Hyppää pääsisältöön

Poliittiset työnseisaukset 2024

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Velvollisuutemme on puolustaa jäseniämme, kun heitä kohtaan suunnitellaan työelämäheikennyksiä.

Petteri Orpon hallitus aikoo mm. heikentää työntekijän irtisanomissuojaa, helpottaa perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden solmimista, rajata yhteistoimintalain piiriin kuuluvien työyhteisöjen määrää, lyhentää lomautusilmoitusaikoja yhteen viikkoon, muuttaa ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomaksi sekä leikata sosiaaliturvaa, kuten ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja asumistukea.  
 
Toisin sanoen hallitus samaan aikaan heikentää merkittävästi jäsentemme työsuhteiden ehtoja ja suojaa sekä leikkaa työttömyysturvaa. Lisäksi hallitus aikoo puuttua lainsäädännöllä työehtosopimusneuvotteluihin, rajoittaa työntekijöiden mahdollisuuksia puolustaa omia oikeuksiaan kiristämällä lakko-oikeuksia ja sakottaa yksittäisiä työntekijöitä työrauhan aikaiseen työtaisteluun osallistumisesta. 
 
Saamamme palautteen perusteella tämä kaikki herättää laajaa huolta jäsenkunnassamme ja tätä viestiä olemme vieneet Orpon hallitukselle lukuisissa yhteyksissä hallitusohjelman julkaisun jälkeen, tuloksetta. Hallituksen kieltäydyttyä toistuvasti kuuntelemasta ja aidosti neuvottelemasta uudistuksista Pron hallitus joutui tekemään päätöksen jatkaa ja laajentaa järjestöllisiä toimia, jotta saamme jäsentemme äänen kuuluviin heitä koskevassa päätöksenteossa. Toivomme edelleen, että neuvotteluyhteys hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välillä löytyy ja voimme jatkossa kehittää työelämää yhdessä sopien, kuten laajasti arvostettu suomalainen tapa on vuosikymmeniä ollut.

Orpon hallitusohjelma sisältää lukuisia heikennyksiä työntekijöiden asemaan ja oikeuksiin. Tavoitteenamme on saada Petteri Orpon hallitus perumaan radikaaleimmat työelämäheikennyksensä sekä aidosti kuuntelemaan ja ottamaan huomioon työntekijöiden ääni työelämää uudistaessaan. 

Kaikki Pron ilmoittamat poliittiset lakot ovat laillisia, niistä on tehty asiaankuuluvat ilmoitukset työnantajille eikä niistä saa tulla mitään seurauksia toimihenkilöille, jotka lakkoon osallistuvat. Työnantaja ei myöskään saa ennakkoon kerätä tietoa työpaikalla lakkoon osallistuvista toimihenkilöistä, painostaa tekemään lakon alaista työtä tai vaatia erillisiä “lakkoleimauksia” työaikakirjanpitoon.  
 

Aiemmin osa työnantajista on virheellisesti ilmoittanut toimihenkilöille, että lakkoon osallistuminen on luvaton poissaolo, jos tästä ei henkilökohtaisesti kerrota etukäteen. Tällainen toiminta on laitonta painostamista työtaisteluun osallistuvia toimihenkilöitä kohtaa. Mikäli työnantaja tiedustelee etukäteen lakkoon osallistumisesta, sinun ei tarvitse vastata näihin tiedusteluihin. Sen sijaan kerro asiasta luottamusmiehelle, Pron aluetoimistoon tai työsuhdepäivystykseen.   

 
Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä lakkoon osallistumisesta löydät Pron nettisivuilta. Kaikissa lakkoon liittyvissä kysymyksissä voit myös olla yhteydessä omaan luottamusmieheesi, Pron aluetoimistoon tai työelämäneuvontaamme jonka tavoitat ma-pe klo 9–15 numerosta (09) 1727 3442.

Ajantasaista tietoa löydät Pron verkkosivuilta, Facebookista, Instagramista, X:stä sekä jäsenkirjeistä. 

Voit vaikuttaa liittymällä liittoon, sillä yhdessä olemme enemmän. Jaa tietoa heikennyksistä työpaikalla ja sosiaalisessa mediassa. Olemme koonneet käyttöösi:

Jos sinulla on kysyttävää järjestöllisistä toimenpiteistä, ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi tai liiton työelämäneuvontaan.

Poliittinen lakko on laillinen eikä siihen osallistumisesta voi aiheutua sinulle mitään seuraamuksia. 

Työehtosopimuksissa on usein sovittu neljän päivän ilmoitusajasta koskien poliittista lakkoa.  Ammattiliitto Pro on huolehtinut tarvittavista ilmoituksista. Toimihenkilöiden ei tarvitse ilmoittaa osallistumisestaan työnantajalle. 

Pron ilmoittamat lakot alkavat eri aikoihin ja löydät ne yläpuolelta jäsenkirjeistä. Töihin ei mennä enää lakon alkamisajan jälkeen. 

Älä jätä työpaikallesi mitään, mitä mahdollisesti tarvitset lakon aikana. Lakon alkamisen jälkeen ei mennä työpaikalle eikä tehdä etätyötä. 

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut lakkoon työehtosopimuksen soveltamisalan mukaiset toimihenkilötyöt erikseen listattujen yritysten toimipaikoissa. Lakko koskee myös niitä toimihenkilöitä, jotka eivät ole Pron jäseniä. 

Lakko koskee kaikkia toimihenkilöitä, jotka työskentelevät sellaisen työehtosopimuksen mukaisissa tehtävissä ja toimipaikoissa, jotka on ilmoitettu lakkoon. Listan löydät yläpuolelta.

 (Eli lakko voi koskea myös muiden kuin listassa luetelluiden yritysten palveluksessa työskenteleviä toimihenkilöitä, mikäli työ tehdään lakon piirissä olevalla toimipaikalla.) 

Lakon kanssa yhtäaikaisten poissaolojen osalta ns. aikaprioriteettiperustetta. Jos esimerkiksi vuosiloma tai sairausloma alkaa ennen lakkoa, henkilö on lomalla tai sairauslomalla myös lakon alettua. Jos alkuperäisen poissaolon syy päättyy lakon aikana, henkilö on lakossa loppuajan. 

Lakkoavustus tulee haettavaksi ja maksetaan lakon päätyttyä.  

Hakuaikaa on kuukausi lakon päättymisestä.  

Edellytyksenä on, että olet ollut Pron jäsen jo työtaisteluilmoituksen jättöhetkellä. 

Lakko perustuu järjestöpäätökseen ja jäsenet ovat liittyessään sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen ja liiton sääntöjä sekä päätöksiä. 

Lakko ei kohdistu työehtosopimuksiin vaan sillä vaikutetaan muihin asioihin, tässä tapauksessa hallitusohjelman työelämää ja sosiaaliturvaa koskeviin heikennysesityksiin. Sillä ei myöskään vastusteta mitään puoluetta tai olla jonkun toisen puolella.

Poliittinen lakko ei kohdistu työehtosopimuksiin, vaan sillä vaikutetaan muihin asioihin, tässä tapauksessa hallitusohjelman työelämää ja sosiaaliturvaa koskeviin heikennysesityksiin. Sillä ei myöskään vastusteta mitään puoluetta tai olla jonkun toisen puolella.

Pron hallitus päättää lakkoavustuksesta työtaistelukohtaisesti. Tiedon löydät Pron lähettämästä jäsenkirjeestä.

Bannerikuva

Hallitus heikentää työntekijöiden asemaa — olemme puolellasi

Suomen hallitus aikoo muuttaa työnteon ehtoja, kuten heikentää irtisanomissuojaa, rajoittaa lakko-oikeutta, helpottaa määräaikaisten työsuhteiden solmimista, lakkauttaa aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan sekä tehdä ensimmäisestä sairauspäivästä palkattoman.

Lisäksi hallitus aikoo heikentää ansiosidonnaista työttömyysturvaa merkittävästi.

Onko sinulla kysyttävää?

Jos sinulla on kysyttävää järjestöllisistä toimenpiteistä, ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi tai liiton työsuhde- ja virkaehtoneuvontaan.

Parempi työelämä saavutetaan yhdessä sopien, ei sanellen

Voit vaikuttaa liittymällä liittoon, sillä yhdessä olemme enemmän.