Hyppää pääsisältöön

Henkilöstö esittää vaihtoehdon yliopiston irtisanomisille

neuvottelutilanne
Tampereen yliopiston työntekijöitä edustavat neuvottelijat ovat jättäneet tänään 10. marraskuuta työnantajalle irtisanomisten vaihtoehtona suunnitelman hallitusta rakenteellisesta uudistamisesta. Vuosina 2022–2024 toteuttavassa ohjelmassa esitetään yhteensä 14 miljoonan euron menovähennykset. Lisäksi, mikäli on tarvetta, voidaan henkilöstön lomautuksilla säästää viisi miljoonaa euroa.

Henkilöstö esittää vaihtoehdon yliopiston irtisanomisille

Julkaistu 10.11.2021 klo 14:50
Uutiset
Tampereen yliopiston työntekijöitä edustavat neuvottelijat ovat jättäneet tänään 10. marraskuuta työnantajalle irtisanomisten vaihtoehtona suunnitelman hallitusta rakenteellisesta uudistamisesta. Vuosina 2022–2024 toteuttavassa ohjelmassa esitetään yhteensä 14 miljoonan euron menovähennykset. Lisäksi, mikäli on tarvetta, voidaan henkilöstön lomautuksilla säästää viisi miljoonaa euroa.

Henkilöstön mielestä hallitun rakenteellisen uudistuksen keskeinen tehtävä on turvata yliopiston ydintoimintojen opetuksen ja tutkimuksen tarvitsema välttämättömän tuki ja siten vahvistaa yliopiston taloudellista pohjaa. Opetuksen ja tutkimuksen toiminnan varmistamisella kasvatetaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavaa rahoitusta että tutkimusprojektien ulkopuolista rahoitusta.

- Kahdeksankohtaisessa ohjelmassa esitetään, että tukipalveluiden henkilötyövuosien suhde opetuksen ja tutkimuksen henkilötyövuosiin suhteutetaan suomalaisten yliopistojen keskimääräiselle tasolle eli 40,1 prosenttiin. Olennaisena osana hallittua rakennemuutosta esitetään uutta, ydintoimintoja tukevaa ja organisaatiota, jonka johtamista vahvistettaisiin hallintojohtajan tehtävällä, henkilöstö esittää

Prolaisen pääluottamushenkilö Jorma Viikin mielestä yliopiston tulokselliselle toiminnalle on oleellista myös henkilöstö ja sen hyvinvointi.

- Talouden tasapainottaminen muilla tavoin kuin henkilöstöä vähentämällä tukisi myös parhaiten yliopiston ydintoimintoja, Viikki jatkaa. 

Tampereen yliopistolla on käynnissä syyskuun puolessa välissä käynnistyneet, 1100:aa työntekijää koskevat yhteistoimintaneuvottelut.  Tampereen yliopiston johdon ilmoittama tavoite on 215 henkilötyövuoden vähentäminen ja lisäksi 40 henkilön ulkoistaminen Certialle.

Työntekijöiden neuvotteluryhmään kuuluvat pääluotot Matti Aarnio (JUKO), Arja Liikanen (JHL), Ari Moskari (TaYHy/Pro), Sinikka Torkkola (JUKO), Jarkko Valjakka (JUKO) ja Jorma Viikki (TaYHy/Pro) sekä varapääluotot Mari Hatavara (JUKO), Jenna Ilomäki (JHL), Terhi Kaarakka (JUKO) ja Anu Mastola (TaYHy/Pro)

Yksityiskohtainen suunnitelma talouden tasapainottamisesta >>