Hyppää pääsisältöön

Työtaistelut

työtaistelu

Työtaistelut

Lakko eli työnseisaus on työtaistelun muoto, jossa henkilöt kieltäytyvät tekemästä työtä. Osallistuminen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämään lakkoon aina laillista.

Tulevat ja meneillään olevat työtaistelut

  Lakot

  Ylityökiellot

  • Ylityö-, vuoronvaihto- ja komennustyökielto Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry:n jäsenille alkaa 19.12.2021 kello 00.01 ja on voimassa toistaiseksi. Ylityö-, vuoronvaihto- ja komennustyökielto on voimassa kaikissa seuraavien yhtiöiden toimipaikoissa, joissa työskentelee ITA ry:n jäseniä: Finnair Oyj, Finnair Technical Services Oy, TCR Oy, Swissport Oy, Ga Telesis Oy ja Hub Logistics Oy. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi.

  Työtaistelutietoa
  Danske Bankin toimistolla Ilmalassa oli hiljaista rahoitusalan lakon aikana.
  Näin haet lakkoavustusta

  Jos sinulle tulee ansionmenetystä työnseisauksen takia, maksamme sinulle lakkoavustusta. Edellytyksenä on, että sinulla on Pron voimassaoleva jäsenyys. 

  Prolaisia lakkovahteja
  Tietoa työnseisauksista

  Lakko eli työnseisaus on työtaistelun muoto, jossa henkilöt kieltäytyvät tekemästä työtä. Osallistuminen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämään lakkoon aina laillista.

  Tietoa ylityökiellosta

  Ylityökiellolla kielletään tekemästä kaikkea säännöllisen työajan ylittävää työtä. Se pitää sisällään myös työajan pidentämisen liukumilla ja matkustamisen normaalin työajan ulkopuolella.

  Työtaistelusanastoa

  Hätätyö on työtä, johon työnantaja voi määrätä työntekijän ilman työntekijän suostumusta. Työnantaja voi teettää hätätyötä vain, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut tai vakavasti uhkaa aiheuttaa keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tavalla, joka vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden, eikä työtä voi siirtää myöhemmin suoritettavaksi.

  Hätätyön teettämisen edellytykset määritellään työaikalaissa. Hätätyötä teettävän työnantajan on välittömästi tehtävä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä työsuojelupiiriin. Ilmoituksessa on mainittava hätätyön syy, laajuus ja oletettu kesto. Ilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun, tai milloin kumpaakaan ei ole valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto. Hätätyötä teettäessä työnantaja saa pidentää tavanomaista työaikaa siinä määrin kuin ennalta arvaamattoman uhan torjuminen sitä vaatii, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

  Lakko on työtaistelun muoto, jossa henkilöt kieltäytyvät  väliaikaisesti tekemästä työtä. Lakkoa käytetään painostuskeinona tilanteessa, jossa sopua ja yhteisymmärrystä työnantajan kanssa ei muuten löydy, eikä asioiden eteenpäinvieminen onnistu enää pelkästään neuvottelemalla. Osallistuminen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämään lakkoon aina laillista.

  Työsaarto on tukilakon kaltainen työtaistelutoimenpide, jossa alan toimihenkilöt kieltäytyvät työskentelemästä saarron alaisten yritysten kanssa. 

  Käytännössä työsaarto vaikuttaa niin, että esimerkiksi mitään uusia tilauksia ei toimiteta, laskutusta ja/tai luotonhallintaa ei hoideta eikä myöskään mahdollisia vikoja korjata ja asennuksia sekä huoltoja tehdä. Työsaarron alaiset työt jätetään odottamaan ja ne tehdään vasta sen jälkeen, kun saarto päättyy. Liiton päättämä työsaarto on laillinen tukitoimenpide. 

  Kyseessä on laillinen työtaistelutoimi eikä työnantajalla ole oikeutta painostaa ketään tai kieltää osallistumista työsaartoon. 

  Työsulku on työnantajien toteuttama työtaistelutoimenpide. Työsulku tarkoittaa sitä, että työnantajaliitto kieltää työn tekemisen joissain jäsenyrityksissään.

  Työsulussa työnantaja estää työntekijöitä pääsemästä työhön, keskeyttää heidän palkanmaksunsa ja julistaa työpaikan suljetuksi niin, että henkilöstö ei pääse tekemään työsulun piirissä olevaa työtä.

  Työnantajan toimeenpanema työsulku on samalla lailla työtaistelutoimenpide kuin työntekijöiden lakkokin, kun alalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta eli ala on niin kutsutussa sopimuksettomassa tilassa. Työsulusta on ilmoitettava vastapuolelle ja valtakunnansovittelijalle kahta viikkoa ennen työsulun toteuttamista.

  Työsulkua voidaan käyttää esimerkiksi määräaikaisena tai yksittäisinä ns. pistepäivinä. Sulku voi koskea myös vain jonkun ammattiliiton jäseniä. Työsulkuun voidaan julistaa paitsi yksittäinen yritys, myös työnantajaliiton kaikki jäsenyritykset.

  Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

  jorma malinen
  Uutiset
  Julkaistu 16.09.2022
  Pro ei hyväksy lakko-oikeuden rajaamista lainsäädännöllä.
  Maria Mäkynen kuvassa
  Blogit
  Julkaistu 07.06.2022
  HS vision Elina Seppälä kirjoitti virheitä täynnä olevan ”Vanhentuneet liitot ajavat vain jäseniensä etuja” -kolumninkirjoituksen, joka toistaa tarkoitushakuista mantraa ay-liikkeestä.
  Jukka Mutanen on Pron hallituksen ja ICT-alan neuvottelukunnan jäsen.
  Uutiset
  Julkaistu 30.05.2022
  Nuoret haastavat ammattiliiton totuttuja toimintatapoja, Pron hallituksen ja ict-alan neuvottelukunnan jäsen Jukka Mutanen sanoo. Tarve edunvalvontaan ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään.