Hyppää pääsisältöön

Mies haluaa antaa enemmän aikaa lapselle

Lapsi ja isä peltsaavat
Joka toinen suomalainen mies on isä ja isäksi tullessaan keskimäärin noin 32-vuotias. Miehet haluavat tehdä lyhyempää työviikkoa ja antaa lapsilleen enemmän aikaa sekä resursseja. Kuitenkin alle kouluikäisten lasten isät painavat pisintä työviikkoa.

Mies haluaa antaa enemmän aikaa lapselle

Julkaistu 11.11.2022 klo 10:00
Uutiset
Joka toinen suomalainen mies on isä ja isäksi tullessaan keskimäärin noin 32-vuotias. Miehet haluavat tehdä lyhyempää työviikkoa ja antaa lapsilleen enemmän aikaa sekä resursseja. Kuitenkin alle kouluikäisten lasten isät painavat pisintä työviikkoa.

Suomessa on lähes 1,3 miljoonaa isää. 15–82-vuotiaista miehistä yli puolet eli noin 57 prosenttia ovat isiä, selviää Tilastokeskuksen väestötilastosta. Miesten ikä lasten syntyessä on keskimäärin 31,9 vuotta ja yhdellä miehellä on keskimäärin 2,26 lasta.

Vuonna 2021 kaikista vanhempainpäivärahojen saajista miesten osuus oli 42 prosenttia, mutta vanhempainpäivärahapäivistä miehet pitivät vain yksitoista prosenttia. Isyysrahan käyttö on lisääntynyt pikkuhiljaa: noin 70 prosenttia isistä pitää vapaata yhtä aikaa äidin äitiys- ja vanhempainrahakauden kanssa. Viidennes isistä ei pidä lainkaan perhevapaata.

– Työelämän tasa-arvon, sekä isien ja lapsien kannalta olisi hyvä, että isät käyttäisivät enemmän vapaita myös itsenäisesti lastaan hoitaen. Pohjoismaista suomalaiset isät pitävät vähiten vanhempainvapaita, Pron tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta kertoo.

Kolmikymppisten vapaa-aika täyttyy velvoitteista

Pron työmarkkinatutkimuksen mukaan 30–39-vuotiaiden miesten velvoitteiden hoitaminen vapaa-ajalla – kuten kotitöiden tekeminen ja lasten harrastuksiin vieminen – vie 13,9 prosenttia vuorokaudesta. Vastaavasti saman ikäisillä naisilla velvoitteisiin meni 15,8 prosenttia vuorokaudesta.

– Kolmikymppisillä miehillä menee noin tunti enemmän vuorokaudessa velvoitteiden hoitamiseen, kun vertaa muihin ikäryhmiin. Huomattavaa on, että samanikäiset naiset hoitavat velvoitteita neljä tuntia keskiarvoa enemmän, Pron vastaava tutkija Petri Palmu kertoo.

Tutkijan mukaan etätyömahdollisuuksien lisääntyminen on kuitenkin tuonut helpotusta naisten työn ja lapsivastuiden yhteensovittamiseen. Toisaalta varsinkin naisilla etätyöt ovat lisääntyneet ja näin myös aika kotona perheen saatavilla.

– Mutta ilman juurisyyn, eli miesten ja naisten työelämän segregaation ja asenneongelman korjaamista, etätyöt voivat jopa lisätä naisten vapaa-ajan velvoitteita.

Miehet haluisivat tehdä lyhyempää työviikkoa ja antaa enemmän aikaa lapselle

Alaikäisten lasten isistä 90 prosenttia on työelämässä ja alle kouluikäisten lasten isät tekevät pisintä työviikkoa. Prolainen mies teki töitä keskimäärin 40,5 tuntia viikossa ja nainen 36,9 tuntia. Kolmikymppinen prolainen oli töissä keskimäärin 39,1 tuntia viikossa. Miehet haluaisivat lyhentää työviikkoaan keskimäärin 4,9 tuntia ja naiset 3,5 tuntia.

– Miehet haluisivat lyhentää työviikon pituutta naisia enemmän. Ylipäänsä perheen kanssa olemiseen ja muuhun yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tuottavaan toimintaan on paljon kaipuuta. Prolaiset miehet ovat naisia valmiimpia käyttämään enemmän aikaa ja rahaa lastensa menestyksen eteen, vaikka se estäisi omien halujen ja kiinnostuksen kohteiden toteuttamisen, tutkija jatkaa.

Isien oikeus vapaaseen parani perhevapaauudistuksessa

Elokuussa voimaan tulleen uudistuksen myötä isällä on oikeus pitää vanhempainvapaata 160 arkipäivää, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Lisäksi isä voi luovuttaa omasta kiintiöstään, tai ottaa vastaan, 63 vanhempainvapaapäivää. Vanhemmat voivat olla samaan aikaan vapaalla 18 päivää.

Työnantajan suostumuksella vapaata voi pitää myös osittaisena vapaana. Laki kohtelee vanhempia ja perheitä yhdenvertaisesti. Vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, on päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta, tai siitä onko biologinen vai adoptiovanhempi tai onko lähi- vai etävanhempi.

Isällä on vanhempainvapaan jälkeen oikeus hoitovapaaseen, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Isällä on myös oikeus lyhentää työaikaa aina siihen saakka, kunnes lapsen toinen lukuvuosi päättyy heinäkuun lopussa.

Perhevapaalla olevalla isällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempiin tehtäviinsä ja vapaan aikana tapahtuneet työehtojen parannukset koskevat myös häntä.

Isänpäivää vietetään sunnuntaina 13. marraskuuta.