Hyppää pääsisältöön

Parhaat työpaikat toimihenkilöille ovat..

Kuva: Shutterstock
Hyviä työpaikkoja löytyy elintarvike-, teknologia- ja kemian teollisuudesta sekä finanssisektorilta, kertoo Pron työmarkkinatutkimus.

Parhaat työpaikat toimihenkilöille ovat..

Julkaistu 10.06.2013 klo 10:11
Uutiset
Hyviä työpaikkoja löytyy elintarvike-, teknologia- ja kemian teollisuudesta sekä finanssisektorilta, kertoo Pron työmarkkinatutkimus.

Ammatissa Pro -lehti/Tiina Pelkonen

Tyytyväisimmät toimihenkilöt työskentelevät Valiossa, Borealis Polymersissä, Outotecissä ja Bayerissa. Näin kertovat Pron työmarkkinatutkimuksen tulokset. Yritykset edustavat elintarvike-, teknologia- ja kemian teollisuutta.

Huonoimpia arvioita työtyyväisyydestä esittivät toimihenkilöt työskentelivät ict-yrityksissä, callcentereissä ja vuokratyöalalla.

Tutkija Petri Palmun mukaan huonoimman tyytyväisyyden yrityksissä johtaminen koetaan heikoksi.

– Pienten yritysten ongelmia ovat erityisesti palkkaus- ja muiden järjestelmien puuttuminen sekä koulutuksen saamisen vaikeus. Pk-yritykset erottuvat positiivisesti muita paremmalla johtamiskulttuurillaan, Palmu lisää.

Tiedot käyvät ilmi Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimuksesta, jossa selvitettiin muun muassa palkkoja ja etuja, työaikoja, työtilannetta sekä työelämään liittyviä odotuksia. Tiedot kerättiin joulukuussa 2012 ja tutkimukseen vastasi 13 000 toimihenkilöä, jotka työskentelevät yksityissektorilla.

Työpaikalla ollaan vähään tyytyväisiä?

Prolaiset ovat nyt tyytyväisimpiä työelämäänsä kuin kertaakaan aikaisemmin viiteen vuoteen. Silti kokonaistyytyväisyyden aste on vain 66,1 asteikolla yhdestä sataan. Palmun mielestä tulos ei ole hyvä.

– Jokaisen toimihenkilön tulisi olla vähintään 80-prosenttisen tyytyväinen työelämäänsä. Hyvän työelämän rajan ylittää vain joka neljäs prolainen eikä tällä mittarilla yksikään yritys.

Palmu oli laatimassa kysymyksiä Pron työmarkkinatutkimuksiin, joista ensimmäinen tehtiin vuonna 2009. Kysymykset piti miettiä tarkasti. Kun ne pidetään vuodesta toiseen samoina, voidaan mitata miten asiat ovat kehittyneet eli saadaan tietoa työelämän trendeistä.

Tyytyväisimmät finanssisektorilta

Pron tyytyväisimmät jäsenet löytyvät finanssialalta, vaikka toimihenkilöiden keskipalkat siellä ovat alle prolaisten keskiarvon eli 2 630 euroa kuussa.

Tyytyväisyyttä selittää se, että alan yrityksissä on keskimääräistä toimivammat palkkausjärjestelmät, terveyspalvelut ja koulutus. Finanssialan jäsenten tyytyväisyysaste oli kuitenkin ainoana laskusuunnassa, kun lukema Pron muilla sektoreilla nousi.

Paras on vakituinen työ, jonka sisältöön voi vaikuttaa

Mistä muodostuu kokonaistyytyväisyys työelämään, jota Pron työmarkkinatutkimus on mitannut jo viisi vuotta?

– Työn vakinaisuuden jälkeen tärkeimmät tekijät ovat monipuolinen ja kehittävä työn sisältö, mahdollisuus vaikuttaa omaan ja muiden töihin, palkka, koulutus ja johtamiskulttuuri, Palmu luettelee.

Muita tyytyväisyyden osatekijöitä ovat työpaikan vakituisuus ja turvalliseksi koettu asema. Listalla palkan ja turvallisuuden jälkeen kolmanneksi nousi mahdollisuus motivoida muita ihmisiä. Mahdollisuus saada koulutusta, tehdä työtä itse päättämällään tavalla sekä se, ettei joudu jatkuvasti kohtaamaan ristiriitatilanteita ovat tärkeitä tyytyväisyystekijöitä. Iloa tuo myös mahdollisuus jakaa töitä työyhteisön muiden jäsenten kanssa.

– Tyytyväisyyttä lisää projekteihin ja hankkeisiin mukaan pääseminen. Se tuo tunteen siitä, että työtä arvostetaan, Palmu sanoo.

Harva haluaa itse vääntää kättä työehdoista työnantajan kanssa. Se, että ei joudu hoitamaan itse omia työehtoasioitaan, lisää tyytyväisyyttä. Se edellyttää, että työpaikalla noudatetaan työlakeja ja työehtosopimuksia. Hyvillä työpaikoilla on luottamusmies, jonka puoleen voi kääntyä työehtoja koskevissa kysymyksissä ja joka neuvottelee työnantajan kanssa.