Hyppää pääsisältöön

Pro aloittaa yhteistyön Irti Huumeista kanssa

Mirkka Vainikka ja Jorma Malinen keskustelevat huumeiden tuomista ongelmista työpaikoilla.
Huumeiden käyttäjiä ja heidän läheisiään on yhä useammalla työpaikalla. Pro haluaa nostaa huumeiden käytöstä aiheutuvia ongelmia esiin ja jakaa tukea sekä tietoa.  Pro aloittaa yhteistyön Irti Huumeista kanssa.

Pro aloittaa yhteistyön Irti Huumeista kanssa

Julkaistu 29.09.2021 klo 11:00
Uutiset
Huumeiden käyttäjiä ja heidän läheisiään on yhä useammalla työpaikalla. Pro haluaa nostaa huumeiden käytöstä aiheutuvia ongelmia esiin ja jakaa tukea sekä tietoa.  Pro aloittaa yhteistyön Irti Huumeista kanssa.

Ammattiliitto Pro aloittaa yhteistyön Irti Huumeista kanssa.  Pro haluaa nostaa huumeiden käytöstä aiheutuvia ongelmia esiin ja jakaa tukea sekä tietoa työpaikoilla.  

- Huumeiden käyttö on yhteiskunnassa päivänpolttava asia ja jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Pron kumppanuus Irti Huumeista kanssa kasvattaa asiantuntemustamme ja mahdollisuuksia osallistua paremmin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamistyöhön, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Huumeiden käyttäjiä ja heidän läheisiään on yhä useammilla työpaikoilla. 

- Huumeiden käytöstä aiheutuvat ongelmat koskettavat monia. Ne ovat myös piilotettu ja vaiettu aihe, koska asia on niin käyttäjille kuin heidän läheisilleen hyvin raskas. On tärkeää, että yhteiskunnallisena toimijana voimme nostaa huumeiden käytöstä aiheutuvia ongelmia esiin ja tukea perheitä jaksamaan, Malinen jatkaa.

Irti Huumeista toiminnanjohtaja Mirka Vainikka sanoo, että huumeiden käyttö on arkipäiväistynyt työelämässä. Hän halusi löytää ammattiliittokumppanin, jonka kanssa työpaikoilla ja työssä kohdattaviin ongelmiin voidaan jakaa tietoa ja tukea.

- Selvitystemme mukaan huumeiden käyttäjien läheiset kamppailevat jaksamisen, unettomuuden, ja monien psyykkisten haasteiden kanssa. Monet läheiset ovat joutuneet olemaan sairauslomilla uupumuksen ja pitkittyneen stressin myötä. Tämä on aivan varmasti myös ammattiliittojen asia, Vainikka sanoo.

Asenteet muuttuneet sallivammiksi ja aineet vahvemmiksi

Vainikan mukaan monet tekijät ovat mahdollistaneet huumeiden käytön arkipäiväistymisen. Huumeiden kirjo on laajentunut moninkertaiseksi. Huumeiden saatavuutta ovat lisänneet verkkomyynti ja globalisaatio. Netin kautta on helppo saada aineita, eikä tarvitse tuntea ketään aineiden myyjää.

Myös ikäpolvien asenteet ovat muuttuneet sallivammiksi. Suomessa käytetään paljon kannabista ja amfetamiinia. Käytännössä 70-luvulla syntynyt ikäluokka suhtautuu paljon lievemmin ja väljemmin huumeisiin kuin heidän vanhempansa.

Lisäksi aineet ovat muuttuneet: tämän päivän kannabis ei ole ollenkaan samaa kuin se on ollut 60-70-luvuilla. Nykyään jatkojalostamisen avulla saadaan paljon vahvempia aineita.

- Huumeiden käytön arkipäiväistyminen ja hankinnan helppous näkyy lähipiirissäni, koska poikani yrittää irti kannabiksen käytöstä. Sama ongelma koskee osaa hänen kaveripiiristään. Tiedän myös tapauksia, joissa yksi käyttökerta nuorella on johtanut psykoosiin. Vaikeutena on hoidon resursointi ja etenkin hoitoketjujen repaleisuus. Jo hoitoon pääsyyn tarvitaan vanhemmilta ja nuorelta uskomatonta sitkeyttä ja periksiantamattomuutta. Kaikki sitä eivät jaksa tehdä, monista syistä, Malinen kertoo.

Yhteistyö on tietoa ja tukea

- Irti Huumeista asiantuntijoiden avulla saamme jäsenillemme, luottamushenkilöillemme ja myös henkilöstöllemme asiantuntevaa tietoa ja neuvoja työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Pro kouluttaa luottamushenkilöiden työturvallisuuskoulutuksissa myös päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn työpaikalla sekä huumeisiin ja huumetesteihin liittyvään lainsäädäntöön ja käytännön toimintatapoihin, sanoo Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Luukkanen.

Huumeiden käytön lisääntyminen tuo työelämään uudenlaisia ongelmia.

- Jos työkaveri ei ole työkykyinen, niin tehdään hänen töitään ja tsempataan. Käyttäjiä  suojellaan työpaikoilla eikä uskalleta puhua. Tilanteet eskaloituvat jossakin vaiheessa. Työpaineita tuovat myös sairauspoissaolot ja psyykkiset ahdistustilat, jotka voivat näkyä niin käyttäjillä kuin heidän läheisilläänkin, Vainikka kertoo.

Ammattiliittojen on tärkeää osallistua tähän keskusteluun ja olla aloitteellinen huumeiden käyttöä koskevien ongelmien ratkaisemisessa työpaikoilla.

- Ammattiliitoilla pitää olla riittävästi tietoa siitä, millaisia haasteita huumeiden käyttö tuo työpaikoille ja osallistua keskusteluun työntekijöiden näkökulmasta ja yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta, Vainikka toteaa.