Hyppää pääsisältöön

Työtaistelut

työtaistelu

Työtaistelut

Tältä sivulta löydät ajantasaiset tiedot meneillään olevista työtaisteluista.

Tulevat ja meneillään olevat työtaistelut

Ylityökiellot

  • Ylityö-, vuoronvaihto- ja komennustyökielto Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry:n jäsenille alkaa 19.12.2021 kello 00.01 ja on voimassa toistaiseksi. Ylityö-, vuoronvaihto- ja komennustyökielto on voimassa kaikissa seuraavien yhtiöiden toimipaikoissa, joissa työskentelee ITA ry:n jäseniä: Finnair Oyj, Finnair Technical Services Oy, TCR Oy, Swissport Oy, Ga Telesis Oy ja Hub Logistics Oy. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi. Lue lisää >>

  • Liukumasaldojen kerryttämiskielto taloushallintoalalle maanantaista 17.1.2022 klo 00 alkavista työvuoroista alkaen. Liukumasaldojen kerryttämiskielto on voimassa, kunnes liitot (Pro ja ERTO) toisin ilmoittavat. Liukumasaldojen kerryttämiskielto koskee kaikkia taloushallintoalalla työskenteleviä, joiden työsuhteissa noudatetaan ainakin joiltakin osin valtakunnallista Taloushallintoalan työehtosopimusta. Lue lisää >

Lakot ja lakkovaroitukset

  • Lakkovaroitus paperiteollisuuden työehtosopimuksen piirissä työskenteleville UPM:llä. Lakko alkaa 1.1.2022 kello 6.00 (pois lukien Lappeenrannan biojalostamo, jossa lakko alkaa 1.1.2022 kello 7.00). Lakko päättyy 22.1.2022 kello 6.00. Lakkovaroitus koskee seuraavia yhtiöitä. Lue lisää >

  • Lakkovaroitus mekaanisen metsäteollisuuden yritykseen Siklaelementti Oy. Lakkovaroitus annetaan ajalle 13.1.2022 klo 6.00–30.1.2022 klo 00

Lakot ja lakon siirto 

  • Työministeri Tuula Haatainen on 28.12.2021 siirtänyt ITAn lakkoa siten, että lakko voi alkaa aikaisintaan 17.1.2022 klo 06.00 jälkeen.  Lue lisää >>

  • Sovittelija Jukka Ahtelan esityksestä on siirretty Isojoen Sahaa ja Formica IKI koskevia lakkoja.  Isojoen sahaa koskeva lakko siirtyy alkamaan 24.1.2022 mikäli sopimusta ei saavuteta. Ahtela on siirtänyt myös Formica IKI Oy  lakkoa alkamaan 27.1.  mikäli sopimusta ei saavuteta.


Työtaistelutietoa
Danske Bankin toimistolla Ilmalassa oli hiljaista rahoitusalan lakon aikana.
Näin haet lakkoavustusta

Jos sinulle tulee ansionmenetystä työnseisauksen takia, maksamme sinulle lakkoavustusta. Edellytyksenä on, että sinulla on Pron voimassaoleva jäsenyys. 

Prolaisia lakkovahteja
Tietoa työnseisauksista

Lakko eli työnseisaus on työtaistelun muoto, jossa henkilöt kieltäytyvät tekemästä työtä. Osallistuminen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämään lakkoon aina laillista.

Tietoa ylityökiellosta

Ylityökiellolla kielletään tekemästä kaikkea säännöllisen työajan ylittävää työtä. Se pitää sisällään myös työajan pidentämisen liukumilla ja matkustamisen normaalin työajan ulkopuolella.

Työtaistelusanastoa

Hätätyö on työtä, johon työnantaja voi määrätä työntekijän ilman työntekijän suostumusta. Työnantaja voi teettää hätätyötä vain, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut tai vakavasti uhkaa aiheuttaa keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tavalla, joka vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden, eikä työtä voi siirtää myöhemmin suoritettavaksi.

Hätätyön teettämisen edellytykset määritellään työaikalaissa. Hätätyötä teettävän työnantajan on välittömästi tehtävä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä työsuojelupiiriin. Ilmoituksessa on mainittava hätätyön syy, laajuus ja oletettu kesto. Ilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun, tai milloin kumpaakaan ei ole valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto. Hätätyötä teettäessä työnantaja saa pidentää tavanomaista työaikaa siinä määrin kuin ennalta arvaamattoman uhan torjuminen sitä vaatii, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Lakko on työtaistelun muoto, jossa henkilöt kieltäytyvät  väliaikaisesti tekemästä työtä. Lakkoa käytetään painostuskeinona tilanteessa, jossa sopua ja yhteisymmärrystä työnantajan kanssa ei muuten löydy, eikä asioiden eteenpäinvieminen onnistu enää pelkästään neuvottelemalla. Osallistuminen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämään lakkoon aina laillista.

Työsaarto on tukilakon kaltainen työtaistelutoimenpide, jossa alan toimihenkilöt kieltäytyvät työskentelemästä saarron alaisten yritysten kanssa. 

Käytännössä työsaarto vaikuttaa niin, että esimerkiksi mitään uusia tilauksia ei toimiteta, laskutusta ja/tai luotonhallintaa ei hoideta eikä myöskään mahdollisia vikoja korjata ja asennuksia sekä huoltoja tehdä. Työsaarron alaiset työt jätetään odottamaan ja ne tehdään vasta sen jälkeen, kun saarto päättyy. Liiton päättämä työsaarto on laillinen tukitoimenpide. 

Kyseessä on laillinen työtaistelutoimi eikä työnantajalla ole oikeutta painostaa ketään tai kieltää osallistumista työsaartoon. 

Työsulku on työnantajien toteuttama työtaistelutoimenpide. Työsulku tarkoittaa sitä, että työnantajaliitto kieltää työn tekemisen joissain jäsenyrityksissään.

Työsulussa työnantaja estää työntekijöitä pääsemästä työhön, keskeyttää heidän palkanmaksunsa ja julistaa työpaikan suljetuksi niin, että henkilöstö ei pääse tekemään työsulun piirissä olevaa työtä.

Työnantajan toimeenpanema työsulku on samalla lailla työtaistelutoimenpide kuin työntekijöiden lakkokin, kun alalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta eli ala on niin kutsutussa sopimuksettomassa tilassa. Työsulusta on ilmoitettava vastapuolelle ja valtakunnansovittelijalle kahta viikkoa ennen työsulun toteuttamista.

Työsulkua voidaan käyttää esimerkiksi määräaikaisena tai yksittäisinä ns. pistepäivinä. Sulku voi koskea myös vain jonkun ammattiliiton jäseniä. Työsulkuun voidaan julistaa paitsi yksittäinen yritys, myös työnantajaliiton kaikki jäsenyritykset.

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

teknologiateollisuus
Uutiset
Julkaistu 30.12.2021
Ammattiliitto Pro on tänään jättänyt lakkovaroituksen teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan ennalta määritellyille työpaikoille. Lakko koskee myös suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevaa työtä, jota tehdään lakossa olevaan yritykseen.
kokoustila tuolit
Uutiset
Julkaistu 28.12.2021
Työtuomioistuin on tänään 28.12.2021 antanut tuomion, jossa se toteaa ITAn 19.12.2021 ilmoittaman ylityökiellon, vuoronvaihtokiellon ja komennuskiellon sekä 3.1.2022 alkavan työnseisauksen laillisiksi työtaistelutoimenpiteiksi.
lentokone tekniikka
Uutiset
Julkaistu 17.12.2021
Pro haluaa parantaa Ilmailutekniikan ammattiyhdistyksen jäsenten asemaa, mutta Ilmailualan Unioni ja Palta eivät ole vastanneet neuvottelukutsuihin tai neuvotteluille on asetettu kestämättömiä ehtoja. Pron jätti lakkovaroituksen perjantaina.