Hyppää pääsisältöön

Työehtosopimus suojaa vuokratyöntekijääkin

Mitä eroa on työlainsäädännöllä ja työehtosopimuksella?
ICT-alan toimihenkilötöissä, esimerkiksi asiakaspalvelussa, vuokratyöntekijätkin ovat Pron neuvotteleman työehtosopimuksen piirissä. Työehtosopimus, tuttavallisemmin tessi, tuo vuokratyöntekijälle huomattavia etuja, erityisesti jos verrataan alaan johon ei sovelleta mitään tessiä.

Työehtosopimus suojaa vuokratyöntekijääkin

Julkaistu 09.02.2016 klo 14:53
Uutiset
ICT-alan toimihenkilötöissä, esimerkiksi asiakaspalvelussa, vuokratyöntekijätkin ovat Pron neuvotteleman työehtosopimuksen piirissä. Työehtosopimus, tuttavallisemmin tessi, tuo vuokratyöntekijälle huomattavia etuja, erityisesti jos verrataan alaan johon ei sovelleta mitään tessiä.

 

#ICTviikot

 

Äkillinen sairastapaus perhepiirissä on erityisesti lapsiperheille tuttua. Työlainsäädäntö turvaa sen, että töistä saa jäädä kotiin, esimerkiksi järjestämään lastenhoitoa. Palkanmaksuvelvollisuutta työnantajalla ei kuitenkaan lain mukaan ole.

Ict-alalla on sovittu, että lyhyt tilapäinen loma on palkallista ja tämä koskee myös sopimuksen piirissä olevia vuokratyöntekijöitä.

 

Monella vuokratyöntekijällä ei ole määritetty viikottaista työaikaa, vaan työtunteja voi olla mitä vain nollan ja neljänkymmenen välillä. Lisäksi kutsu työhön voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla.

 

Ict-alalla työajastakin on sovittu lakia paremmin. Alle 18 tunnin viikkotyöajan käyttöä on rajattu ja työvuoroluetteloista on määräykset. Tessissä määrätään myös vähimmäismääräykset sille, kuinka paljon etukäteen työvuorolistan muutoksista on ilmoitettava.

 

Lomarahakin on neuvoteltu juttu

 

Laissa ei ole toistaiseksi määräyksiä lomarahasta. Jos työntekijään ei sovelleta mitään työehtosopimusta, omasta lomarahasta sopiminen jääkin yksittäisen työntekijän vastuulle.  Ict-alalla lomaraha maksetaan, myös vuokratyöntekijöille.

 

Jäsenillä on oikeus hyödyntää myös luottamusmiehen palveluja: tilaajayrityksen prolainen luottamusmies edustaa myös vuokratyöntekijöitä. Lisäksi jäsenten käytettävissä ovat liiton muut asiantuntijat.

 

 

Ota yhteyttä: Pron yhteystiedot