Hoppa till huvudinnehållet

Fackförbundet Pro: Farväl till exportindustrins arbetsmarknadsmodell

Jorma Malinen mielenilmaisussa aktiivimallia vastaan.
– Fackförbundet Pros krav den kommande förhandlingsomgången är ett nationellt kollektivavtal såväl för teknologiindustrin som för planerings- och konsultbranschen. Vi påminner om att arbetsfred kan uppnås endast via kollektivavtal, säger Pros ordförande Jorma Malinen.

Fackförbundet Pro: Farväl till exportindustrins arbetsmarknadsmodell

Publicerad 26.03.2021 kl. 10:46
Nyheter
Text
Pro Nyheter
– Fackförbundet Pros krav den kommande förhandlingsomgången är ett nationellt kollektivavtal såväl för teknologiindustrin som för planerings- och konsultbranschen. Vi påminner om att arbetsfred kan uppnås endast via kollektivavtal, säger Pros ordförande Jorma Malinen.

Teknologiindustrin meddelade torsdag 25.3.2021 att man ändrar sin verksamhet så att man inte längre förhandlar nationella kollektivavtal. Därtill meddelade man att en ny förening grundas, Teknologiateollisuuden työnantajat ry, som i fortsättningen fungerar som förhandlingspart.

Enligt Fackförbundet Pro måste arbetstagarnas ställning tryggas oberoende hur avtalssystemet ändrar i framtiden. Förtroendepersonernas ställning måste förstärkas i alla företag. I lokalt avtalande ska man ingripa i verkliga problem, såsom personalrepresentanternas tillgång till information och de anställdas rätt att samlas.

–  Senast nu är det dags att inleda en grundlig diskussion om hur arbetslagstiftningen förstärks i framtiden, säger Pros ordförande Jorma Malinen.

Exempel på lagstiftning som förbättrar arbetstagarnas ställning är rätt till grupptalan för förbunden.

–  Vi kräver att lagen stiftas under det här året. 

Personalen måste ha bestämmanderätt om den egna representanten

Personalens representation kan förbättras med arbetsråd, bekanta från Sverige och Tyskland, genom vilka arbetstagarna deltar i beslutsfattandet på arbetsplatsen. Man kan också ta många andra element från Sverige till Finland, vilka förstärker arbetstagarnas ställning, såsom arbetstagarnas tolkningsrätt vid lokalt avtalande. 

Teknologiindustrin har presenterat en modell där hela personalen får föreslå kandidater till sin företrädare, av vilka arbetsgivaren väljer den som är lämpligast för dem. I modellen skulle personalen inte ha sista ordet om sin egen företrädare.

– Jag tycker att modellen som Teknologiindustrin föreslår är sårande, konstaterar Malinen.

Enligt Malinen verkar det som om arbetsgivarens avsikt uttryckligen är att splittra avtalsfältet.

– Det är möjligt att antalet oorganiserade företag ökar. Vi följer noggrant med hur branschens olika företag ansluter sig som medlemmar i den nya arbetsgivarföreningen.

– Det som är säkert är att arbetet ökar såväl i Fackförbundet Pro som på arbetsgivarsidan, för det är svårare att bemästra ett avtalsfält som är mer splittrat än det nuvarande. Vid förverkligande skulle modellen innebära mer tvister på arbetsplatserna, för arbetsfred är möjlig endast via kollektivavtal. Ett splittrat avtalsfält skulle heller inte främja produktivitet eller sysselsättning.

Kollektivavtalet för tjänstemännen mellan Fackförbundet Pro och Teknologiindustrin samt kollektivavtalet för planerings- och konsultbranschen är i kraft till 30.11.2021.