Hyppää pääsisältöön

Valtio syrji sydänleikkauksessa käynyttä, prolaiselle 30 000 euron korvaukset

Pron jäsenille liiton tarjoama lakiapu on riskitöntä ja maksutonta.
KirjoittanutJenni Meronen
Pron jäsenille liiton tarjoama lakiapu on riskitöntä ja maksutonta.
Sydänleikkaukseen joutunut Esa Korpela ei kyennyt enää työskentelemään koulukodin ohjaajana. Käräjäoikeuden tuomion mukaan valtio rikkoi yhdenvertaisuuslakia, sillä miehelle ei löydetty korvaavaa työtä.

Oulun käräjäoikeus on tuominnut Suomen valtion maksamaan Pron jäsenelle 30 000 euroa hyvitystä syrjinnästä. Tuomion mukaan työnantaja laiminlöi vammaisen henkilön työhön tehtävät kohtuulliset mukautukset ja rikkoi siten yhdenvertaisuuslakia. Lisäksi valtio joutuu korvaamaan Prolle sen yli 21 000 euron oikeudenkäyntikulut. Tuomio on lainvoimainen.

Esa Korpela oli työskennellyt valtion koulukodin Limingan koulutuskeskuksessa noin 16 vuoden ajan, kun hän vuonna 2019 joutui sydänleikkaukseen. Leikkauksen jälkeen hän ei voinut enää jatkaa työtään koulukotiohjaajana, sillä työhön liittyi väkivallan riski.

Korpela toivoi voivansa jatkaa töitä koulukodissa hallinnollisiin tehtäviin keskittyen. Koulukoti tarjosi hänelle kuitenkin vain mukautettua yövalvojan tehtävää, jossa hänen ei olisi tarvinnut osallistua väkivaltatilanteiden selvittelyyn.

Korpela ei tähän suostunut, sillä myös yövalvojan tehtävässä olisi ollut vaara saada rintakehän alueelle kohdistuva trauma. Lisäksi yötyö olisi rasittanut hänen terveyttään liikaa. Kun muuta työtä ei tarjottu, ehti Korpela olla sairauslomalla ja poissa töistä noin viiden vuoden ajan.

Lainsäädännössä puute

Pron juristi Jonna Riiali kertoo olevansa erittäin tyytyväinen tuomioon ja korvauksen suuruuteen. Riiali pitää tuomiota merkittävänä, sillä kohtuullisista mukautuksista ja vammaisen syrjinnästä on Suomessa vain vähän aiempaa oikeuskäytäntöä.

Virkamieslaista on poistettu säännös virkamiehen sijoittamisesta terveydentilan alentumisen johdosta muuhun tehtävään. Siksi ennakkotapauksia jouduttiin etsimään EU-tasolta asti.

– Virkamieslaki on hyvin epäselvä ja puutteellinen tilanteessa, jossa henkilöä ei voi irtisanoa, mutta hän ei voi myöskään tehdä omaa työtänsä. Vastaus löytyi tässä tapauksessa yhdenvertaisuuslaista, joka puolestaan perustuu EU-direktiiviin. Sen soveltamisesta löytyi aiempia EU-tuomioistuimen päätöksiä, Riiali kertoo.

Työnantajan vastuu on laaja

Käräjäoikeus katsoi, että entinen koulukotiohjaaja oli yhdenvertaisuuslain tarkoittama vammainen henkilö. Häntä syrjittiin vamman aiheuttaman osittaisen työkyvyttömyyden vuoksi, sillä hänen työtehtäviään olisi pitänyt mukauttaa. Korpelan päätös kieltäytyä yövalvojan työstä oli perusteltu, ja hänelle olisi pitänyt löytyä muita töitä. Sen sijaan työnantaja oli ollut asiassa passiivinen vuosien ajan.

Käräjäoikeus totesi, että työnantajalla on velvollisuus tarjota osatyökykyiselle henkilölle muuta työtä silloin, kun työ saadaan synnytettyä kohtuullisilla järjestelyillä, jotka eivät vaikuta negatiivisesti muiden työntekijöiden asemaan. Työnantaja on siis velvollinen esimerkiksi järjestelemään töitä, jakamaan työtehtäviä uudelleen tai tekemään sisäisiä siirtoja.

Oikeus katsoi, että koska työnantaja oli runsaasti resursseja omaava valtio ja Korpelan virkasuhde oli ollut pitkä, voitiin työnantajalta edellyttää hyvin pitkälle meneviä mukautuksia. Lisäksi korvaavaa työtehtävää olisi pitänyt etsiä koulukodin lisäksi myös muualta valtionhallinnosta.

Pron lakipalvelut ovat maksuttomia

Korpela kertoo omaavansa paljon alan koulutusta, esimerkiksi ylemmän amk-tutkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisestä ja johtamisesta. Siitä huolimatta hän koki työnantajan painostavan häntä irtisanoutumaan.

– Minusta haluttiin päästä eroon. Työnantaja vei minulta erinäisiä työsuhde-etuja eikä esimerkiksi 50-vuotispäivääni muistettu mitenkään.

Korpelan korvausvaatimukset ansionmenetyksistä ja henkisestä kärsimyksestä kuitenkin hylättiin. Hän kertoo prosessin aiheuttaneen niin stressiä, unettomuutta kuin toimeentulovaikeuksia.

– Tuomion jälkeen olen kuitenkin saanut kiitoksia jäseniltä muista valtion koulukodeista, että olen jaksanut käydä tämän homman läpi. Tuomio toimii hyvänä ennakkotapauksena siitä, ettei työnantaja voi jatkossa kohdella työntekijöitä miten haluaa. Olen itse pitkäaikaisena luottamusmiehenä puuttunut johdon toimintatapoihin ja ajanut työntekijöiden etuja ja oikeuksia, Korpela kertoo.

Pron jäsenille liiton tarjoama lakiapu on riskitöntä ja maksutonta.

-Ilman sitä en olisi pystynyt millään lähtemään tähän, Korpela sanoo.