Hyppää pääsisältöön

Valtio jatkaa Talvivaaran toimintaa

Terrafame Mining pääsi sopimukseen Talvivaaran kaivoksen liiketoiminnan ostamisesta. Työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä.

Valtio jatkaa Talvivaaran toimintaa

Julkaistu 07.08.2015 klo 15:30
Uutiset
Terrafame Mining pääsi sopimukseen Talvivaaran kaivoksen liiketoiminnan ostamisesta. Työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä.

Pro Uutiset/TEM

Toiminta Talvivaaran kaivoksella Sotkamossa jatkuu. Terrafame Mining Oy, joka on Suomen valtion kokonaan omistaman Terrafame Oy:n tytäryhtiö, on solminut kauppasopimuksen Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ja omaisuuserien ostamisesta sen konkurssipesältä.

Kaivoksen toiminta käynnistyy uudelleen Terrafame Mining Oy -kaivosyhtiössä. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan ympäristönhoidon edellytykset parantuvat muun muassa louhinnan käynnistämisen ansiosta.

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän palveluksessa olevat työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Terrafame Mining Oy:n palvelukseen. Järjestely on tarkoitus saattaa päätökseen elokuun puolivälissä 2015, jonka jälkeen Terrafame Mining Oy:stä tulee kaivostoiminnan vastuullinen toiminnanharjoittaja Sotkamossa.

Valtion tavoitteena on turvata kaivoksen ympäristötilanne sekä saada kaivokselle yksityistä rahoitusta ja omistusta pitkäaikaisten toimintaedellytysten luomiseksi.

– Louhinnan aloittaminen on oleellista myös merkittävien ympäristövahinkojen välttämiseksi. Tämän kriittisen aikataulun vuoksi valtio sitoutui lisätalousarviossa kesällä 2015 uuden kaivosyhtiön pääomittamiseen mahdollisesti jopa yksin, mikä vaihtoehto nyt toteutuu, kertoo elinkeinoministeri Olli Rehn.

Yksityistä sijoittajaa etsitään

Terrafame Mining Oy:n omistaa alkuvaiheessa Suomen valtio Terrafame Oy:n kautta. Terrafame Oy:tä on pääomitettu yhteensä 209 miljoonalla eurolla kaivoksen omistus- ja rahoitusjärjestelyihin osallistumiseksi.

– Valtion tavoitteena on laajentaa Terrafame Mining Oy:n omistuspohjaa ja rahoitusrakennetta kaupallisesti järkevin perustein heti kun se on yhtiön kannalta tarkoituksenmukaista. Neuvotteluja useiden merkittävien yksityisten sijoittajatahojen kanssa on käyty tiiviisti ja näitä jatketaan edelleen, Rehn toteaa.

Terrafame Mining Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty teollisuusneuvos Lauri Ratia, joka toimi valtion luottomiehenä Turun telakan kuiville nostossa Meyerin perheyhtiön omistukseen.

Tavoitteena on, että louhinta kaivoksella alkaisi syyskuun alussa.