Hyppää pääsisältöön

EU:n on aika kehittää lakko-oikeutta

Kuvassa Pron puheenjohtaja Jorma Malinen.
EU:n on otettava aktiivisempi rooli työntekijöiden oikeuksien suojelemisesta, jos haluamme välttyä neljän euron tuntipalkoilta ja huonoilta työehdoilta. Siksi lakko-oikeutta on kehitettävä EU-tasolla.

EU:n on aika kehittää lakko-oikeutta

Julkaistu 20.03.2024 klo 10:15
Uutiset
Kuvaaja Salla Merikukka
EU:n on otettava aktiivisempi rooli työntekijöiden oikeuksien suojelemisesta, jos haluamme välttyä neljän euron tuntipalkoilta ja huonoilta työehdoilta. Siksi lakko-oikeutta on kehitettävä EU-tasolla.

Lakko-oikeus on demokratiassa keskeinen työntekijöiden perusoikeus, joka on tunnustettu kansainvälisessä oikeuskäytännössä ja EU:n perusoikeusasiakirjassa. EU-maiden erilaiset lähestymistavat ja perusteet lakkojen rajoittamiselle korostavat tarvetta tiukempaan sääntelyyn EU-tasolla. Esimerkiksi Teslan ideologinen vastustus työehtosopimuksille ja Suomen hallituksen suunnitelmat lakko-oikeuden heikentämisestä osoittavat, että EU:n on otettava aktiivisempi rooli työntekijöiden oikeuksien suojelemisessa. 

Tyypillisesti lakot liittyvät tilanteisiin, joissa työehtosopimusta ei ole tai se ei ole enää voimassa, ja työntekijät pyrkivät neuvottelujen vauhdittamiseen lakkotoimilla. Poliittinen lakko taas kohdistuu poliittiseen päätöksentekoon, ei työ- tai virkaehtosopimuksiin tai työnantajiin. Tukilakossa, eli myötätuntolakossa, osoitetaan tukea jonkin toisen toimipaikan tai alan lakossa oleville. 

– Lakko-oikeuden kehittämisen tavoitteena tulisi olla myös näiden muiden työtaisteluiden, kuten tukilakkojen ja poliittisten lakkojen, parempi huomioiminen, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.  

Sen luo mennään, ken halvimmalla tekee 

Euroopan unionin periaatteet vapaasta liikkuvuudesta vaativat tasapainoa, joka sisältäisi myös oikeuden rajat ylittäviin työtaistelutoimiin. Ilman tätä tasapainoa pääoma voi hyödyntää maiden välisiä eroja työntekijöiden oikeuksissa, mikä johtaa kilpailuun alimpien oikeuksien puolesta, Malinen muistuttaa.  

– Ylikansalliset tukilakot tulisi mahdollistaa, sillä nykyinen eurooppalainen sääntely ei riittävästi tue työntekijöiden perusoikeuksia ja järjestäytymisoikeutta, Malinen sanoo. 

Suomessa ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö oli muutama viikko sitten otsikoissa esimerkiksi metsänhoidossa. Neljän euron tuntipalkan lisäksi lisiä ei makseta ja työntekijöitä painostetaan hiljaisuuteen. 

Eurooppaa on kehitettävä työntekijän oikeus edellä 

Poliittiset lakot ovat säänneltyjä Euroopassa, mutta niiden käytännön toteutus vaihtelee maittain. Professori Olivier De Schutterin tekemä tutkimus osoittaa, että poliittiset lakot, jotka liittyvät työntekijöiden sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihin, ovat laajalti sallittuja EU-maissa. Kuitenkin joissain maissa, kuten Suomessa, hallitus pyrkii rajoittamaan poliittisten lakkojen kestoa, mikä uhkaa työntekijöiden oikeutta ilmaista näkemyksiään.  

– Eurooppaa on kehitettävä kansalaisten ja työntekijöiden oikeudet edellä, ja poliittiset lakot, joilla vastustetaan työelämän heikentämistä ja sosiaaliturvan alasajoa, on saatava myös käytännössä toimiviksi työkaluiksi kaikissa Euroopan maissa, Malinen toteaa. 

EU:n perussopimukset rajaavat lakko-oikeuden periaatteessa unionin suoran toimivallan ulkopuolelle.  Kuitenkin esimerkiksi vähimmäispalkkadirektiivin myötä on osoitettu, että toimivaltarajaa voidaan venyttää yhteisen poliittisen tahdon myötä. Lisäksi parlamentin painostuksella voidaan selkeyttää lakko-oikeutta komission poliittisella ohjauksella. 

Pro katsoo, että Euroopan unionissa kansalliset ja ylikansalliset lakot, mukaan lukien myötätunto-, tuki- ja poliittiset lakot, tulee turvata eurooppalaisella sääntelyllä ja taata oikeus rajat ylittäville solidaarisuustoimille. Lue lisää

On tärkeää, että Euroopan parlamentti edistää työelämän positiivista kehitystä ja turvaa työntekijöiden oikeudet myös Suomessa. Äänestä EU-vaaleissa 9.6.2024.