Hyppää pääsisältöön

Viisi myyttiä palkkatasa-arvosta

Tanjan blogi
KirjoittanutTanja Lehtoranta
Tanjan blogi
Murretaan palkkamyyttejä kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi.

Suomi on tasa-arvoinen maa  

Ei. Vaikka Suomessa on tehty pitkään työtä naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämiseksi ja olemme päässeet monessa asiassa eteenpäin, haasteita on vielä jäljellä. Naisten ja miesten palkkaero kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskikuukausiansioista laskettuna on 15,6 prosenttia. (Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi 2022). EU tarkastelussa Suomi oli kuudenneksi heikoin (Eurostatin Gender Pay Gap -indikaattori 2020).  

Tasa-arvoinen ei voi olla osittain, tasa-arvo joko on tai sitä ei ole. Tällä hetkellä olemme vielä matkalla.  

Palkkasyrjintää ei voi olla, jos työpaikalla noudatetaan tessiä tai vessiä  

Kyllä ja ei. Työehtosopimus ja sen palkkausjärjestelmä tuo palkkaukseen yhdenvertaisuutta ja läpinäkyvyyttä, mikä lisää palkkojen oikeudenmukaisuutta. Palkkaerot ovat myös suurimmat isoimmissa palkoissa, jotka yleensä ovat sopimuspalkkoja.  

Jos palkka perustuu tehtäväkohtaiseen palkkaan, se on sama kaikille samassa tehtävässä oleville sukupuolesta riippumatta. Tehtäväkohtaisen palkan suuruuteen vaikuttaa kuitenkin se, miten vaativaksi kukin tehtävä on arvioitu. Tällä saattaa olla sukupuolivaikutuksia.  

Palkkausjärjestelmään oikeudenmukaisuuteen vaikuttaa myös sen soveltaminen. Jos palkkaan kuuluu osia, johon liittyy työpaikalla tehtävää arviointia, kuten henkilökohtaiset lisät, ne saattavat painottua arvioijan mukaan.  

Lääkkeeksi työehtosopimusten syrjimättömyyden lisäämiseen tarvitaan sopimusten sukupuolivaikutusten arviointia, laadukkaampia työpaikalla yhdessä laadittavia tasa-arvosuunnitelman palkkakartoituksia, palkka-avoimuuden lisäämistä lainsäädännön keinoin ja keskustelun kautta sekä luottamushenkilöiden valppautta.  

Palkkaeroa pienennetään alojen segregaatiota purkamalla  

Ei. Segregaatio eli töiden jakautuminen naisten ja miesten tehtäviin ja aloihin yhdessä sen kanssa, että naisten alat ovat alemmin palkattuja, aiheuttaa palkkaeroa. Vaikka näihin vinoutumiin puuttuminen on tärkeää, kyse on koko kulttuurimme syvärakenteista, jonka muuttaminen on niin hidasta, että tällä hetkellä on tärkeämpää puuttua suoraan palkan muodostukseen. 

Emme voi jäädä odottelemaan uusia sukupolvia, muutos tarvitaan nyt!  

Perhevapaita ei ole varaa jakaa  

Ei. Perhevapaauudistuksen vaikutukset naisten ja miesten keskimääräisen palkkaeron pienenemiseen ovat hitaita, koska vapaiden arvellaan uudistuvan hitaasti.  

Perheet saattavat ajatella, että heillä ei ole varaa siihen, että myös parempituloinen vanhempi jäisi perhevapaalle. Kelan selvityksen mukaan useimmissa tilanteissa väite ei pidä paikkaansa, vaan molempien vanhempien kannattaa käyttää perhevapaita myös perheen talouden näkökulmasta. Pelkkä bruttotulojen tarkastelu voi antaa tilanteesta väärän kuvan, koska verotus tasaa tuloja merkittävästi.  

Palkka-avoimuus työpaikalla aiheuttaa kyräilyä  

Ei. Työnantajat vastustavat kiivaasti palkka-avoimuuden lisäämistä, vaikka palkkatietoisuus on meillä heikkoa. Jos palkkaus on oikeudenmukaista, miksi se ei voi olla avointa?  

Uuden EU:n palkka-avoimuusdirektiivin vaatimat lainsäädäntömuutokset tulevat voimaan Suomessa seuraavan hallituskauden aikana. Direktiivin valmistelun yhteydessä selvitettiin, että hyvä tiedonsaanti johtaa palkkasyrjinnän vähenemiseen sekä toimenpiteiden ja palkkatietoisuuden lisääntymiseen palkkaerojen pienentämiseksi. Jo tällä hetkellä palkat ovat julkisella puolella avoimia ilman ongelmia.  

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään 8.3.2023. Kirjoittaja on Pron tasa-arvoasiantuntija. Artikkeli ilmestyi 6.3.2023, ja sitä on päivitetty 8.3. lisäämällä  Pohjoismaisten työmarkkinajärjestöjen naisverkoston kokoamat tasa-arvotavoitteet.