Hoppa till huvudinnehållet

Pros forskning: Unga kvinnor i början av karriären mår allt sämre

Nuoret naiset ja työhyvinvointi
Arbetet borde engagera, men den främsta känslan är ångest. Den egna kompetensen verkar inte räcka och också penningfrågorna stressar. Det finns inga snabba lösningar på bekymren, men Pro stöder sina medlemmar på många sätt.

Pros forskning: Unga kvinnor i början av karriären mår allt sämre

Publicerad 10.11.2023 kl. 10:15
Nyheter
Text
Saara Autere | Översättning Susanne Paetau
Bild Adobe Stock
Arbetet borde engagera, men den främsta känslan är ångest. Den egna kompetensen verkar inte räcka och också penningfrågorna stressar. Det finns inga snabba lösningar på bekymren, men Pro stöder sina medlemmar på många sätt.

Många slags hotbilder

Fackförbundet Pros forskning visar att det personliga välbefinnandet och orken är på nedgång bland kvinnor under 50 år och speciellt bland kvinnor i åldern 18–29. Konjunkturnedgången har fortgått redan i många år, men situationen har försämrats dramatiskt under 2020-talet. En faktor som förklarar fenomenet är den krävande tid vi lever i.

– Klimatförändringen gör unga betänksamma och coronapandemin har förstås sin inverkan. Många unga övergick till arbetslivet under coronatiden och fick inte tillräckligt stöd i den situationen. Nedstängningen under pandemin orsakade även isolering och ensamhet, berättar Tanja Luukkanen, Pros expert i arbetsmiljö- och jämställdhetsärenden.

Det senaste som skapat oro är Rysslands anfallskrig mot Ukraina och därpå följande världsläge med inflation och energikris. Unga kvinnor arbetar ofta i atypiska anställningsförhållanden, såsom i deltidsarbete eller i visstidsanställningar. I dem är också lönenivån lätt lägre, vilket för sin del ökar den ekonomiska osäkerheten.

– Arbetslivet visar sig lätt som oskäligt för unga och till det hör hotbilder som ofta lyfts fram negativt och ensidigt i nyhetsrapportering. Att poängtera tråkiga saker ger för sin del näring åt katastroftänkande, säger Luukkanen.

Ett tillskott till helheten kommer från de krav på utseende och framgång som sociala medier medfört.

Fram med missförhållanden i arbetet

Situationen är oroväckande och kräver åtgärder. För att få till stånd en mångsidig samhällelig diskussion är det bra att lyfta fram missförhållanden i anslutning till situationen.

Det är såväl samhällets som arbetsplatsernas sak att stöda nya arbetstagare då de kommer ut i arbetslivet. Fastän en ung arbetstagare skulle ha bra kunskap som erhållits under studierna, kan hen inte nödvändigtvis ännu identifiera sina egna gränser.

– En sund arbetskultur på arbetsplatsen spelar en stor roll. Då lär sig till exempel den unga att arbete görs under arbetstid och om det inte lyckas diskuterar man med chefen vad det kunde göras åt saken.

Man kan inte för mycket poängtera betydelsen av omsorgsfull introduktion.

– Det är verkligt belastande om det finns brister i den egna kompetensen. Unga har ofta ett behov att visa att de kan, klarar av och är bra. Då är tröskeln hög att medge att man inte heller kan någon sak.

På samhällelig nivå kan man också fråga om unga är utmattade redan innan de övergår till arbetslivet, för försämring av studerandenas sociala trygghet ökar pressen att snabbt bli klar med studierna.

– Många har haft bråttom att bli klara med studierna för att man inte haft pengar att studera. Unga är alltså på gränsen till utmattning av flera olika skäl redan före de kommer ut i arbetslivet, säger Luukkanen.

Hjälp finns att få

För det egna välbefinnandet är det viktigt att arbetet inte helt suger musten ur en utan det blir kvar tillräckligt med energi för fritiden. Om det inte lyckas på egen hand kan proffs hjälpa. Man får stöd till exempel för stress-, arbets- och livshantering genom att diskutera med psykolog, terapeut eller sakkunnig i helhetsvälbefinnande.

Som medlem i Pro kan du gratis samtala med experter på välbefinnande (fi.). Det erbjuds också utbildningar, videor och webbinarier med olika välbefinnandeteman. Om den egna situationen oroar, är det inte bra att bli ensam med ångesten utan modigt söka hjälp.

– Man kan ansluta sig till Pro redan under studietiden och då får man medlemsförmånerna gratis, påminner Luukkanen.

Pro ordnar utbildningar även för sina förtroendevalda medlemmar, så man får hjälp i olika arbetslivssituationer och svar på arbetslivsfrågor via förtroendepersonerna på arbetsplatsen.

– Och i kollektivavtals- och tjänstekollektivavtalsförhandlingarna har det alltid ingått teman som tangerar välbefinnande, såsom arbetstid och arbetsarrangemang. Som medlem kan du vara med och påverka vad det eftersträvas i nästa kollektivavtalsförhandlingar.

ProStoori berättar om de nyaste tipsen och fenomenen i arbetslivet

Anslut dig till e-postlistan och du får ProStoori-nyhetsbrevet till din e-post en gång i månaden.