Hyppää pääsisältöön

Työtaistelut

työtaistelu

Työtaistelut

Lakko eli työnseisaus on työtaistelun muoto, jossa henkilöt kieltäytyvät tekemästä työtä. Osallistuminen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämään lakkoon aina laillista.

Tältä sivulta löydät ajankohtaiset työtaistelut.

Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry

Ylityökielto Ilmailutekniikan ammattiyhdistys ITA ry:n jäsenille alkaa 19.12.2021 kello 00.01 ja on voimassa toistaiseksiLue lisää >>

Vuoronvaihto- ja komennustyökielto kaikissa tekniikan yhtiöiden toimipaikoissa, joissa työskentelee ITA ry:n jäseniä (TCR Oy, Ga Telesis Oy ja DHL Supply Chain Finland Oy) alkaa 15.3.2023 klo 06.00 ja on voimassa toistaiseksi. Lue lisää >>

Yksityinen sosiaalipalveluala 

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on ylityö- ja vuoronvaihtokielto 14.6. kello 13.00 asti.  Lue lisää >>  

Lakot ovat käynnissä ennalta määritellyissä yksityisissä päiväkodeissa ja lastensuojelussa. Lue lisää >>

Lakot alkavat  1.6.  ennalta määritellyissä ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä Lue lisää >>

Pro antoi uusia lakkovaroituksia  juhannusviikolle. Alalla on myös hakusaarto ja keikkailukielto.  Lue lisää >>

 

 


Työtaistelutietoa
Danske Bankin toimistolla Ilmalassa oli hiljaista rahoitusalan lakon aikana.
Näin haet lakkoavustusta

Jos sinulle tulee ansionmenetystä työnseisauksen takia, maksamme sinulle lakkoavustusta. Edellytyksenä on, että sinulla on Pron voimassa oleva jäsenyys, joka on ollut voimassa jo työtaisteluilmoituksen jättöhetkellä.

Prolaisia lakkovahteja
Tietoa työnseisauksista

Lakko eli työnseisaus on työtaistelun muoto, jossa henkilöt kieltäytyvät tekemästä työtä. Osallistuminen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämään lakkoon aina laillista.

Tietoa ylityökiellosta

Ylityökiellolla kielletään tekemästä kaikkea säännöllisen työajan ylittävää työtä. Se pitää sisällään myös työajan pidentämisen liukumilla ja matkustamisen normaalin työajan ulkopuolella.

Työtaistelusanastoa

Hätätyö on työtä, johon työnantaja voi määrätä työntekijän ilman työntekijän suostumusta. Työnantaja voi teettää hätätyötä vain, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut tai vakavasti uhkaa aiheuttaa keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tavalla, joka vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden, eikä työtä voi siirtää myöhemmin suoritettavaksi.

Hätätyön teettämisen edellytykset määritellään työaikalaissa. Hätätyötä teettävän työnantajan on välittömästi tehtävä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä työsuojelupiiriin. Ilmoituksessa on mainittava hätätyön syy, laajuus ja oletettu kesto. Ilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun, tai milloin kumpaakaan ei ole valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto. Hätätyötä teettäessä työnantaja saa pidentää tavanomaista työaikaa siinä määrin kuin ennalta arvaamattoman uhan torjuminen sitä vaatii, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Lakko on työtaistelun muoto, jossa henkilöt kieltäytyvät  väliaikaisesti tekemästä työtä. Lakkoa käytetään painostuskeinona tilanteessa, jossa sopua ja yhteisymmärrystä työnantajan kanssa ei muuten löydy, eikä asioiden eteenpäinvieminen onnistu enää pelkästään neuvottelemalla. Osallistuminen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämään lakkoon aina laillista.

Työsaarto on tukilakon kaltainen työtaistelutoimenpide, jossa alan toimihenkilöt kieltäytyvät työskentelemästä saarron alaisten yritysten kanssa. 

Käytännössä työsaarto vaikuttaa niin, että esimerkiksi mitään uusia tilauksia ei toimiteta, laskutusta ja/tai luotonhallintaa ei hoideta eikä myöskään mahdollisia vikoja korjata ja asennuksia sekä huoltoja tehdä. Työsaarron alaiset työt jätetään odottamaan ja ne tehdään vasta sen jälkeen, kun saarto päättyy. Liiton päättämä työsaarto on laillinen tukitoimenpide. 

Kyseessä on laillinen työtaistelutoimi eikä työnantajalla ole oikeutta painostaa ketään tai kieltää osallistumista työsaartoon. 

Työsulku on työnantajien toteuttama työtaistelutoimenpide. Työsulku tarkoittaa sitä, että työnantajaliitto kieltää työn tekemisen joissain jäsenyrityksissään.

Työsulussa työnantaja estää työntekijöitä pääsemästä työhön, keskeyttää heidän palkanmaksunsa ja julistaa työpaikan suljetuksi niin, että henkilöstö ei pääse tekemään työsulun piirissä olevaa työtä.

Työnantajan toimeenpanema työsulku on samalla lailla työtaistelutoimenpide kuin työntekijöiden lakkokin, kun alalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta eli ala on niin kutsutussa sopimuksettomassa tilassa. Työsulusta on ilmoitettava vastapuolelle ja valtakunnansovittelijalle kahta viikkoa ennen työsulun toteuttamista.

Työsulkua voidaan käyttää esimerkiksi määräaikaisena tai yksittäisinä ns. pistepäivinä. Sulku voi koskea myös vain jonkun ammattiliiton jäseniä. Työsulkuun voidaan julistaa paitsi yksittäinen yritys, myös työnantajaliiton kaikki jäsenyritykset.

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Hoitaja pitää vanhusta kädestä.
Uutiset
Julkaistu 31.05.2023
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle annettiin tänään uusia lakkovaroituksia. Hakusaarto ja keikkailukielto alkoivat tänään.  Hätätyö on rajattu lakkojen ulkopuolelle. 
Lapset tekevät tehtäviä päiväkodissa.
Uutiset
Julkaistu 30.05.2023
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle ei löytynyt tänään sopua. Lakot alkavat ensi yönä. Kiistan sovittelu jatkuu ensi maanantaina 5.6.
Hoitaja keskustelee iäkkään naisen kanssa.
Uutiset
Julkaistu 23.05.2023
Työehtosopimusneuvotteluja vauhditetaan työtaisteluilla. Kyse ei vain palkankorotuksista vaan myös siitä, miten alalle saadaan työntekijöitä tulevaisuudessa.