Hoppa till huvudinnehållet

Allt fler finländare jobbar när de är sjuka. Varför?

Kuvituskuva sairaana työskentely
Allt fler finländare arbetar när de är sjuka, berättar Arbetshälsoinstitutets uppföljningsundersökning Hur mår Finland?. Forskningsprofessor Jari Hakanen belyser orsaker och följder.

Allt fler finländare jobbar när de är sjuka. Varför?

Publicerad 27.03.2024 kl. 15:05
ProStoori
Text
Saara Autere | Översättning Susanne Paetau
Bild Adobe Stock
Allt fler finländare arbetar när de är sjuka, berättar Arbetshälsoinstitutets uppföljningsundersökning Hur mår Finland?. Forskningsprofessor Jari Hakanen belyser orsaker och följder.

Rentav 41 procent av finländarna har under det senaste halvåret arbetat minst två gånger när de varit sjuka, framgår det av den färska Hur mår Finland?-uppföljningsundersökningen. Arbetshälsoinstitutets forskningsprofessor Jari Hakanen vet att fenomenet har att göra med belastningen i arbetet – ju mer symtom på utmattning i arbetet, desto mer arbetar man när man är sjuk.

Olika slag av tidspress och ansvar kan få en att tänka att man inte har råd att vara sjuk. Nuvarande arbetsliv gör det möjligt för många att arbeta när de är sjuka, då arbetet inte är bundet till arbetsplatsen. Tröskeln är ofta lägre hemma att arbeta som sjuk.

I det moderna arbetslivet tar människorna stort ansvar för sitt arbete. Arbetsuppgifterna övergår inte nödvändigtvis till någon annan om man själv insjuknar.

– Ogjort arbete väntar den som återvänder från sjukledighet och sen är det ännu mer på jobbet. Dylika skäl förklarar för sin del den onda cirkeln att färdigt belastade människor mer troligt arbetar när de är sjuka. Om man inte återhämtar sig ordentligt och tillfrisknar är arbetssituationen snart alltmer belastande och risken är större att utbrändhetssymtomen ökar, säger Hakanen.

Ett mycket komplext fenomen

Då arbetsförhållandena är i skick och man upplever gemenskap och uppriktighet på arbetsplatsen, är heller inte arbetstagarna så mycket sjuka. En hög arbetstillfredsställelse kan ändå i vissa fall till och med göra det vanligare att arbeta när man är sjuk.

– Det förklaras av tanken om socialt utbyte: den här arbetsplatsen är så bra och rejäl mot mig att jag vill arbeta också när jag är sjuk. Att arbeta när man är sjuk är alltså ett komplext fenomen.

Arbetsplatsens organisations- och ledningskultur inverkar förstås på situationen. Uppmuntras man på arbetsplatsen att jobba när man är sjuk? Eller ges det däremot anvisningar att man vill att arbetstagarna ska vara friska och arbetsförmögna då de arbetar?

– Det skulle vara bra att man på arbetsplatserna tydligt skulle säga att fast situationen är svår har man som sjuk lov att vara sjuk. Att den som är sjukledig inte behöver oroa sig, de som är på arbetsplatsen klarar sig, föreslår Hakanen.

En bakgrundsfaktor är också hur man förhåller sig till frånvaro på arbetsplatsen. Ju hårdare frånvarokontroll på arbetsplatsen, desto sannolikare är det att man inte blir sjukledig utan jobbar fast man är sjuk.

Många minussidor

På basis av internationella undersökningar vet man att då någon arbetar som sjuk förutspår det verklig sjukfrånvaro. Belastningen bara ökar om man inte återhämtar sig i lugn och ro.

– Också i vårt material verkar det finnas ett samband även med sömnproblem. Sömnen är inte så lugn om vi inte återhämtar oss ordentligt. Dessutom finns det en strak koppling mellan att arbeta när man är sjuk och utbrändhetssymtom och kronisk trötthet förorsakad av arbete, så det är på många sätt skadligt för hälsan.

Resursbrist återspeglar sig lätt på vårt privatliv. Då man arbetar som sjuk kan det ha många slags skadeverkningar, förutom på hälsan, även på livskvaliteten.

Det är heller inte bra för arbetsplatser att folk arbetar när de är sjuka, för det orsakar betydande kostnader såväl för organisationerna som för hela samhället. Kostnaderna för förlorad arbetsinsats räknas i miljarder euro.

Kostnader uppstår såväl av att arbetskamrater smittas som av att produktiviteten och arbetsförmågan minskar på längre sikt. Sjukdomar drar lätt ut på tiden om man arbetar som delvis återställd. Följdsjukdomar kan förlänga sjukledigheten rentav med veckor.

– Som sjuk är man inte lika kreativ och läraktiv som då man är frisk. Man upplever inte samma arbetsengagemang som då man är frisk och arbetsförmögen, vilket uttryckligen syns i arbetets produktivitet och kvalitet, summerar Hakanen.

ProStoori berättar om de nyaste tipsen och fenomenen i arbetslivet

Anslut dig till e-postlistan och du får ProStoori-nyhetsbrevet till din e-post en gång i månaden.