Hyppää pääsisältöön

Sosiaalivakuutusmaksut 2020

Sosiaalivakuutusmaksuihin tuli muutoksia vuonna 2020. Myös elinaikakerroin, työeläkeindeksi ja palkkakerroin on vahvistettu.

Sosiaalivakuutusmaksut 2020

Julkaistu 03.01.2020 klo 11:07
Uutiset
Sosiaalivakuutusmaksuihin tuli muutoksia vuonna 2020. Myös elinaikakerroin, työeläkeindeksi ja palkkakerroin on vahvistettu.

Työttömyysvakuutusmaksu

 • Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,25 % (vuosi 2019 1,50 %) palkasta.
 • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 45 % (0,50 %), jos palkkasumma on enintään 2 125 500 euroa/vuosi: 0,45 %
 • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 2 125 500 euroa ylittävästä palkkasummasta on 1,70 % (2,05 %)
 • Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,45 % (0,50 %)
 • Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajamaksu on 0,65 % (0,78 %)
 • Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,45 prosenttia liiketoiminnasta maksettujen palkkojen määrästä, jos palkkasumma on korkeintaan 2 125 500 euroa. Sen ylittävältä osalta maksu on 0,99 prosenttia palkasta.
 • Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu on 0,45 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 125 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,21 prosenttia palkasta.
 • Työllisyysrahaston suhdannepuskurin enimmäismäärää nostetaan 6,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi.


Työeläkevakuutusmaksu

 • Työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkasta. Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiaiden korotettu maksu 25,60 prosenttia. Nämä maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2019.
 • Työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi ja työnantajan keskimääräinen maksu 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2019. Työntekijöiden ja työnantajien maksuosuuksien muutos johtuu kilpailukykysopimuksessa sovitusta maksuosuuksien siirrosta työnantajilta työntekijöille.

Sairausvakuutusmaksu

 • Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,68 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta.
 • Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,65 prosenttia.
 • Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,34 prosenttia.
 • Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,18 prosenttia palkka- ja yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 14 574 euroa.

Elinaikakerroin, palkkakerroin ja työeläkeindeksi 

 • Elinaikakerroin vuodelle 2020 on 0,95404. Kerroin pienentää vuonna 1958 syntyneiden vuoden 2020 aikana tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 4,596 prosenttia.
 • Palkkakerroin vuodelle 2020 on 1,446. Vuoteen 2019 verrattuna palkkakerroin nousee noin kaksi prosenttia. Kerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa.
 • Työeläkeindeksi nousee noin 1,2 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Indeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet.