Hyppää pääsisältöön

Pro lausui naisten edustusta yritysten hallintoelimissä koskevasta EU-direktiivistä

Naisjohtaja
Pro pitää tärkeänä, että direktiivi saatetaan viivytyksettä osaksi kansallista lainsäädäntöä.  Direktiivin täytäntöönpanon avulla on mahdollisuus vahvistaa tällä hetkellä vapaaehtoisuuteen perustuvaa velvoitetta ja kasvattaa naisten osuutta suomalaisten pörssiyhtiöiden ylimmässä johdossa.

Pro lausui naisten edustusta yritysten hallintoelimissä koskevasta EU-direktiivistä

Julkaistu 06.04.2023 klo 12:00
Lausunnot
Pro pitää tärkeänä, että direktiivi saatetaan viivytyksettä osaksi kansallista lainsäädäntöä.  Direktiivin täytäntöönpanon avulla on mahdollisuus vahvistaa tällä hetkellä vapaaehtoisuuteen perustuvaa velvoitetta ja kasvattaa naisten osuutta suomalaisten pörssiyhtiöiden ylimmässä johdossa.

Pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annettu direktiivi (EU) 2022/2381 tuli voimaan vuoden 2022 lopussa ja sen kansalliseen täytäntöönpanoon on aikaa 2024 loppuun. Direktiiviä ei sovelleta yrityksiin, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Suomessa säännöksiä sovellettaisiin ainakin osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin.

Direktiivin implementoinnin tärkeyden lisäksi Pro korosti lausunnossaan sitä, että sukupuolten tasa-arvoon, samapalkkaisuuteen ja segregaation purkuun tulee kiinnittää huomiota koko organisaatiossa. Tasa-arvon edistäminen edellyttää konkreettisia toimia hallituksen lisäksi kaikilla yrityksen toiminnan tasoilla. 

Lue koko Pron lausunto täältä.