Hyppää pääsisältöön

Tutkimuksella tietotaitoa turvallisuudenhallintaan kemianteollisuudessa

Kemianalan työturvallisuutta edistetään hankkeessa
Systeemiälykäs ihmisten toiminta kemianteollisuuden turvallisuuden edistämisessä -tutkimushankkeessa etsitään malleja ja työkaluja työturvallisuuden parantamiseen kemianteollisuudessa. Pro on hankkeessa mukana yhteistyökumppanina.

Tutkimuksella tietotaitoa turvallisuudenhallintaan kemianteollisuudessa

Julkaistu 25.02.2022 klo 10:00
Uutiset
Systeemiälykäs ihmisten toiminta kemianteollisuuden turvallisuuden edistämisessä -tutkimushankkeessa etsitään malleja ja työkaluja työturvallisuuden parantamiseen kemianteollisuudessa. Pro on hankkeessa mukana yhteistyökumppanina.

Kemianteollisuudessa ihminen, tekniikka ja organisaatio ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa, ja turvallisen toiminnan edellytykset olisi tärkeää tunnistaa ennakoivasti. Näitä edellytyksiä haetaan uudessa Systeemiälykäs ihmisten toiminta kemianteollisuuden turvallisuuden edistämisessä (CHEF) -tutkimushankkeessa, jossa Ammattiliitto Pro on mukana yhteistyökumppanina.

– Systeemissä, esimerkiksi kemianteollisuuden toimintaympäristössä, toimiessaan ihminen vaikuttaa ympäristöönsä muun muassa asenteellaan ja toimintatavoillaan. Vastaavasti ympäristö vaikuttaa siihen, miten itse kukin toimii. Systeemiälykäs toimija ymmärtää ja osaa ottaa huomioon tämän, tutkimusryhmän jäsen Riitta Juvonen kertoo.

CHEF-hanke on osa Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelmaa Responsible Carea. Riitta Juvosen mukaan Kemianteollisuuden ja palkansaajajärjestöjen mukanaolo hankkeessa on tärkeää, jotta tutkimuksen tulokset saadaan levitettyä kentälle.

Pron sopimusalavastaava Taru Reinikainen toimii hankkeen ohjausryhmässä.

– Hanke on erittäin mielenkiintoinen, ja on ilo olla mukana parantamassa kemianteollisuuden työpaikkojen ja työntekijöiden turvallisuutta uusilla menetelmillä. Systeemiälyn menetelmien käyttäminen työturvallisuuden ennakoinnissa on mahdollisuus yrittää ennakoida inhimillisiä tekijöitä, joka saattavat aiheuttaa onnettomuuden, Reinikainen sanoo.

Hanketta koordinoi Työterveyslaitos, ja siinä on mukana neljä kemianteollisuuden yritystä. Yhteistyökumppanit ovat Kemianteollisuus, Tukes ja palkansaajajärjestöt Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Vuoden 2024 kevääseen asti kestävän hankkeen projektipäällikkönä toimii Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Anna-Maria Teperi. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.  Lue lisää Työterveyslaitoksen kotisivulla.