Hyppää pääsisältöön

Pron oikeusturva loisti Kuluttajaliiton vertailussa

Jos työnantaja kohtelee kaltoin, onko varaa oikeudenkäyntiin? Liitot maksavat työriitojen oikeuskuluja vaihtelevasti. Pron jäsenellä on kattava ja maksuton oikeusturva, selvisi Kuluttajaliiton vertailusta.

Pron oikeusturva loisti Kuluttajaliiton vertailussa

Julkaistu 13.09.2016 klo 08:01
Uutiset
Jos työnantaja kohtelee kaltoin, onko varaa oikeudenkäyntiin? Liitot maksavat työriitojen oikeuskuluja vaihtelevasti. Pron jäsenellä on kattava ja maksuton oikeusturva, selvisi Kuluttajaliiton vertailusta.

Pro Uutiset, Pron tiedote

Työsuhderiita-asian oikeudenkäyntikulut voivat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin. Kuluttajaliitto vertaili viiden ammattiliiton ja yhden työttömyyskassan palveluja ja selvitti, millaista apua työntekijä saa, jos työsuhteessa syntynyt erimielisyys johtaa oikeudenkäyntiin työnantajaa vastaan. Kuluttajaliitto teki selvityksen Ammattiliitto Pron toimeksiannosta huhti– kesäkuussa 2016.

Oikeudenkäynnin kustannukset vaihtelevat liittojen välillä

Ammattiliitto Pron ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin jäsenten oikeusturva on vertailun kattavin. Pro ja PAM korvaavat liiton jäsenten oikeudenkäyntikulut ilman omavastuumaksua ja oikeuskulujen enimmäismäärän rajoituksia, vaikka oikeudenkäyntikulut kasvaisivat kymmeniintuhansiin euroihin ja oikeudenkäynti jatkuisi ylemmissä oikeusasteissa.

Insinööriliitto (IL) ja Tradenomiliitto (TRAL) ilmoittavat 15 prosentin omavastuun, joka on vähintään 150 euroa (IL) ja 350 euroa (TRAL). IL korvaa kulut 20 000 euroon asti ja TRAL 15 000 euroon asti.

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA:n jäsenillä on 10 prosentin omavastuu ja oikeudenkäyntikorvauksen yläraja on 12 000 euroa.

YTK-yhdistyksen oikeusturvavakuutuksen saa käyttöönsä vain, jos työnantaja on päättänyt työsuhteen ja silloin omavastuu kuluista on 15 prosenttia. Kuluja korvataan 10 000 euroon asti.
 

Oikeusturvavakuutus loppuu kesken

Ammattiliittojen oikeudellisten palvelujen merkittävin ero on oikeudenkäyntiä vaativien riitojen hoitamisessa. Osa liitoista hoitaa oikeudenkäynnit liiton omalla kustannuksella ja niissä käytetään joko liiton omia tai ulkopuolisia lakimiehiä.

Osa ammattiliitoista tarjoaa jäsenilleen oikeusturvavakuutusta ja auttaa työntekijää asianajajan löytämisessä. Vakuutuksen kattamien oikeudenkäyntikulujen ylärajassa sekä oikeudenkäyntikulujen omavastuussa on eroja.

Monen liiton jäsenyys oikeuttaa oikeusturvavakuutukseen, joka ei riitä kattamaan oikeudenkäynnin kuluja. Oikeusturvavakuutusten yleisin korvauskatto jää 8 500 euroon, eikä kotivakuutuksen oikeutusturvavakuutuksesta korvata työhön tai irtisanomiseen liittyviä kiistoja. 

Hävinnyt osapuoli velvoitetaan yleensä korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

– Siksi harva työntekijä uskaltaa omalla kustannuksellaan ajaa asiaa, jonka lopputulos on epäselvä. Jos asia sovitaan, osapuolet vastaavat omista kuluistaan, ja silloinkin maksettavaksi tulee lakimiehen palkkio, kertoo lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm Ammattiliitto Prosta.

Monilla suomalaisilla on oikeusturvavakuutus esimerkiksi kotivakuutuksen yhteydessä. Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksissa työhön liittyvät asiat on kuitenkin rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle, joten niistä ei ole apua työasioissa.

Työelämän oikeusturvaa vai pelkkä työttömyysvakuutus?

Suurimmat erot oikeudellisessa avussa löytyvät ammattiliittojen ja YTK-yhdistyksen eli Loimaan kassan palvelujen välillä.

Kaikki ammattiliitot neuvovat jäseniä työsuhdetta koskevissa asioissa ja auttavat neuvotteluissa työnantajan kanssa. YTK-yhdistys ei neuvo työehtosopimusten tulkintaa koskevissa asioissa, eikä avusta työntekijää neuvotteluissa työnantajan kanssa.

YTK-yhdistyksen oikeusturvavakuutus kattaa vain tilanteet, joissa työnantaja on päättänyt työntekijän työsuhteen. Ammattiliitot tarjoavat oikeudenkäynnissä apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja useissa muissa työhön liittyvissä asioissa.

Kuluttajaliiton vertailu kehottaa kuluttajaa harkitsemaan, haluaako työntekijä ostaa oikeusturvaa vai pelkän työttömyysvakuutuksen. ”Kannattaa pohtia omaa asemaa työmarkkinoilla: saako nopeasti uuden työpaikan, jos nykyisestä joutuu lähtemään”, vertailussa todetaan.