Hyppää pääsisältöön

Nyt haetaan asiantuntijatehtäviin

Selvitimme, millaisiin tehtäviin prolaiset hakeutuvat ja mitä työhaastattelussa arvostetaan. Uusien töiden etsiminen kertoo usein siitä, ettei nykyiseen työpaikkaan olla tyytyväisiä.

Nyt haetaan asiantuntijatehtäviin

Julkaistu 26.05.2020 klo 11:14
Uutiset
Selvitimme, millaisiin tehtäviin prolaiset hakeutuvat ja mitä työhaastattelussa arvostetaan. Uusien töiden etsiminen kertoo usein siitä, ettei nykyiseen työpaikkaan olla tyytyväisiä.

Pro Uutiset  
 
Pron jäsenet haluavat osallistua oman esihenkilönsä valintaan, selviää Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimuksesta. Liiton vastaava tutkija Petri Palmu kertoo, että halukkuus oman esihenkilön valintaan korostuu voimakkaimmin pidempään työtehtävässä olleilla asiantuntijoilla ja assistenteilla.   
 
– Toimihenkilöiden kokemusta kannattaa hyödyntää, sillä näin voidaan pienentää riskiä valita työyhteisön tuottavuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta epäpätevä pomo. Myös organisaation johtamiskulttuuri paranee, kun toimitaan tällä tavalla alhaalta ylöspäin.  

Työpaikkahaastattelutilanteet ovat parantuneet 

Työmarkkinatutkimuksen mukaan tällä hetkellä Pron jäsenet hakeutuvat erityisesti asiantuntijatehtäviin. Työpaikan haastattelutilanteet toteutuvat tyydyttävästi, mutta havaittavissa on lievää parannusta. Tutkimukseen vastanneet eivät kokeneet psykologisia soveltavuuskokeita hyviksi. Jäsenet toivovat tehtäviin valituista avoimempaa tiedottamista.  
 
– Haastateltavalle olisi tärkeää antaa vielä enemmän aikaa esitellä koko osaamistaan. Rakentava palaute haluttiin kuulla nopeasti, jatkaa tutkija. 
 
Salassapitovelvollisuutta ei koettu suureksi ongelmaksi uutta työpaikkaa haettaessa. 

Uusien töiden etsiminen on usein merkki siitä, ettei työpaikalla kaikki ole kunnossa 

Pron tutkimusten mukaan uusien töiden etsiminen on usein merkki tyytymättömyydestä nykyiseen työpaikkaan. Tyytymättömyyttä selittävät eniten oma työnkuva ja asema organisaatiossa sekä yhteistyö oman esihenkilön kanssa. Kiinnostava työn sisältö taas on tärkein työelämän tyytyväisyystekijä. Omien arvojen epäsopivuus työpaikan arvoihin ajaa myös hakemaan uusia töitä.  
 
– Palkkaus on aina tärkeä työtyytyväisyystekijä, siinä olennaisinta on, että oman työn palkka-arvostus on oikeudenmukainen työpaikan sisällä. Tällä hetkellä palkkoihin liittyy runsaasti ongelmia, jossa palkkasalaisuus on yksi vaikuttava tekijä, kertoo Palmu.

Oman osaamisen pitää olla kunnossa 

Tutkija muistuttaa, että rekrytointiolosuhteisiin vaikuttaa toki yleinen taloustilanne kuin työpaikkojen kysyntäsuhdanteet. Kysyntäsuhdanteiden heikentyessä kriittiseksi nousee hyvät rekrytointisuhdeverkostot ja oman osaamisen sopivuus tarjolla oleviin paikkoihin. 
 
– Tulokset vahvistavat sitä, että digitalisaatio muuttaa organisaatioita yhä asiantuntijavaltaisimmiksi ja tarvitaan syvempää osaamista jollain tietyllä osa-alueella. Tietoteknologia toimii parhaimmillaan ihmistyön tuottavuuden moninkertaistajana, ja aikaa jää enemmän uuden innovointiin.  
 
Asiantuntijuuden vahvistamisessa osaamistarpeina erottuvat analysointi- ja tutkimustaidot, viestintä, kyky kohdata ja ratkoa hankalimpia ristiriita- ja ongelmatilanteita sekä palautteen antaminen työpaikalla.  
 
Tietotekniikan käytön osalta Pron jäsenten oma osaamispotentiaali on lähes täysin käytössä.   
 
– “Nörttialueella” onkin hyvä olla valppaana, koska digitaalinen maailma voi muuttua arvaamattomasti ja nopeasti.  
 
 Haluatko tietää enemmän? Tilastot löydät Pron sektorianalyysista, valitse teemalaatikosta “Haetut työtehtävät”.