Hoppa till huvudinnehållet

Pengar, försäkringar, service och spel

Pankit ja raha, talous, säästöpossu sinisellä taustalla

Pengar, försäkringar, service och spel

Kollektivavtalen för finansierings-, löneadministrations-, ekonomi- och personalförvaltnings- samt kreditupplysnings- och inkassobranschen samt för försäkringsbranschen. Här hittar du också kollektivavtalen för Danske Bank, Finnvera, Silta Oy, Veikkaus, PALTAs tjänstemän, Pensionsskyddscentralen samt Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

Servicebranscherna

Kollektivavtalet för tjänstemännen i servicebranscherna tillämpas i Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf:s medlemsföretag. Våra medlemmar arbetar bland annat i kopieringsbranschen, bevakningsbranschen samt i bildäcksbranschen.

Kreditupplysnings- och inkassobranschen

Också kreditupplysnings- och inkassobranschens allmänt bindande kollektivavtal tillämpas på alla tjänstemän, chefer och sakkunniga i branschen. De kändaste aktörerna i branschen är bland annat Intrum Justitia, Lowell, OK Indrivning, Suomen Asiakastieto och Svea Perintä.

Veikkaus

Pro förhandlar kollektivavtalet för spelbranschens experter i Veikkaus.

Informationsbank för arbetslivet

Svar på många arbetslivsfrågor.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.