Hyppää pääsisältöön

Lausunto laiksi X -nimisestä osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kaaria ja valoja
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 22.6.2021 (VN/15285/2021) lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi X -nimisestä osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lausunto laiksi X -nimisestä osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Julkaistu 01.10.2021 klo 16:00
Lausunnot
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 22.6.2021 (VN/15285/2021) lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi X -nimisestä osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Tarkoitus on perustaa kokonaan valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävä on työllistää haastavassa työmarkkina-asemassa olevia osatyökykyisiä.

Pron on antamassaan lausunnossa 17.8.2021 kiinnittänyt huomiota muun ohella seuraaviin:

- Ammattiliitto Pro kannattaa yhtiön perustamista valtion kokonaan omistamana sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa olevana erityistehtäväyhtiönä. Pidämme välttämättömänä, että yhtiön toiminta kohdentuu vain kaikkein vaikeimmassa asemassa oleviin osatyökykyisiin

- Korostamme, että yhtiön perustaminen on toteutettava niin, että se niveltyy saumattomasti jo olemassa olevaan palvelujärjestelmään.

- Hallituksen esityksessä kuvattu osatyökykyisten valintamenettely ei ole esitetyssä muodossa toteuttamiskelpoinen. Valintamenettely vaatii jatkovalmistelua, jossa otetaan huomioon työhallinnossa valmisteilla olevat muut uudistukset.

- Lausuntomenettely on kuitenkin käynnistetty täysin keskeneräisestä hallituksen esityksestä. Koska mm. viranomaisvaikutusten (vaikutukset viranomaisten keskinäisiin suhteisiin, tehtäviin ja menettelytapoihin, organisaatioon ja henkilöstöön sekä hallinnollisiin tehtäviin ja kustannuksiin) arvioinnit puuttuvat kokonaan, on asianmukaisen lausunnon antaminen mahdotonta. Hallituksen esityksen merkittävien sisällöllisten puutteiden vuoksi lain voimaantulo vuoden 2022 alusta on mahdotonta.

Lue koko lausunto >