Hyppää pääsisältöön

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Kuvassa leipiä leipomossa
Kuvassa leipiä leipomossa
Palkansaajien keskusjärjestöt SAK ja STTK sekä ammattiliitot SEL ja Pro eivät hyväksy Petteri Orpon hallitusohjelman mukaista leipomotyölain kumoamista. Lain kumoaminen lisäisi terveyttä vaarantavan yötyön teettämistä leipomoalalla ja merkitsisi monelle alan työntekijälle merkittävää ansiotason laskua.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kolmikantainen työryhmä esittää mietinnössään leipomotyölain kumoamista vanhentuneena ensi vuoden maaliskuusta alkaen. Työryhmässä mukana olleet SAK ja STTK sekä sen asiantuntijajäsenet Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ja Ammattiliitto Pro vastustavat lain kumoamista. SAK ja STTK jättivät siksi mietintöön eriävän mielipiteen.

Nykyisin leipomotyölaissa säädetään, että kello 22:n ja 6:n välisenä aikana tehdystä työstä on työntekijälle maksettava vähintään 100 prosentilla korotettu palkka. Lain tarkoitus on ollut suojella työntekijöiden terveyttä. Yötyö on yksi keskeinen vakavia terveysriskejä aiheuttava työympäristön riskitekijä. Se kasvattaa muun muassa sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen, keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen sekä erilaisten syöpien, kuten rintasyövän ja suolistosyöpien riskiä.

Leipomoalalla työnantajilla on monia muita aloja vahvempi kannuste teettää työ terveydelle haitallisena yötyönä. Leipomotuotteet halutaan usein myyntiin tai toimitukseen siten, että ne ovat valmiina heti aamulla.

Hallitusohjelmassa ei ole kuvattu tarkemmin, mitä lain vanhentumisella tarkoitetaan. Leipomoalaan liittyvät työntekijöiden suojelunäkökulmat eivät ole muuttuneet saati vanhentuneet. Leipomotyöntekijöitä koskeva sääntely on perusteltua alan erityispiirteiden vuoksi. Lain kumoaminen ei poista työnantajan erityistä kannustetta yötyön teettämiseen – eikä myöskään yötyön tieteellisesti todettuja terveyshaittoja.

Leipomotyölain kumoaminen aiheuttaa osalle alan työntekijöistä merkittävän ansiotason laskun. Ansioiden menetys voi olla vuositasolla jopa yli 10 000 euroa.

Leipomotyölain kumoaminen nopealla aikataululla voi aiheuttaa työntekijöille kestämättömiä taloudellisia seurauksia, joihin heillä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta varautua ennakolta. Tällaiset vaikutukset voivat aiheuttaa työntekijöille kohtuuttomia seurauksia, SAK, STTK, SEL ja Pro korostavat.

Lisätiedot

  • SAK:n lakimies Katariina Sahlberg, puh. 044 423 5894
  • STTK:n juristi Inka Douglas, puh. 040 154 8960
  • SEL:n sopimuspäällikkö Erkki Rantamaa, puh. 040 542 6803
  • Pron sopimusalavastaava Ville Varila, puh. 050 351 8383