Työnantajan oikeudenkäyntikulut ovat yleensä suuremmat kuin työntekijän. Jutun häviäjä saa maksettavakseen pääsääntöisesti myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, joten potti voi kasvaa noin 50 000 euroon, Stenholm laskeskelee.

Mistä oikeudenkäyntikulut koostuvat?

Oikeuden hakeminen ei ole halpaa lystiä.

 

Hintalappua purkamalla selviää, mistä kulut koostuvat.

 

– Lakimies tekee paljon selvitystyötä. Hän selvittää tapahtumien kulkua ja haastattelee todistajia, paneutuu oikeuskirjallisuuteen ja aiempiin oikeustapauksiin. Joissain tapauksissa pitää käydä läpi EU-oikeuttakin. Hän käy läpi kirjallisen todistelun ja mahdollisesti hankkii sitä lisää. Joskus pitää vielä hankkia asiaintuntijalausuntoja, jotka nekin maksavat, Stenholm erittelee.

 

Lisäksi päälle tulevat vielä mahdolliset matkakulut ja päivärahat.

Pron lakimiehillä maan paras kokemus

Työriidan tai työhön liittyvän rikosasian melskeissä ammattiliiton jäsen saa jäsenmaksuilleen kunnolla vastinetta.

 

Kun Pro ottaa jäsenensä riidan tai rikosasian hoitaakseen ja tekee asiasta oikeusapupäätöksen, se vastaa kaikista mahdollisista oikeudenkäyntikuluista. Päätöksen oikeusavun antamisesta Pron lakiasiainpäällikkö tekee aina tapauskohtaisesti ja jokaisessa oikeusasteessa erikseen.

 

– Mitään omavastuuta tai kulukattoa ei ole. Jos jäsen häviää asiansa, Pro huolehtii kuluista, Stenholm vahvistaa.

Mitään omavastuuta tai kulukattoa ei ole. Jos jäsen häviää asiansa, Pro huolehtii kuluista.

 

Lakiasiainpäällikkö tähdentää, että kulujen korvaaminen ei ole ainoa oikeudellinen etu, jonka Pron jäsen saa. Prolla on tarjota jäsentensä avustajiksi lakimiehet, jotka osaavat hoitaa toimihenkilöiden työriita-asiat paremmin kuin kukaan muu Suomessa.

 

– Meidän lakimiehillämme on erittäin laaja osaaminen ja syvällinen kokemus työsuhderiita-asioista.

 

Pro auttaa jäseniään kaikissa oikeudellisissa asioissa, jotka liittyvät heidän työ- tai virkasuhteeseensa. Työsuhderiitojen lisäksi kyse voi olla vaikkapa syrjintätapauksista, palkkasaatavien karhuamisesta tai vaikkapa tasa-arvolain rikkomista koskevista erimielisyyksistä.

Ammattiliiton lakimiehet hoitavat myös työhön liittyviä rikosasioita, esimerkiksi työturvallisuusrikoksia.

Ensin yhteys sopimusala-asiamieheen

Jos epäilee saaneensa potkut laittomin perustein, ei prolaisen kannata olla heti yhteydessä liiton lakimiehiin. Ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen sopimusala-asiamieheen.

 

– Hän voi selvittää asiaa ja selostaa jäsenelle asian oikeudellista puolta. Sopimusala-asiamiehet myös auttavat neuvotteluissa työnantajan kanssa. Tarvittaessa he konsultoivat meidän lakimiehiämme, Stenholm sanoo.

 

Jos epäilee saaneensa potkut laittomin perustein, kannattaa ensin ottaa yhteyttä oman alueen sopimusala-asiamieheen.

 

Jos sopua työnantajan kanssa ei synny, asia siirtyy Pron lakiasiainpäällikön eli Stenholmin pöydälle. Asian hoitaakseen saanut Pron lakimies paneutuu tapaukseen ja tarvittaessa selvittää asiaa lisää. Jos perusteita on eikä osapuolten kesken saavuteta sovinnollista ratkaisua, hän nostaa kanteen, ja juttu etenee oikeuteen.

Miten työriidan selvittely etenee?

1. Jos epäilee tulleensa laittomasti irtisanotuksi, ota ensin yhteys oman alueen sopimusala-asiamieheen. Hän selvittää asiaa ja neuvoo oikeudellisessa puolessa. 

2. Sopimusala-asiamies auttaa neuvotteluissa työnantajan kanssa.

3. Jos sopua työnantajan kanssa ei synny, asia siirretään lakiasiainpäällikön pöydälle.

4. Asia siirretään jollekulle Pron lakimiehistä.

5. Lakimies paneutuu tapaukseen, tekee mahdollisia lisäselvityksiä, haastattelee todistajia, paneutuu aiempiin oikeustapauksiin.

6. Jos perusteet oikeusjutulle löytyvät, eikä sovinnolliseen ratkaisuun päästä, lakimies nostaa kanteen.

7. Juttu käsitellään käräjäoikeudessa.

8. Oikeuden päätös. Mahdollisen valituksen jälkeen asia siirtyy vielä hovioikeuteen.