Hyppää pääsisältöön

Työnhakumallia pitää uudistaa 

MIes katsoo tietokoneen näyttöä.
Uusi työnhakumalli kaipaa korjauksia. Työnhakijoiden yksilöllisille tarpeille jää liian vähän joustovaraa. Henkilöstön kuormitus on lisääntynyt.   

Työnhakumallia pitää uudistaa 

Julkaistu 06.10.2022 klo 14:10
Uutiset
Uusi työnhakumalli kaipaa korjauksia. Työnhakijoiden yksilöllisille tarpeille jää liian vähän joustovaraa. Henkilöstön kuormitus on lisääntynyt.   

Työnhakijan uusi palvelumalli kaipaa kiireisesti korjauksia. Tavoitteena oli työnhakijoiden yksilöllisen tuen lisääminen ja entistä nopeampi työllistyminen, mutta toisin kävi. 

– Mallin toteutusta hyvin yksityiskohtaisesti ohjaava lainsäädäntö on johtanut ojasta allikkoon, johtaja Niko Simola sanoo.  

Vähäinen jousto turhauttaa  

Lainsäädäntö jättää hyvin vähän joustoa ja harkintaa työhallinnon ammattilaisille. Kaavamainen malli kohtelee kaikkia työnhakijoita samoin, eikä asiakkaiden erilaisille tarpeille jää tilaa. Esimerkiksi jo työpaikan saanut joutuu hakemaan kolmea muuta työpaikkaa siltä varalta, että joku niistä alkaisi aiemmin. Tai työttömyysetuudella omaehtoisesti opiskeleva joutuu hakemaan töitä, vaikka tärkeintä olisi saada valmiiksi työllistymistä parantava tutkinto.  Monet työhallinnon ammattilaiset kokevat kadottaneensa työn mielekkyyden ja menettäneensä työnhallinnan.  

Tarpeeton työnhaku kuormittaa myös rekrytoivia työpaikkoja.  

– Pelkään, että malliin turhautuminen johtaa tilanteeseen, jossa työnantajat yhä harvemmin ilmoittavat avoimista työpaikoista TE-toimistoille ja epäviralliset työnvälityskanavat valtaavat alaa, Simola sanoo.  

Henkilöstö on kovilla 

Toukokuussa käyttöönotettu malli kuormittaa TE-toimistojen ja työllisyyden kuntakokeiluiden henkilöstöä. Asiantuntijoiden aika kuluu erilaiseen seurantaan ja toimenpiteiden kirjaamiseen eikä yksilöllisten ratkaisujen löytämiseen.  

Malli on lisännyt henkilöstön työmäärää ja kuormitusta. Työhallinnon henkilöstöä on lisätty, mutta henkilöstön vaihtuvuus on suurta. Jatkuva perehdyttäminen syö voimavaroja.  

– TE-toimistoissa ja kuntakokeiluissa työskentelevien jäsenten jaksamisesta on jatkuva huoli, Simola sanoo.  

Lisäksi lukuisat toimintatapojen ja lainsäädännön uudistukset ovat vetäneet henkilöstön jaksamisen äärirajoille. Simola edellyttääkin, että uudistuksia valmistelevien ja päätöksentekijöiden on syytä kuunnella herkällä korvalla työhallinnon henkilöstöä.   

Valuviat pitää korjata  

Pro on tukenut pohjoismaiseen työnhakumalliin siirtymistä ja sen tavoitteita eli yksilöllisen tuen lisäämistä ja nopeampaa työllistymistä. Mallin ongelmat pitää kuitenkin saada kuntoon.   

– Mallin valuviat pitää korjata. Niin saadaan palautettua asiakkaiden ja henkilöstön luottamus järjestelmän toimivuuteen sekä lisäresurssit palvelemaan tarkoitustaan. 

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtymässä kunnille vuonna 2025. Asian käsittely alkoi tänään eduskunnassa.