Hyppää pääsisältöön

Työtaistelut

työtaistelu

Työtaistelut

Lakko eli työnseisaus on työtaistelun muoto, jossa henkilöt kieltäytyvät tekemästä työtä. Osallistuminen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämään lakkoon aina laillista.

Tältä sivulta löydät ajankohtaiset työtaistelut.

Teknologiateollisuus ja suunnittelu- ja konsulttiala

Pro on jättänyt lakkovaroituksia teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle. Suunnittelu- ja konsulttialan lakot koskevat työtä, jota tehdään teknologiateollisuuden lakon piirissä olevaan työpaikkaan.

1.2.2023 kello 00.00 ja 3.2.2023 kello 24.00 välillä alkavia työvuoroja koskevan lakon piirissä olevat työpaikat on listattu täällä. Teknologiteollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan työriitaa soviteltiin 31.1. Sovittelussa ei syntynyt tulosta. Lakko alkaa 1.2.2023 kello 00.00
8.2.2023 kello 00.00 ja 10.2.2023 kello 24.00 välillä alkavia työvuoroja koskevan lakon piirissä olevat työpaikat on listattu täällä.
11.2.2023 kello 00.00 ja 17.2.2023 kello 24.00 välillä alkavia työvuoroja koskevan lakon piirissä olevat työpaikat on listattu täällä.

Lisäksi Pro on päättänyt koko teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloja koskevasta ylityökiellosta ja on voimassa toistaiseksi.

Taloushallintoala

Pro on jättänyt lakkovaroituksen taloushallintoalalle. Lakko koskee perjantaina 10.2.2023 kello 0.01 – maanantaina 13.2.2023 kello 23.59 välisenä aikana alkavia työvuoroja. Lakon piiriin kuuluvat kaikki Paltan jäsenyritykset ja linkin takana olevat yritykset. Lakko ei kuitenkaan koske Accountor-yhtiöitä.

Lisäksi Pro on jättänyt liukumasaldojen kerryttämiskiellon taloushallintoalalle 25.1.2023 kello 00.01 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi. Kiellon piirissä olevat työpaikat on listattu täällä.

Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry

Pro on aloittanut ylityö-, vuoronvaihto- ja komennustyökiellon Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry:ssä. Kielto on alkanut 19.12.2021 kello 00.01 ja on voimassa toistaiseksi.  Lue lisää täältä.

Kemian ala

Pro ilmoitti kolmen päivän työnseisauksesta kemianteollisuuden erikseen nimetyissä yrityksissä 13.–15. helmikuuta 2023. Lisäksi kaikkia aloilla työskenteleviä toimihenkilöitä koskeva ylityökielto alkaa 30. tammikuuta pois lukien tekstiilihuoltoalalla työskentelevät toimihenkilöt. Katso työtaisteluiden piirissä olevat yritykset ja lue lisää täältä.


Työtaistelutietoa
Danske Bankin toimistolla Ilmalassa oli hiljaista rahoitusalan lakon aikana.
Näin haet lakkoavustusta

Jos sinulle tulee ansionmenetystä työnseisauksen takia, maksamme sinulle lakkoavustusta. Edellytyksenä on, että sinulla on Pron voimassaoleva jäsenyys. 

Prolaisia lakkovahteja
Tietoa työnseisauksista

Lakko eli työnseisaus on työtaistelun muoto, jossa henkilöt kieltäytyvät tekemästä työtä. Osallistuminen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämään lakkoon aina laillista.

Tietoa ylityökiellosta

Ylityökiellolla kielletään tekemästä kaikkea säännöllisen työajan ylittävää työtä. Se pitää sisällään myös työajan pidentämisen liukumilla ja matkustamisen normaalin työajan ulkopuolella.

Työtaistelusanastoa

Hätätyö on työtä, johon työnantaja voi määrätä työntekijän ilman työntekijän suostumusta. Työnantaja voi teettää hätätyötä vain, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut tai vakavasti uhkaa aiheuttaa keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tavalla, joka vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden, eikä työtä voi siirtää myöhemmin suoritettavaksi.

Hätätyön teettämisen edellytykset määritellään työaikalaissa. Hätätyötä teettävän työnantajan on välittömästi tehtävä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä työsuojelupiiriin. Ilmoituksessa on mainittava hätätyön syy, laajuus ja oletettu kesto. Ilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun, tai milloin kumpaakaan ei ole valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto. Hätätyötä teettäessä työnantaja saa pidentää tavanomaista työaikaa siinä määrin kuin ennalta arvaamattoman uhan torjuminen sitä vaatii, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Lakko on työtaistelun muoto, jossa henkilöt kieltäytyvät  väliaikaisesti tekemästä työtä. Lakkoa käytetään painostuskeinona tilanteessa, jossa sopua ja yhteisymmärrystä työnantajan kanssa ei muuten löydy, eikä asioiden eteenpäinvieminen onnistu enää pelkästään neuvottelemalla. Osallistuminen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämään lakkoon aina laillista.

Työsaarto on tukilakon kaltainen työtaistelutoimenpide, jossa alan toimihenkilöt kieltäytyvät työskentelemästä saarron alaisten yritysten kanssa. 

Käytännössä työsaarto vaikuttaa niin, että esimerkiksi mitään uusia tilauksia ei toimiteta, laskutusta ja/tai luotonhallintaa ei hoideta eikä myöskään mahdollisia vikoja korjata ja asennuksia sekä huoltoja tehdä. Työsaarron alaiset työt jätetään odottamaan ja ne tehdään vasta sen jälkeen, kun saarto päättyy. Liiton päättämä työsaarto on laillinen tukitoimenpide. 

Kyseessä on laillinen työtaistelutoimi eikä työnantajalla ole oikeutta painostaa ketään tai kieltää osallistumista työsaartoon. 

Työsulku on työnantajien toteuttama työtaistelutoimenpide. Työsulku tarkoittaa sitä, että työnantajaliitto kieltää työn tekemisen joissain jäsenyrityksissään.

Työsulussa työnantaja estää työntekijöitä pääsemästä työhön, keskeyttää heidän palkanmaksunsa ja julistaa työpaikan suljetuksi niin, että henkilöstö ei pääse tekemään työsulun piirissä olevaa työtä.

Työnantajan toimeenpanema työsulku on samalla lailla työtaistelutoimenpide kuin työntekijöiden lakkokin, kun alalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta eli ala on niin kutsutussa sopimuksettomassa tilassa. Työsulusta on ilmoitettava vastapuolelle ja valtakunnansovittelijalle kahta viikkoa ennen työsulun toteuttamista.

Työsulkua voidaan käyttää esimerkiksi määräaikaisena tai yksittäisinä ns. pistepäivinä. Sulku voi koskea myös vain jonkun ammattiliiton jäseniä. Työsulkuun voidaan julistaa paitsi yksittäinen yritys, myös työnantajaliiton kaikki jäsenyritykset.

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Pron puheenjohtaja Jorma Malinen lakkoportilla ABB:lla Helsingin Pitäjänmäessä
Uutiset
Julkaistu 02.02.2023
Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden lakon 2. päivän viesti kentältä on sama kuin eilen: lakko pitää ja kunnollisten ja kaikille jaettavien palkankorotusten vuoksi ollaan valmiita taistelemaan.
Lakkovahdit 1.2. Normetilla
Uutiset
Julkaistu 01.02.2023
Teknologiateollisuuden kolmipäiväinen lakko erikseen nimetyillä työpaikoilla alkoi tänään 1.2. klo 00.00. Tunnelmat lakkoporteilla ovat olleet rauhalliset ja lakko pitää hyvin.
Seinäkello näyttää viittä.
Uutiset
Julkaistu 02.12.2022
Ruukin Toimihenkilöt Pro ry:n hallitus on ilmoittanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta SSAB Europe Oy:n toimihenkilöille Hämeenlinnassa. Työtaistelutoimien syynä on alan työehtosopimusneuvottelun tukeminen.