Hyppää pääsisältöön

Teollisuuden liikevoitto kasvoi 2016

Helsingin Satama Kuva: Heikki Nissinen
Teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualojen yritykset keräsivät liikevaihtoa yhteensä 385,1 miljardia euroa vuonna 2016.

Teollisuuden liikevoitto kasvoi 2016

Julkaistu 18.12.2017 klo 14:43
Uutiset
Teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualojen yritykset keräsivät liikevaihtoa yhteensä 385,1 miljardia euroa vuonna 2016.

Pro Uutiset /Tilastokeskus

Teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualojen yritysten liikevaihto kasvoi 6,6 miljardia euroa vuodesta 2015. Yrityksille jäi liikevoittoa yhteensä 21,4 miljardia euroa, 5,5 miljardia enemmän kuin edellisvuonna.

Liikevoiton kasvusta teollisuuden osuus oli 2,9 miljardia euroa ja palvelualojen yritysten 1,7 miljardia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemasta Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta 2016.

Yritysten henkilöstön määrä kääntyi kasvuun 2016

Yritysten henkilöstön määrä kasvoi noin 4 800 henkilötyövuotta vuonna 2016. Yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 1,43 miljoonaa kokoaikaiseksi muunnettuna. Henkilöstön määrä nousi eniten työllistämistoiminnan, erikoistuneen rakentamistoiminnan ja sosiaalihuollon laitospalveluiden toimialoilla.

Henkilöstön määrä laski eniten vähittäiskaupan ja tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen toimialoilla, kun alkutuotanto rajataan tarkastelusta pois.

Yritysten lukumäärä yhteensä oli vuonna 2016 lähes 357 000, lukumäärä laski alle prosentin edellisen vuoden tasosta. Yritysmäärä laski eniten vähittäiskaupan sekä maaliikenteen ja putkijohtokuljetuksen toimialoilla, kun alkutuotanto rajataan tarkastelusta pois.

Osakeyhtiöiden osuus kasvoi

Osakeyhtiöiden osuus yrityksistä kasvoi ja niiden osuus ylitti 40 prosenttia vuonna 2016. Elinkeinonharjoittajien osuus yrityksistä oli edelleen suurin, noin 45 prosenttia, mutta osuus jatkoi laskuaan. Avointen ja kommandiittiyhtiöiden osuudet jatkoivat myös laskuaan.

Mikroyritysten lukumäärä väheni edelleen, mutta pienten ja suurten yritysten lukumäärät kasvoivat hieman suhteessa edelliseen vuoteen. Mikroyritys määritellään riippumattomaksi yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää.

Konserniin kuuluvien yritysten lukumäärä oli alle 5 prosenttia yritysten kokonaislukumäärästä, mutta konserniyritysten osuus yhteenlasketusta henkilöstömäärästä oli yli 53 prosenttia.