Hyppää pääsisältöön

Hallitus jatkaa tutulla polulla – Keskusta yllättäen palkansaajien tueksi

RKP:n uusi puoluejohtaja varapuheenjohtajien kanssa
RKP:n uusi puoluejohtaja varapuheenjohtajien kanssa
Puoluekokousten superviikonloppuna Keskusta ja RKP saivat uudet puheenjohtajat, Kokoomus pitää tiukasti kiinni työelämäheikennyksistään.

Pron yhteiskuntasuhteiden asiantuntijat seurasivat viikonloppuna Kokoomuksen, Keskustan ja Ruotsalaisen kansanpuolueen puoluekokouksia paikan päällä Tampereella, Jyväskylässä ja Helsingissä.

Puoluekokouksissa tehtiin henkilövalintoja ja linjattiin useita keskeisiä työelämäkysymyksiä.  

Kokoomus ei aio antaa periksi työelämäheikennys-tavoitteissaan 

Kokoomuksen puoluekokouksessa valittiin yksimielisesti Petteri Orpo jatkokaudelle Kokoomuksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustajat Antti Häkkänen, Anna-Kaisa Ikonen ja Karoliina Partanen. Tunnelma kokouksessa oli hurmiollinen ja yhtenäinen.

Linjapuheessaan Orpo uhosi, että kokoomuslaisten vuosia yrittäjille lupaamat työmarkkinauudistukset on nyt kirjoitettu hallitusohjelmaan ja ne myös viedään lävitse. Orpon mukaan työmarkkinauudistukset olisi pitänyt tehdä jo vuosikymmeniä sitten, eikä nyt tule antaa periksi piiruakaan. Orpo myös lanseerasi uuden talouskasvua hakevan työryhmän.  

Erikoista kokouksessa oli työelämäaiheisten puoluekokousaloitteiden käsittelyn perustelematon aikaistaminen esityslistalla heti Petteri Orpon valinnan jälkeen, kun suuri osa salissa olevista edustajista siirtyi tauolle tai lounaalle. Osan kokousedustajista ollessa muualla työelämää koskevat aloitteet hyväksyttiin salissa puoluehallituksen laatimien vastauksien mukaisesti.

Vajaalla salilla äänestettiin muun muassa sukupuolikiintiöistä luopumisen puolesta.  

Yleisesti ottaen kokouksessa nousivat vahvasti esille yhdessä tekemisen, yhteiskunnan jakautumisen ja tasa-arvon teemat. Puheissa toistuneet teemat ovat kuitenkin ristiriidassa pääministeripuolueen johtaman hallituksen politiikan kanssa.

Viestini kaikille on, me kokoomuksessa olemme aina valmiita rakentavaan yhteistyöhön”, totesi Orpo ja vaati yhteistyökumppaneiden sitoutuvan länsimaisiin arvoihin ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseen.  

Me ammattiliitoissa olemme sitoutuneet länsimaisiin arvoihin ja tasa-arvon edistämiseen, mutta koemme, että Kokoomus ei onnistu tässä.  

Yhdet isoimmista aplodeista sali antoi kun Tampereen pormestari Kalervo Kummola kiitti pääministeri Orpoa ja työministeri Satosta kestävyydestä ammattiliittojen “kivityksen” keskellä. 

Palkansaajat nousivat pienyrittäjien rinnalle Kaikkosen Keskustassa  


Keskustan puoluekokouksen odotetuin hetki oli uuden puheenjohtajan valinta Annika Saarikon tilalle. Puolueen johtoon valittiin odotetusti konkari Antti Kaikkonen, joka linjapuheessaan totesi Keskustan lähtevän hakemaan uutta nousua keskustalaisten yhteisellä työlistalla: vahvan oman linjan ja parhaan joukkuehengen rakentamisella sekä kohtaamalla suomalaiset. 

Keskustan varapuheenjohtajiksi kokouksessa valittiin kansanedustajat Hilkka Kemppi, Tuomas Kettunen ja Markus Lohi, joista Kettunen oli Kaikkosen kilpakumppani puheenjohtajakisassa. 

Linjapuheessaan sunnuntaina Kaikkonen sanoutui irti viime aikoina puhututtaneesta blokkipolitiikasta ja totesi, että Keskusta säilyy jatkossakin keskelle sijoittuvana yleispuolueena, vasemmalle tai oikealle kallistumisen sijaan.  

Tuttujen keskustalaisten teemojen rinnalle hän toi puheessaan työntekijät ja työmarkkinapolitiikan ja totesi, että palkansaajat ansaitsevat paikkansa Keskustan agendalla pienyrittäjien rinnalla. Petteri Orpon ja Riikka Purran hallitusta hän puolestaan moitti vauhtisokeudesta työmarkkinoiden uudistamisessa ja nosti tikunnokkaan etenkin vientivetoisen työmarkkinamallin kirjaamisen lakiin.  

Vientivetoinen palkkamalli voi tiukoilla ehdoilla lakiin kirjattuna johtaa siihen, että esimerkiksi kätilöt, sairaanhoitajat, lähihoitajat, poliisit, sotilaat ja opettajat sekä varhaiskasvatuksen ammattilaiset jäävät ikuiseen palkkakuoppaan. Se ei ole oikein. Se ei ole oikein”, Kaikkonen totesi. Sen sijaan paikallisen sopimisen laajentamiseen puolue suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti. 

Tukea uuden puheenjohtajan palkansaajalinja sai työelämää ja työmarkkinoita koskevista puoluekokousaloitteista, joita kokouksessa hyväksyttiin useita.

Myös Pro tulee käymään aktiivista vuoropuhelua Keskustan kanssa, jotta työmarkkinoita voidaan kehittää yhdessä sopien ja kestävää kasvua eri aloille hakien. 

Sillanrakentaja Anders Adlercreutz RKP:n puheenjohtajaksi 

Keskustan lisäksi RKP sai viikonloppuna uuden puheenjohtajan, kun Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz valittiin puolueen johtoon. Hän tuli valituksi äänin 183-84 jättäen taakseen vastaehdokkaansa Otto Anderssonin.  

Voittonsa jälkeen Adlercreutz linjasi RKP:n olevan liberaali keskusta-oikeistolainen puolue, jolle on nyt kysyntää suomalaisessa poliittisessa kentässä. Hänen mukaansa RKP voi toimia sillanrakentajana muiden puolueiden lipuessa poliittisille reunoille.

Puoluekokouksessakin kävi ilmi Adlercreutzin näkemys RKP:sta avoimena kaksikielisenä puolueena, jonka on mahdollista puhutella myös muita kuin ruotsinkielisiä ihmisiä liberaalin linjansa ansiosta.  

Viikonlopun aikana puolueen varapuheenjohtajiksi valittiin Ramieza Mahdi, Silja Borgarsdottir Sandelin ja Sandra Bergqvist

Puoluekokouksen puheenvuoroissa kuului myös hallituksen toimien kritisointia, kun muun muassa lapsiperheisiin ja opiskelijoihin liittyvät leikkaukset herättivät huolta. Lisäksi rivien välistä pystyi aistimaan osalta kokousväkeä arvostelua hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa.  

Keskustelu puoluekokouksessa keskittyi suhteellisen yleisluontoisiin asioihin, kuten puolueen arvoihin ja kielipoliittiseen positioon. Konkretia ja suuret toimenpidelinjaukset jäivät puheenvuoroista jokseenkin uupumaan. Työelämäkysymykset eivät nousseet keskustelun keskiöön viikonlopun aikana, mutta aloitteissa niitä käsiteltiin.

Toki on positiivista, että puoluekokous hyväksyi aloitteet esimerkiksi imetysystävällisestä työelämästä sekä osa-aikatyön tekemisen joustavoittamisesta, mutta kokouksen aloitteet jäivät suhteellisen pienen mittakaavan toimiksi, verrattuna hallituskumppani Kokoomuksen ajamiin laajoihin työmarkkinauudistuksiin.  

Keskustalla hyvä mahdollisuus terävöittää linjaansa työmarkkina-asioissa 

Puoluekokousten perusteella odotettavissa onkin, että Kokoomus jatkaa itselleen ja sidosryhmilleen tärkeitä työmarkkinauudistuksia liput liehuen, hallituskumppani RKP:n huomion ollessa oman linjan kirkastamisessa ja perussuomalaisten kanssa tasapainoilussa.

Kokouksessa kiitellyn työministeri Satosen johdolla alkaa syksyllä muun muassa irtisanomisen helpottamiseen tähtäävän lakimuutoksen valmistelu.  

Keskustalla puolestaan on kokouksen perusteella hyvä mahdollisuus terävöittää linjaansa työmarkkina-asioissa, sillä kuten eräs puolueaktiivi totesi: ”Me emme voi aina vain sanoa ympäripyöreästi, että kannatamme osaa hallituksen työmarkkinauudistuksista. Ensin pitää tarjota se oma vaihtoehto.”  

Pro jatkaa vuoropuhelua kaikkien puolueiden kanssa. Pidämme jäsentemme ääntä esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa vaikuttamalla päätöksentekoon ja lainvalmisteluun.  

Mikä ihmeen puoluekokous? 

Puoluekokoukset ovat kirjaimellisesti kokouksia, joihin puolueiden jäsenet kokoontuvat käymään keskustelua, linjaamaan puolueen poliittisista kannoista sekä tekemään henkilövalintoja puolueen johtopaikoille. Toisin sanoen ne käyttävät virallisesti ylintä päätösvaltaa puolueissa.  

Osallistujien eli puoluekokousedustajien määrä, valintatapa ja kokousten järjestämissykli vaihtelevat puolueittain. Usein kokouksiin ovat tervetulleita myös ulkopuoliset seuraajat kuuntelemaan keskustelua ja tapaamaan kokousedustajia. Pro osallistuukin eri puolueiden kokouksiin aina kun mahdollista käymään vuoropuhelua työelämäasioista ja viemään jäsentensä viestiä.