Hyppää pääsisältöön

Pro vaatii eduskuntavaalitavoitteissaan turvallista työelämää ja reilua sopimista

maria mäkynen
Pro haluaa laajentaa työturvallisuuden käsitettä: turvalliseen työelämään kuuluu myös mielen hyvinvointi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Pro vaatii eduskuntavaalitavoitteissaan turvallista työelämää ja reilua sopimista

Julkaistu 22.12.2022 klo 08:16
ProStoori
Kirjoittanut
Anu Vallinkoski
Kuvaaja Sami Heiskanen
Pro haluaa laajentaa työturvallisuuden käsitettä: turvalliseen työelämään kuuluu myös mielen hyvinvointi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Kansa valitsee uuden eduskunnan huhtikuussa. Ammattiliitto Pro penää eduskuntavaalitavoitteissaan muun muassa turvallista, ihmisen kokoista työelämää ja suomalaisen sopimusjärjestelmän kehittämistä yhä paremmaksi.

Erityisesti Pro haluaa laajentaa käsitystä työelämän turvallisuudesta ja nostaa keskusteluun työn psykososiaalisen turvallisuuden.

Pro haluaa laajentaa käsitystä työelämän turvallisuudesta ja nostaa keskusteluun työn psykososiaalisen turvallisuuden.

– Usein työelämän turvallisuus ymmärretään vain fyysistä turvallisuutta, vaikkapa ergonomiaa koskevaksi. Sen sijaan mielen hyvinvointi unohdetaan. Pro vaatii, että myös mielen hyvinvointi pitää ottaa mukaan työelämän turvallisuuden tarkasteluun, sanoo Pron yhteiskuntasuhdejohtaja Maria Mäkynen.

Nykyisin työelämä on jatkuvassa muutoksessa, ja työ tunkeutuu entistä enemmän myös vapaa-ajan puolelle.

Yksittäiselle ihmiselle mielenterveyden ongelmat ja työuran katkeaminen ovat tragedia. Yhteiskunnalle se on myös iso taloudellinen kysymys. Suomi hukkaa tekemättömiä työvuosia ja miljardeja euroja mielenterveyssyiden vuoksi.

Mäkynen tähdentää, miten mielenterveyssyyt ovat yleisin peruste jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Mielenterveyden ongelmat painavat etenkin nuoria.

Yksittäiselle ihmiselle mielenterveyden ongelmat ja työuran katkeaminen ovat tragedia. Yhteiskunnalle se on myös iso taloudellinen kysymys. Suomi hukkaa tekemättömiä työvuosia ja miljardeja euroja mielenterveyssyiden vuoksi.

Erityisesti Pro haluaa tarttua uupumiseen työelämässä. Nyt uupumista ei ole tautiluokitettu, eikä uupumus oikeuta sairauspäivärahaan.

– Jos uupunut työntekijä ei saa mahdollisuutta levätä ja irtautua työn kuormittavuudesta, voi uupumus kehittyä vakavaksi masennukseksi, jonka hoito on vielä vaikeampaa. Diagnosoidun uupumuksen pitäisikin oikeuttaa sairauspäivärahaan, Mäkynen huomauttaa.

Monipaikkainen työ huomioitava lainsäädännössä

Pro nostaa myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon osaksi työturvallisuutta.

– Samapalkkaisuus, palkka-avoimuus, perhevapaauudistuksen juurruttaminen työpaikkojen kulttuuriin, raskaussyrjinnän juuriminen, Mäkynen listaa keinoja, joiden avulla työelämästä rakennetaan entistä tasa-arvoisempi.

Hän huomauttaa, että perhevapaalta töihin palaavat työntekijät kohtaavat yhä paikoin syrjintää. Työnantaja saattaa irtisanoa perhevapaalta palaavan tai muuttaa kysymättä hänen toimenkuvaansa.

Pro vaatiikin perhevapailta palaaville tehostettua irtisanomissuojaa sekä sitä, että toimenkuvaa ei saa muuttaa keskustelematta aiheesta työntekijän kanssa.

Perhemyönteistä työelämää Pro tukisi muun muassa kehittämällä monipaikkaista työtä. Etenkin perheelliset ovat kokeneet etätyön helpottavan perhe-elämän ja työn yhteensovittamista.

Pro vaatii perhevapailta palaaville tehostettua irtisanomissuojaa sekä sitä, että toimenkuvaa ei saa muuttaa keskustelematta aiheesta työntekijän kanssa.

Nykyistä työlainsäädäntöä ei kuitenkaan ole laadittu monipaikkaista työtä silmällä pitäen, ja sitä pitäisikin Pron mukaan päivittää. Esimerkiksi vakuuttamiseen liittyy epäselviä kysymyksiä. Miten työtapaturmavakuutus korvaa, jos vahinko sattuu toimiston sijaan etätöissä kotona?

Pro ajaa lainsäädäntöön myös subjektiivista oikeutta määräaikaiseen osa-aikatyöhön. Nyt rakenteemme eivät mahdollista kovin hyvin esimerkiksi pienten lasten vanhempien osa-aikatyötä.

– Nyt tilanne on se, että on joko töissä tai perhevapaalla, mutta jos haluaisi tehdä jonkin verran töitä, se ei onnistukaan kovin helposti. Ruotsissa osa-aikatyön tekeminen on joustavampaa kuin meillä, mikä näkyy länsinaapurissa etenkin siinä, että isät käyttävät paljon vanhempainvapaita, Mäkynen sanoo.

Nykyinen sopimusjärjestelmä joustaa

Työnantajat ovat haastaneet jo pitkään nykyistä sopimusjärjestelmää, alakohtaisista työehdoista valtakunnallisesti sopimista.

– Me Prossa ajattelemme, että nykyinen järjestelmämme on hyvä, kansainvälisestikin kiitelty. Sopimusjärjestelmämme myös joustaa nopeasti kriisitilanteissa, kuten pandemian aikaan työmarkkinajärjestöjen yhdessä sopima nopeutettu lomautuskäytäntö osoitti, Mäkynen sanoo.

Hän tähdentää myös, että jo nykyinen työehtosopimusjärjestelmä mahdollistaa laajan paikallisen sopimisen.

Pro suhtautuu paikalliseen sopimiseen avoimesti, kunhan kyse on aidosta yhdessä sopimisesta tes-järjestelmän mukaisesti. Paikallisessa sopimisessa luottamusmiesten asema korostuu.

Pro ajaa tulevalla hallituskaudella parannuksia luottamusmiesten asemaan ja oikeuksiin. Luottamusmiehillä pitäisi liiton mukaan olla mahdollisuus saada nykyistä paremmin tietoa palkkauksesta, jotta he voisivat arvioida, toteutuuko samapalkkaisuus vai ei. 

Pro ajaa tulevalla hallituskaudella parannuksia luottamusmiesten asemaan ja oikeuksiin.

Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia voisi kehittää myös kirjaamalla lakiin työntekijän tulkintaetuoikeus tilanteissa, joissa työnantaja koettaa yksipuolisella ilmoituksella heikentää työehtoja. Työntekijän tulkinta olisi voimassa, kunnes asiasta syntyy sopu tai kunnes tuomioistuin ratkaisee asian.

Vaaleissa on kyse myös työelämän laadusta

Tulevissa vaaleissa talous korostuu. Valtiovarainministeriö on esittänyt tulevalle hallituskaudelle miljardien sopeutuksia. Samoin puolueet esittävät leikkaus- ja sopeutuslistojaan.

Mäkysen mukaan prolaisten kannattaisikin keväällä astella uurnille varmistamaan hyvinvointivaltion toimivuus ja se, että jatkossa yhteiskunnan perustoiminnot terveydenhuollosta koulutukseen saavat riittävästi resursseja.

– Vaaleissa äänestetään myös siitä, mihin suuntaan työelämä kehittyy. Miten työelämässä huolehditaan turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja tasa-arvosta?

Prolaisten kannattaisikin keväällä astella uurnille varmistamaan hyvinvointivaltion toimivuus ja se, että jatkossa yhteiskunnan perustoiminnot terveydenhuollosta koulutukseen saavat riittävästi resursseja.

Keväällä prolaiset ehdokkaat voivat julkaista omat esittelynsä Pron verkkosivujen vaaligalleriassa.

Vaalien alla Pro kiertää kaikki vaalipiirit ja järjestää niissä vaalipaneelit. Liitto on myös yhteydessä eri puolueiden keskeisiin ehdokkaisiin ja kertoo omista tavoitteistaan tulevalle hallituskaudelle.