Hyppää pääsisältöön

Työsuojeluvaalit – näin valitaan työsuojeluvaltuutettu

Valokuituoptiikka lähikuva, moderni tietoliikennetekniikka, tausta

Työsuojeluvaalit – näin valitaan työsuojeluvaltuutettu

Prolainen työsuojeluvaltuutettu toimii toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten edustajana työpaikan työsuojelutoiminnassa. Hän kehittää ja ylläpitää työhyvinvointia yhteistyössä työnantajan kanssa. Tältä sivulta löydät ohjeet työsuojeluvaalien järjestämiseen.
Hyppää suoraan sinua sivulla kiinnostavaan sisältöön

Edustajien valinta

Työsuojeluvaaleissa toimihenkilöt valitsevat edustajansa työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan. Työsuojeluvaalit järjestetään kahden vuoden välein ajanjaksolla 1.11.–31.12., ellei toisin ole sovittu. Työsuojeluvaaleista on säädetty laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Eri toimialoille on sovittu omia vaalikäytäntöjä ja niitä tulee noudattaa, jotta vaali on varmasti lainvoimainen. Toimialakohtaisia ohjeita vaalien järjestämiseen löydät esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen verkkopalvelusta.

Työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua, kun työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää. Nämä voidaan valita pienemmilläkin työpaikoilla. Toimihenkilöillä on aina oikeus valita oma työsuojeluvaltuutettu. 

Jos työpaikalla on vähintään kaksikymmentä työntekijää, perustetaan työsuojelutoimikunta. Työsuojeluvaltuutetut ovat automaattisesti työsuojelutoimikunnan jäseniä. Työsuojeluvaalilla valitaan myös muut työntekijöiden edustajat työsuojelutoimikuntaan.

Jos työpaikalla on paikallisesti sovittu työsuojeluasiamiehistä, myös nämä valitaan työsuojeluvaalissa. Tässä tapauksessa ohjeet kriteereistä löytyvät alan työehtosopimuksesta.

Työnantaja nimeää työsuojelutoimintaan omat edustajansa, kuten työsuojelupäällikön ja työsuojelutoimikunnan työnantajaa edustavat jäsenet, heitä ei siis valita vaaleilla.

Työntekijät järjestävät vaalin 

Työntekijät järjestävät vaalin, jolla työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan. Työsuojeluvaaleista on säädetty laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Eri toimialoille on sovittu omia vaalikäytäntöjä ja niitä tulee noudattaa, jotta vaali on varmasti lainvoimainen. Toimialakohtaisia ohjeita vaalien järjestämiseen löydät esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen verkkopalvelusta.

Kaikilla työpaikan työntekijöillä on oltava mahdollisuus osallistua vaaliin eli asettua ehdokkaaksi ja äänestää. Jos työpaikalla valitaan oma toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu, tähän vaaliin osallistuvat vain kaikki toimihenkilöt. Vaali ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle, eikä työnantaja saa vaikeuttaa vaalin järjestämistä.

Järjestäjät sopivat vaalin ajasta ja paikasta työnantajan kanssa. Vaalin ajankohta on 1.11.–31.12. uuden toimikauden alkamista edeltävänä vuonna.

Ennen vaaleja työsuojelupäällikkö kutsuu henkilöstöryhmien edustajat neuvotteluun. Neuvottelussa sovitaan ja todetaan toiminta-alue, työsuojeluorganisaation laajuus, työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä, eri osapuolten edustus ja henkilöstön jakautuminen eri ryhmiin.

Vaalien käytännön järjestelyn tekee nykyinen työsuojelutoimikunta tai henkilöstön edustajista muodostettu vaalitoimikunta, jossa on vähintään kolme jäsentä. Työnantajan on annettava työntekijöiden käyttöön vaalien järjestämiseksi tarvittava tila. Työnantajan on annettava vaalien järjestämistä varten työntekijöiden käyttöön lista työpaikan työntekijöistä sekä tarvittaessa lista toimihenkilöistä.

Vaaleista on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen vaaleja kaikki vaalikelpoiset työntekijät tavoittavalla tiedonannolla.

 

Ehdokasasettelu ja äänestäminen

Kaikki äänioikeutetut voivat asettaa ehdokkaita vaaleihin. Vaaleissa voi kuitenkin äänestää myös muitakin kuin ehdokkaita. Valtuutetut valitaan äänimäärän perusteella. 

Mietitkö vielä, miten edetä?

Jäsenenä käytössäsi ovat kaikki asiantuntijamme.

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!

Liity jäseneksemme jo tänään!

Saat kaikki edut ja palvelut käyttöösi.

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.