Hyppää pääsisältöön

Paikallinen sopiminen on parasta työehtosopimuksen puitteissa

Kuva: Shutterstock
Ahtelan ja Salmisen raportti valmistui. STTK:n mukaan tietoa paikallisen sopimisen mahdollisuuksista tarvitaan lisää.

Paikallinen sopiminen on parasta työehtosopimuksen puitteissa

Julkaistu 02.03.2021 klo 13:10
Uutiset
Kirjoittanut
Pro Uutiset | STTK | TEM
Ahtelan ja Salmisen raportti valmistui. STTK:n mukaan tietoa paikallisen sopimisen mahdollisuuksista tarvitaan lisää.

Parhaat mahdollisuudet edistää paikallista sopimista ovat normaalisitovassa kentässä eli yrityksissä, jotka kuuluvat työnantajaliittoihin. Paikallisesti sopimismahdollisuuksia on jo nyt olemassa, mutta niitä ei hyödynnetä täysimääräisesti.

Näin arvioi varatuomari Jukka Ahtelan ja yhteistoiminta-asiamies Joel Salmisen työryhmä, jonka työministeri Haatainen nimesi syksyllä 2020 selvittämään työehtosopimuksiin perustuvan paikallisen sopimisen nykytilaa. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi selvityksen maanantaina 1. maaliskuuta 2021.

Sopimismahdollisuuksia on jo riittävästi

Selvityshenkilöt esittävät raportissaan työehtosopimusosapuolille suunnattuja, lainsäädäntöön liittyviä ja muita toimenpiteitä paikallisen sopimisen edistämiseksi.

– STTK ei näe tarvetta lisätä työlainsäädännön sopimismahdollisuuksia, juristi Hannele Fremer palkansaajakeskusjärjestö STTK:sta painottaa.

STTK on samaa mieltä selvityshenkilöiden kanssa siitä, että paikallisen sopimisen merkittävä hyödyntämisen mahdollisuus on edelleen normaalisitovassa kentässä eli työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa. Paikallinen sopimisen edistyy jatkossakin parhaiten työ- ja virkaehtosopimuksilla, joissa sovittavat asiat, edustuskysymykset ja sopimusten noudattamisen valvonta on määritelty.

 Selvityshenkilöt esittävät liityntäsopimusten laajempaa hyödyntämistä.
– Ensin pitäisi kuitenkin tarkemmin selvittää, millaisia vaikutuksia sillä olisi työehtosopimusjärjestelmän kannalta, Fremer toteaa.

Työehtosopimusosapuolilla paras asiantuntemus

Paikallisen sopimisen mahdollisuuksista kaivataan lisää yleisempää tietoa, tuumivat selvityshenkilöt.

 STTK:n mukaan on huomioitava, että paikallinen sopiminen edellyttää osaamista ja neuvotteluosapuolten mahdollisimman tasavertaista asemaa. Työehtosopimusosapuolilla on paras asiantuntemus työ- ja virkaehtosopimusten paikallisen sopimisen mahdollisuuksista ja ne valvovat sopimusten noudattamista. Liitot tarjoavat myös luottamusmiehille koulutusmahdollisuuksia paikallisen sopimisen tueksi.
– Luottamusmiehillä on myös oltava aito mahdollisuus osallistua näihin koulutuksiin, sanoo Fremer STTK:sta.