Hyppää pääsisältöön

Hyvinvoivilla työpaikoilla tuottavuus kasvaa

Kuvituskuva työhyvinvointi ja tuottavuus aiheeseen
KirjoittanutMatti Lintulahti
KuvaAdobe Stock
Kuvituskuva työhyvinvointi ja tuottavuus aiheeseen
Työhyvinvoinnin parantaminen, yhdessä oppimisen mahdollisuuksien kehittäminen ja ikääntyneiden työntekijöiden kokemuksen hyödyntäminen parantavat työn tuottavuutta ja vaurastuttavat Suomea.

Laajamittainen hybridityö – etätyön ja lähityön yhdistäminen – on tuonut näkyviin työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden erottamattoman yhteyden.

– Tiedämme eri tutkimuksista, että työhyvinvointi, yhdessä oppiminen ja kokonaistuottavuus muodostavat käsi kädessä kulkevan kolmikon, joka vahvistaa toisiaan. Mitä paremmin työyhteisö voi ja toimii, sitä tehokkaammin liiketoiminnallisista investoinneista ja muista päätöksistä saadaan aikaan palveluja ja tuotteita, jotka ovat kilpailijoita parempia, kansantaloustieteilijä, Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Sinimaaria Ranki tiivistää tutkimusten viestin.

Suomessa työn tuottavuus on kuitenkin kehittynyt kilpailijamaita heikommin vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Vaikka työelämän laatu on Suomessa pitkään kehittynyt parempaan suuntaan, yksittäisten työpaikkojen välillä on eroja. Miten hyvät tuottavat työpaikat sitten toimivat?

– Hyvissä työpaikoissa, joissa tuottavuus on korkea, käydään paljon keskustelua työn tavoitteista ja siitä miten työn tekemisen tapoja voidaan parantaa, Ranki sanoo.

Kun työpaikalla on hyvä ilmapiiri, luotetaan toisiin sekä kannustetaan ja arvostetaan toisia, vaikeitakin asioita voidaan ottaa puheeksi ihan samalla tavalla kuin onnistumisia.

– Tuottavissa työpaikoissa keskustellaan paljon asiakkaiden antamasta palautteesta, ja siitä, miten sen perusteella tuotteita ja palveluja voitaisiin uudistaa, eli innovoida ja saada kilpailuetua muihin yrityksiin. Tutkimusten mukaan organisaatioissa, joissa henkilöstö osallistuu aktiivisesti tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, tuottavuus kasvaa muita nopeammin.

Tuottavuus syntyy ihmisten osaamisen paranemisesta

Tuottavuudelle on olennaista niin sanotun inhimillisen pääoman, siis työntekijöiden osaamisen jatkuva paraneminen. Rankin mukaan työhyvinvointi ja työssä oppiminen kytkeytyvät toisiinsa: hyvinvoiva työntekijä oppii ja oppiminen lisää hyvinvointia. Tämä kannattaa organisaatioissa selkeästi tiedostaa.

– Osaaminen kannattaa nähdä hyvin laajasti. Kaikki oppiminen, jota työyhteisössä tapahtuu, rakentaa inhimillistä pääomaa: myös kokemus, verkostot, kanssakäyminen toisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa sekä taito hyödyntää organisaation ulkopuolelta saatavaa osaamista.

Suomessa kokemusta harvoin mielletään osaamiseksi. Joskus jo yli 45-vuotias on keskusteluissa ikääntynyt työntekijä ja usein puhutaan ikääntyneiden osaamisen puutteista. 

– Silloin unohdetaan kokonaan arvokas kokemus ja taito toimia työelämässä ja organisaatiossa. Kokenut työntekijä pystyy usein toimimaan muita tehokkaammin ja olemaan nuorempien työntekijöiden tukena. Osaammeko Suomessa riittävästi hyödyntää sellaisten työntekijöiden osaamista, joilla on takanaan jo pidempi työura, Ranki pohtii.

Kaavio siitä miten työhyvinvointi, työssä oppiminen ja työn tuottavuus liittyvät yhteen

Työn imu kulkee käsi kädessä tuottavuuden kanssa

Miten sitten yksilöiden osaaminen ja työyhteisön hyvinvointi luo organisaatiossa tuottavuutta ja kasvua?

– Hyvä johtaminen on työn tuottavuuden kasvussa keskeistä. Työyhteisöä pitäisi johtaa siten, että kaikkien työtehtävät ja roolit ovat selkeät, jokainen tietää tavoitteensa, ymmärtää mitä häneltä odotetaan ja jokaisella on työkykyä saavuttaa tavoitteensa.

Tutkimuksissa on havaittu, että hyvin tuottavissa yrityksissä työntekijät kokevat voimakasta työn imua. Tämä tarkoittaa, että ihmiset

  • ovat innostuneita ja energisiä työssään,
  • oppivat koko ajan lisää ja jakavat osaamistaan työkavereilleen,
  • ylittävät virallisen työroolinsa rajan, kun työkaveri tarvitsee apua, ja
  • antavat aktiivisesti oman työpanoksensa työn sujumiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Työhyvinvoinnin avain on avoin luottamukseen perustuva ilmapiiri. Uskalletaan kyseenalaistaa asioita, uskalletaan olla tietämättä ja osataan hankkia tietoa ilman arvostelua. Työilmapiiri luodaan hyvällä johtamisella, mutta tietenkin myös jokaisella yksilöllä on vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa siihen itse.

– Itse olen pohtinut, viekö yksinomainen tuloksiin keskittyminen huomiota pois siltä olennaiselta asialta, että ihmiset saisivat käyttää vahvuuksiaan ja kehittyä työssään? Ja tästä ihmisiin investoinnista sitten seuraa hyvä tulos, Ranki pohtii.

Tämä on Rankin mielestä olennaista. Etenkin, kun tiedämme ettei asiantuntijatyössä ja aivojen käytössä voi ajatella että mitä enemmän työtunteja, sitä enemmän syntyy tuloksia. 

– Tuottavuuden vauhdittamiseksi tarvitaan myös työhyvinvoinnin vaalimista ja tilaa yhteiselle työssä oppimiselle, Ranki tiivistää.

“Nyt tarvitsemme avointa yhteistyötä ja investointeja työhyvinvointiin”

Jos työhyvinvointiin investoi euron, se tulee moninkertaisesti takaisin, ja päinvastoin.

– Laskimme vuonna 2017 STTK:n silloisen pääekonomistin kanssa, kuinka paljon yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle aiheutuu kustannuksia pahoinvoinnista työpaikoilla. Päädyimme laskelmissa 10 miljardiin euroon. Se on valtava summa, sanoo Pron edunvalvontajohtaja Minea Pyykönen.

Työhyvinvointiin investoimisen pitäisi siis olla itsestäänselvyys Suomessa.

– Osassa työpaikoilla tämä ymmärretään, mutta valitettavasti ei kaikissa.

Pro on lähtenyt avoimesti keskustelemaan työnantajajärjestöjen kanssa, miten työhyvinvointia ja sitä kautta työn kokonaistuottavuutta voitaisiin parantaa. Konkreettisia tuloksiakin on saatu.

– Rakennusteollisuuden jäsenyhdistyksen Infra ry:n kanssa lähdimme rakentamaan muutosjohtamisen työkalua, Mutsia. Mitä paremmin työpaikoilla osataan johtaa muutosta, sitä paremmin ihmiset työpaikoilla voivat ja sitä tuottavampia he ovat, Pyykönen kertoo.

Finanssialalla työmarkkinaosapuolet ovat jo pitempään käyneet vuoropuhelua, jonka tavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta alan työpaikoilla.

– Hyvä johtaminen ja avoin vuoropuhelu työnantajien ja työntekijöiden välillä onkin avainasemassa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden paranemisessa, Pyykönen tiivistää.

Ikäsyrjinnän vähentäminen lisäisi työhyvinvointia

Pyykönen harmittelee, ettei iän tuomaa kokemusta ja viisautta ei työpaikoilla arvosteta. Ikäsyrjintä suomalaisilla työpaikoilla on yleisin työsyrjinnän muoto.

– Ikäsyrjinnän vähentäminen lisäisi kokonaistuottavuutta kaikilla työpaikoilla. Jos työpaikalla kaikki ovat suurin piirtein samaa ikäluokkaa, yhdessä oppiminen vähenee eikä organisaatio enää kehity, Pyykönen pohtii.

Nyt olisi korkea aika valjastaa myös ikääntyneiden työntekijöiden kaikki tieto, taito ja kokemus työelämästä sen kehittämiseen ja parantamiseen.

– Parantamalla inhimillistä arkijohtamista ja esihenkilöiden johtamistaitoja parannetaan nopeasti myös kokonaistuottavuutta.

ProStoori kertoo työelämän uusimmat vinkit ja ilmiöt

Liity sähköpostilistalle ja saat ProStoori-uutiskirjeen sähköpostiisi kerran kuukaudessa.