Hyppää pääsisältöön

Työelämän tietopankki

Työelämän tietopankki

Työelämän tietopankista löydät vastauksen moneen työelämäkysymykseen. Voit myös kysyä Aina Botilta apua.
Neuvottelutulos, kädenpuristus
Työ- ja virkaehtosopimukset

Kaikki neuvottelemamme työ- ja virkaehtosopimukset.

Työsuhde

Kun työnantaja ja työntekijä sopivat työn tekemisestä, syntyy työsuhde.
Oletko töissä valtiolla? Lue lisää virkasuhteesta. 

Muutosneuvottelut ja yhteistoiminta

Yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden välistä menettelyä.

Vakava aikuinen nainen
Työtaistelut
Vakava aikuinen nainen

Miten lakkoavustusta haettiin? Mitä tarkoittaa ylityökielto? Mistä löytyy lakko-ohjeistus? 

Lakko eli työnseisaus on työtaistelun muoto, jossa henkilöt kieltäytyvät tekemästä työtä. Osallistuminen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämään lakkoon aina laillista.

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Iloinen, hyvinvoiva nainen

Työsuojelu ja hyvinvointi työssä

Työsuojelutyön tavoitteena on taata turvalliset, terveelliset, viihtyisät ja kehittävät työolot sekä tukea henkilöstön työkykyä. Omaan hyvinvointiin työssä vaikuttaa myös osaaminen ja kokemus työn mielekkyydestä, työn ja yksityiselämän tasapaino sekä työyhteisön toimivuus.

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmaksi kutsutaan äkillistä ja yllättävää ulkoisten tekijöiden aiheuttamaa tapahtumaa työssä, joka johtaa työntekijän loukkaantumiseen. Työtapaturmat ovat tapaturmia, jotka tapahtuvat työpaikalla, matkalla töihin tai töistä kotiin tai työnantajan määräämän työ- tai asiointimatkan aikana. Työperäiset sairaudet ovat puolestaan joko ammattitauteja tai työperäisiä sairauksia, jolloin sairastuminen liittyy työhön, mutta ammattitaudin kriteerit eivät täyty.
Kuva: Shutterstock

Työssä jaksaminen

Työssä jaksamiseen vaikuttavat työolot, tarvittava osaaminen, työn mielekkyys, työkyky ja yksityiselämän tasapaino. Merkittävässä roolissa ovat työyhteisötekijät, johtaminen ja työn palkitsevuus. Oleellista on, tunteeko työntekijä saavansa ponnisteluiden vastineeksi palkitsevuutta palkan lisäksi muun muassa arvostuksen, turvallisuudentunteen tai uralla etenemismahdollisuuksien muodossa. Työssä jaksamista edistävät vaikutusmahdollisuudet työhön ja työoloihin sekä mahdollisuus kehittää omaa työtä ja osaamista.