Hyppää pääsisältöön

Työsuojeluvaltuutetulta vaaditaan henkistä kanttia ja empatiaa

Image
jaakko heikkilä työsuojeluvaltuutettu
Työsuojeluvaalit käydään taas monella työpaikalla 1.11.–31.12.2019. Vaaleissa valittavien työsuojeluvaltuutettujen tehtävänä on valvoa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin toteutumista työpaikoilla yhteistyössä työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutetulta vaaditaan henkistä kanttia ja empatiaa

Julkaistu 19.09.2019 klo 07:38
ProStoori
Kirjoittanut
Verna Julkunen
Työsuojeluvaalit käydään taas monella työpaikalla 1.11.–31.12.2019. Vaaleissa valittavien työsuojeluvaltuutettujen tehtävänä on valvoa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin toteutumista työpaikoilla yhteistyössä työnantajan kanssa.

Jaakko Heikkilä Essity Finlandin Nokian-tehtaalta on tuoreehko toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu tai tuttavallisemmin tsv. Ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen on hänelle kuitenkin tuttua ja sydämen asia, sillä ennen työsuojeluvaltuutetun toimea hän oli työntekijöiden työsuojeluasiamies kuusi vuotta.

Työsuojeluvaltuutetuksi häntä pyydettiin kesken kauden edellisen valtuutetun lähdettyä muihin töihin. Pron tsv-kurssit ovat kesken, mutta jo käydyt koulutukset saavat Heikkilältä kehuja:

– Kaikki liiton koulutukset ovat olleet todella hyviä. Ne ihmiset siellä tietävät, mistä puhuvat.

Työsuojeluvaltuutettu on koko työyhteisön asialla

Hyvältä työsuojeluvaltuutetulta vaaditaan Heikkilän mukaan empaattisuuden lisäksi rohkeutta ajaa koko työyhteisön asiaa. Täytyy olla myös helposti lähestyttävä ja pystyä pitämään asiat asioina, mutta myös sietämään henkistä kuormitusta.

– Suu täytyy saada auki ja tarttua ikäviinkin asioihin, olla esimerkiksi tiukassa paikassa yhteydessä työterveyteen tai HR:ään.

Suu täytyy saada auki ja tarttua ikäviinkin asioihin, olla esimerkiksi tiukassa paikassa yhteydessä työterveyteen tai HR:ään.

Heikkilä kokee, että työsuojeluvaltuutettua myös kuunnellaan, ja kynnys ottaa vaikkapa työterveyteen yhteyttä on matala. Työsuojeluvaltuutettu on asemassa, jossa pääsee kertomaan työnantajalle, miten omalla työpaikalla oikeasti voidaan: monesti asiat eivät nouse johtoportaan tietoisuuteen ollenkaan.  

– Täytyy kehua omaa työnpaikkaa. Täällä otetaan todella erityisesti työturvallisuuteen liittyvät asiat huomioon, Heikkilä kertoo.

Jaakko Heikkilä kokee tulevansa kuulluksi, ja suosittelee tsv-vaaleissa ehdolle asettumista kaikille, joita työsuojeluasiat kiinnostavat.

Henkinen kuormitus vaivaa toimihenkilöitä

Työssä jaksaminen on asia, josta Essityn toimihenkilöt ovat eniten yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun.

– Aina ei koeta, että olisi tarpeeksi työrauhaa ja aikaa tehdä yksi projekti valmiiksi ennen kuin siirrytään jo seuraavaan, Heikkilä sanoo.    

 Kuormittumiseen liittyen Essityllä on tehty esimerkiksi FirstBeat -mittauksia, joiden avulla parhaillaan tutkitaan, palautuvatko työntekijät riittävästi töistään viikonlopun aikana.

Omat akut pienten lasten isällä latautuvat luonnossa lasten kanssa retkeilemällä.

Heikkilä kertoo, että vaikka monien muiden yritysten tapaan myös Essityssä työterveyshuolto on ulkoistettu, on heillä tehtaan tiloissa oma, sama ja tuttu työterveyshoitaja paikalla joka päivä.

Tutulle ihmiselle on matala kynnys mennä juttelemaan niitä näitä. Samalla tulee sitten kerrottua omista ongelmistaankin. Omaa hoitajaa arvostetaan todella paljon. 

– Tämä  ei varmasti ole työnantajalle edullisin ratkaisu, mutta se on iso arvovalinta hyvinvoinnin puolesta ja seikka, jolla on todella iso merkitys koko yrityksen henkilöstölle. Siitä iso kiitos työnantajalle.

Rohkeasti ehdolle tsv-vaaleihin

Jaakko Heikkilä arvioi, että häneltä menee keskimäärin kolme tuntia viikossa työsuojeluvaltuutetun asioihin. Vaikka työsuojeluvaltuutettun toimi vie aikaa, se myös antaa paljon takaisin. Mikään superihminen ei silti tarvitse olla.

Vaikka työsuojeluvaltuutetun toimi vie aikaa, se myös antaa paljon takaisin. Mikään superihminen ei silti tarvitse olla.

Heikkilä kokee tulevansa työsuojeluvaltuutettuna kuulluksi, ja suosittelee vaaleissa ehdolle asettumista kaikille, joita työsuojeluasiat kiinnostavat.

– Jos ehdokkaita on paljon, se on merkki siitä, että nämä ovat tärkeitä asioita. Se on jo viesti sinänsä, Heikkilä kannustaa.

Näin valitaan työsuojeluvaltuutettu

  • Prolainen työsuojeluvaltuutettu toimii toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten edustajana työpaikan työsuojelutoiminnassa. Hän kehittää ja ylläpitää työhyvinvointia yhteistyössä työnantajan kanssa.

  • Työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua, kun työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää.

  • Toimihenkilöillä on aina oikeus valita oma työsuojeluvaltuutettu.

  • Työnantaja valitsee omat edustajansa. Työnantaja nimeää työsuojelutoimintaan omat edustajansa, kuten työsuojelupäällikön ja työsuojelutoimikunnan työnantajaa edustavat jäsenet.

  • Työntekijät järjestävät vaalin, jolla työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan.

  • Kaikilla työpaikan työntekijöillä on oltava mahdollisuus osallistua vaaliin eli asettua ehdokkaaksi ja äänestää. Jos työpaikalla valitaan oma toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu, tähän vaaliin osallistuvat vain kaikki toimihenkilöt.

  • Järjestäjät sopivat vaalin ajasta ja paikasta työnantajan kanssa. Vaalin ajankohta on 1.11.–31.12., uuden toimikauden alkamista edeltävänä vuonna.

  • Ehdokasasettelu tehdään ennen vaaleja työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutettujen ja työsuojelutoimikunnan jäsenen tehtävään. Kaikki vaalissa äänioikeutetut saavat asettaa ehdokkaita. Ehdokkaiden nimet toimitetaan vaalitoimikunnalle kirjallisesti sovittuun määräaikaan mennessä, joka on viimeistään seitsemän päivää ennen vaaleja.

  • Vaaleista on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen vaaleja kaikki vaalikelpoiset työntekijät tavoittavalla tiedonannolla. Vaali suoritetaan äänestyssalaisuuden säilyttämiseksi suljettuna lippuäänestyksenä.

  • Valinnasta tiedotetaan niille työpaikan työntekijöille, joita työsuojeluvaltuutettu edustaa. Valinnoista ilmoitetaan myös Ammattiliitto Prohon ja työnantajalle.