Hyppää pääsisältöön

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden uusi työehtosopimus on hyväksytty

Luvassa lankarullia
Pron hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden uudeksi työehtosopimukseksi sopimuskaudelle 10.3.2023−28.2.2025.

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden uusi työehtosopimus on hyväksytty

Julkaistu 17.03.2023 klo 10:00
Uutiset
Kuvaaja Shutterstock
Pron hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden uudeksi työehtosopimukseksi sopimuskaudelle 10.3.2023−28.2.2025.

Pron hallitus hyväksyi 10.3. syntyneen neuvottelutuloksen tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden uudeksi työehtosopimukseksi eilen 16.3. Alan uusi työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 asti.

Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden palkoista sovitaan molempina sopimusvuosina ensisijaisesti paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkankorotuksen suuruus, ajankohta ja palkantarkistusten toteutustapa, kuten kertaerä, yleiskorotus ja/tai yrityskohtainen erä.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta vuonna 2023, maksetaan toimihenkilölle 381 euron kertaerä 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksun alusta.  Myös toisen kertaerän suuruus on 381 euroa, ja se maksetaan elokuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Jos työnantaja haluaa jakaa kertaerän kahdessa osassa ja yrityksessä on luottamusmies, erän jakamisesta on sovittava luottamusmiehen kanssa.

Lisäksi palkkoja korotetaan 1.11.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,2 % suuruisella yleiskorotuksella sekä 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,1 % suuruisella yleiskorotuksella.

Yleiskorotuksen lisäksi toimihenkilöiden palkkojen korottamiseen käytetään vuonna 2024 0,4 % yritys- ja toimipaikkakohtaista erää, jonka jakamisesta päättää työnantaja.

Lisäksi sovittiin tietyistä tekstimuutoksista.

Tekstiili- ja muotialan palkankorotukset 2023-2024 tes