Hyppää pääsisältöön

Lausunto valtion toimitilastrategiasta

seittejä ja rihmoja
seittejä ja rihmoja
Valtiovarainministeriö on 23.6.2021 (VN/2650/2021) pyytänyt lausuntoa työryhmän ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksyttävästä valtion toimitilastrategiasta.

Lausuntoa ei ole erikseen pyydetty valtion henkilöstöä edustavilta pääsopijajärjestöiltä. Koska toimitiloilla on merkittävä vaikutus henkilöstön työympäristöön ja -oloihin, antaa Ammattiliitto Pro oman lausuntonsa tutustuttuaan valtion toimitilastrategian uudistamishankkeen työryhmän muistioluonnokseen sekä linjausehdotuksiin. Pro on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota muun ohella seuraaviin:

- Pro pitää ehdotettuja linjauksia yleisellä tasolla onnistuneina ja monipuolisesti kokonaisuutta lähestyvinä.

- Pro pitää tärkeänä, että toimitilastrategia osaltaan rohkaisee virastoja soveltamaan ja kehittämään uusia työn tekemisen tapoja.

- Tilatehokkuuden kasvattamisen varjoon ei saa jäädä työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja terveysturvallisuuteen liittyvistä tekijöistä huolehtiminen. Hybridimallissa, monitoimitiloissa ja yhteiskäyttötiloissa tarvitaan erilaisia tiloja eri tarpeisiin. Tämä asettaa tilojen kustannustehokkaalle muunneltavuudelle suuria vaatimuksia ja kykyä vastata nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Lue koko lausunto >