Hyppää pääsisältöön

Vaikuttaako työehtosopimus eri tavalla naisiin ja miehiin?  

Tanja Lehtorannan blogi
Palkkatasa-arvon toteutuminen riippuu paljon siitä, miten neuvotteluja suunniteltaessa ja neuvotteluja käytäessä pidetään mielessä naisten ja miesten samapalkkaisuuden edistäminen. Vaikka tasa-arvolaki ei velvoita liittoja edistämään tasa-arvoa, EU:n oikeuskäytännön mukainen sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä -periaate koskee myös työ- ja virkaehtosopimuksia.

Vaikuttaako työehtosopimus eri tavalla naisiin ja miehiin?  

Julkaistu 05.09.2023 klo 11:55
Blogit
Kirjoittanut
Tanja Lehtoranta
Palkkatasa-arvon toteutuminen riippuu paljon siitä, miten neuvotteluja suunniteltaessa ja neuvotteluja käytäessä pidetään mielessä naisten ja miesten samapalkkaisuuden edistäminen. Vaikka tasa-arvolaki ei velvoita liittoja edistämään tasa-arvoa, EU:n oikeuskäytännön mukainen sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä -periaate koskee myös työ- ja virkaehtosopimuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeessa tarkasteltiin työ- ja virkaehtoehtosopimuksia tasa-arvon ja erityisesti palkkatasa-arvon kannalta. Vaikka sopimuksissa ei ole enää paljoakaan suoraan miehiä tai naisia syrjiviä määräyksiä, myös näennäisesti sukupuolineutraaleilla määräyksillä voi olla erilaisia vaikutuksia miehiin ja naisiin. Sopimusta voidaan myös soveltaa työpaikalla syrjivästi. Hankkeen keskeinen havainto onkin se, että työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointi, eli suvaus, tulee ottaa nykyistä paremmin käyttöön. 

Toinen keskeinen havainto on, että sopimusten suvaus ei saa jäädä tekstien lukemiseen, vaan sen tulee kattaa myös palkkaratkaisu ja palkkausjärjestelmä. Kun on kysymys ensisijaisesti juuri palkkatasoon vaikuttavista sopimuksista, olisi tärkeää, että juuri palkkaratkaisun vaikutus sukupuolten palkkaeroon olisi arvioinnin kohteena. Palkkasyrjinnän havaitseminen edellyttää, että suvaukseen osallistuvilla on käytettävissään riittävän yksityiskohtaista tietoa naisten ja miesten palkoista.  

Työmarkkinajärjestöille tehty kysely toi esille suvauksen merkitystä sekä kipukohtia ja haasteita. Näyttää siltä, että vaikka yleisellä tasolla tasa-arvon edistämiseen ja suvaukseen on sitouduttu, käytännössä niitä tehdään vain harvoin, eikä erojen havaitseminen välttämättä johda tehokkaisiin toimenpiteisiin. Usein toimenpiteenä on työryhmien perustamista, tilanteen kartoittamista ja raportointia, mutta ei muutoksia sopimusteksteihin.  

Myös työkaluissa on parantamisen varaa. Työmarkkinakeskusjärjestöjen työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutuksia koskeva suositus 22.11.2021 on vapaaehtoinen ja ylätasoinen. Suositus ei anna mitään konkreettisia ohjeita siitä, miten suvaus pitäisi tehdä, tai mitä tietoja sen tekemiseksi pitäisi olla käytettävissä. Kyselyn mukaan suositus tunnettiin, mutta sillä ei ollut vaikutusta liittotason toimintaan.  

Haastattelututkimusosuudessa saatiin kullanarvoista tietoa kahdelta Pron alalta, kun hankkeessa tehtyyn suvaukseen pääsivät mukaan rahoitusala ja Maanmittauslaitos. Toivottavasti tehtyä suvausta päästään hyödyntämään alojen samapalkkaisuuden kehittämisessä.  

Katso STM:n raportti tästä. 

Kirjoittaja on Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija ja hankkeen ohjausryhmän jäsen.