Hyppää pääsisältöön

Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Kaaria ja valoja
Kaaria ja valoja
Koronan aiheuttamat tilapäiset henkilötyövuosien lisäykset on kompensoitava virastoille täysimääräisesti. Pysyvien tehtävien rahoittaminen tilapäisin järjestelyin ja toistuvasti lisätalousarvioilla tai virastojen talouden ainoana puskurina toimivat siirtomäärärahat loppuun syöden on huonoa talouden ja toiminnan suunnittelua.

Käynnissä on selvityksiä (esim. valtion aluehallinnon virastorakenneselvitys), jotka saattavat johtaa organisaatiomuutoksiin. Erilaisten palkkatasojen harmonisointiin tarvittava rahoitus on sisällytettävä hallituksen esitysten vaikutusten arviointiin.

Talousarvioesitykseen kirjattu tavoite valtiosta yhtenäisenä ja kilpailukykyisenä työnantajana sekä henkilöstöstä yhtenäisenä voimavarana ei voi toteutua, ellei konsernitason työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan elementtejä johdonmukaisesti vahvisteta. Valtionhallinnossa on pidättäydyttävä irtisanomisista ja valtion konsernitason vastuuta erilaisissa muutostilanteissa on edelleen vahvistettava mm. valmisteilla olevan ja myöhemmin eduskuntakäsittelyyn tulevan virkamieslain muutosten yhteydessä.

Lue koko lausunto >