Hyppää pääsisältöön

Päihdeongelmaa ei saa piilotella

piirroskuvassa mies ojentaa pelastusrenkaan hukkuvalle
Jos on epäilyksiä kollegan huumeiden tai muiden päihteiden käytöstä, ota asia rohkeasti esiin. Päihdelääkäri Sari Leinosen mukaan avoin ja keskusteleva työyhteisö on kaikille hyväksi.

Päihdeongelmaa ei saa piilotella

Julkaistu 22.09.2022 klo 07:54
ProStoori
Kirjoittanut
Tarja Västilä
Kuvaaja Istockphoto
Jos on epäilyksiä kollegan huumeiden tai muiden päihteiden käytöstä, ota asia rohkeasti esiin. Päihdelääkäri Sari Leinosen mukaan avoin ja keskusteleva työyhteisö on kaikille hyväksi.

Työkaveri vaikuttaa poissaolevalta, työnteko on hidasta, virheitä syntyy ja väsymys vaivaa toistuvasti. Jos epäilykset päihteidenkäytöstä heräävät tai asiasta on jopa tietoa, kollegaa kannattaa lähestyä rohkeasti.

‒ Työkaverilta voi kysyä neutraalisti syyttelemättä, mitä hänelle kuuluu ja onko kaikki varmasti hyvin. Siten voi ilmaista, että hänen jaksamisestaan ollaan huolissaan. Se on ikään kuin pelinavaus: on lupa kertoa, neuvoo päihdelääkäri Sari Leinonen .

Jos työpaikan ilmapiiri on keskusteleva ja siellä voidaan puhua henkilökohtaisistakin asioista, lähestyminen on aina helpompaa. On myös työyhteisöjä, joissa ei uskalleta ottaa asioita esiin eikä puhumiskulttuuri ole arkipäiväistä.

Vaikka työkaveria yrittäisi auttaa, voi saada tyrmäävän tai vähättelevän vastaanoton. Kun huoli on herännyt, siitä pitää puhua esihenkilölle. Hänen tehtävänsä on hoitaa asiaa eteenpäin.

‒ Vaikka työkaveria yrittäisi auttaa, voi saada tyrmäävän tai vähättelevän vastaanoton. Kun huoli on herännyt, siitä pitää puhua esihenkilölle. Hänen tehtävänsä on hoitaa asiaa eteenpäin. Työpaikalla ei saa olla päihteiden vaikutuksen alaisena eikä edes huonokuntoisena.

Päihdeohjelma antaa työkaluja

Leinonen korostaa, että jokaisella työpaikalla pitäisi olla päihdeohjelma.

‒ Päihdeohjelma ei ole pakollinen, mutta se on kaikkien etu. Siinä määritellään, miten ongelmatapauksissa menetellään. Muutoin työnantajalla ei ole välineitä siihen, miten toimia, jos työntekijän työpanos on heikentynyt päihteiden käytön takia. Työntekijällä on myös oikeus saada hoitoa, häntä ei voi noin vain suoraan irtisanoa.

Päihdeohjelma ei ole pakollinen, mutta se on kaikkien etu. Siinä määritellään, miten ongelmatapauksissa menetellään. Muutoin työnantajalla ei ole välineitä siihen, miten toimia, jos työntekijän työpanos on heikentynyt päihteiden käytön takia.

Organisaation päihdeohjelmasta selviää esimerkiksi, miten asia otetaan puheeksi, miten hoitoonohjaus etenee ja mikä taho tekee mitäkin. Jos ohjelman tekeminen tuntuu hankalalta, Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy Päihdeohjelmatyökalu. Ohjelmapohja sopii kaikille työpaikoille, mutta sitä voi myös räätälöidä organisaation tarpeiden mukaan.

Päihdeohjelma tehdään työpaikalla organisaation johdon, henkilöstön tai henkilöstön edustajien, työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kesken. Lain mukaan päihdeohjelma on laadittava, jos työntekijöille aiotaan tehdä huumetestejä.

Tarkkaavaisuus kärsii

Päihteiden käyttö voi ajoittua vapaa-aikaan ja kotioloihin, jolloin työpaikalla ei sitä välttämättä edes huomata. Käyttäjä pystyy usein myös peittelemään ongelmaansa, joka ajan saatossa voi alkaa vaikuttaa työsuorituksiin. Ei kuitenkaan ole oikein, että muut työkaverit paikkaavat yhden virheitä.

‒ Jopa promillen tai puolentoista humala ei aina näy ulospäin. Samoin jos on käyttänyt vaikkapa opiaatteja kauan, henkilö ei vaikuta päihtyneeltä. Mutta tarkkaavaisuuteen ja huolellisuuteen käyttö voi heijastua.

Esimerkiksi kannabista viikonloppuisin käyttävä ei välttämättä jää ikinä kiinni. Henkilö voi käyttää huumeita suonensisäisesti päivittäinkin. Riippuvuus kasvaa, kun käyttömäärät lisääntyvät.

Leinonen toteaa, että työssäkäyvälle sekä huumeiden että alkoholin käyttö ovat yhtä vakavia. Huumeriippuvuus voi johtaa syvempiin ongelmiin, kuten taloudellisiin ongelmiin tai rikollisuuteen kuten varastamiseen.

Vaikka huumeiden käyttö on Suomessa rikos, terveydenhuolto ei ole velvollinen ilmoittamaan siitä poliisille.

Vaikka huumeiden käyttö on Suomessa rikos, terveydenhuolto ei ole velvollinen ilmoittamaan siitä poliisille. Käyttörikoksesta kun ei ole seurauksena ehdottomia tuomioita. Ilmoitusvelvollisuus tulee kyseeseen vain lastensuojeluasioissa tai jos huumeidenkäytön takia henkilö saa ajokiellon.

Julkinen salaisuus paljastuu

Kun päihteidenkäyttö paljastuu, häpeä voi olla melkoinen.

‒ Henkilökohtainen ongelma rävähtää kaikkien tietoon. Toisaalta se on voinut jo pitkään olla julkinen salaisuus: henkilö ei halua tiedostaa, mutta kaikki tietävät. Asianomaisen on vain hyväksyttävä tilanne ja ajateltava, että on vain yksi suunta – ylöspäin.

Leinonen toteaa, että kissa on nostettava rehellisesti pöydälle, vaikka se olisi kuinka vaikeaa.

‒ Työkaveria ei saa jättää kärvistelemään omassa tuskassaan. Hoitoonohjaus tuo hänelle armoa.

Hoitoon kannattaa suostua

Työpaikkakohtaisen päihdeohjelmaan liittyy yleensä kolmikantaneuvottelu, jossa mukana ovat asianomainen itse, esihenkilö ja työterveyshuolto sekä työntekijän tukena hänen niin halutessaan työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies. Neuvottelussa sovitaan pelisäännöt.

‒ Toipuminen edellyttää, että henkilö itse myöntää ongelman ja on valmis ottamaan apua vastaan. Jos hän kieltäytyy, työnantaja voi määrätä pakollisen työterveystarkastuksen, verikokeet tai huumeseulan. Pahimmassa tapauksessa irtisanominenkin on mahdollista.

Toipuminen edellyttää, että henkilö itse myöntää ongelman ja on valmis ottamaan apua vastaan. Jos hän kieltäytyy, työnantaja voi määrätä pakollisen työterveystarkastuksen, verikokeet tai huumeseulan.

Päihteiden käyttäjä ohjataan paikkakunnan päihdehuollon palveluihin. Päihdetyöntekijä raportoi työterveyshuoltoon, onko henkilö sitoutunut hoitoon. Yleensä kolmesta kuuteen kuukauteen kestävään hoitosuhdetyöskentelyyn kuuluu muun muassa terapiaa, mahdollisesti vierotusta, katkolle menoa tai jopa laitoshoitoa.

Avoimuus yhteiseksi hyväksi

Päihdeongelmat eivät Leinosen mukaan ole vähenemässä. Uusia addiktioita tulee koko ajan lisää.

‒ Päihteiden käyttö on laajentunut ja siinä mielessä tasa-arvoistunut, että käyttäjinä on yhtä lailla miehiä kuin naisia. Mukaan on tullut toiminnallisia riippuvuuksia, kuten peli-, seksi- ja shoppailuriippuvuuksia.

Palveluverkosto on Suomessa suhteellisen hyvä. Yleensä jokaisesta kunnasta löytyy auttava taho.

Myönteistä on se, että palveluverkosto on Suomessa suhteellisen hyvä. Yleensä jokaisesta kunnasta löytyy auttava taho. Päihteidenkäyttö ei ole enää samanlainen tabu kuin kymmeniä vuosia sitten, joten apua uskalletaan hakea.

‒ Rohkaisisin työkavereita ja esihenkilöitä avoimeen keskusteluun kaikista asioista, myös kollegan jaksamisesta. Avoin ilmapiiri lisää työpaikan hyvinvointia.