Hyppää pääsisältöön

​Pron tutkimus: Turvallisuus, koulutus ja ympäristöasiat verotuksen painopisteinä

Kuva: Shutterstock
Pron jäsenet haluaisivat kohdentaa entistä enemmän veroja sosiaaliturvaan, sisäiseen turvallisuuteen, koulutukseen, julkiseen liikenteeseen, uusiutuvaan energiaan, kierto- tai kierrätystalouteen ja yleensä ympäristönsuojeluun. Nämä kaikki verotuksen kohteet korostuivat vuosien 2015 ja 2019 Pron jäsenten arvot- ja ihanteet tutkimuskyselyiden välillä.

​Pron tutkimus: Turvallisuus, koulutus ja ympäristöasiat verotuksen painopisteinä

Julkaistu 25.11.2019 klo 11:29
Uutiset
Kirjoittanut
Petri Palmu
Pron jäsenet haluaisivat kohdentaa entistä enemmän veroja sosiaaliturvaan, sisäiseen turvallisuuteen, koulutukseen, julkiseen liikenteeseen, uusiutuvaan energiaan, kierto- tai kierrätystalouteen ja yleensä ympäristönsuojeluun. Nämä kaikki verotuksen kohteet korostuivat vuosien 2015 ja 2019 Pron jäsenten arvot- ja ihanteet tutkimuskyselyiden välillä.

Verorahojen käyttäminen yhä enemmän työllisyyden tukemiseen on pysynyt tasaisen korkeana.

Pron jäsenillä verojen käyttökohteiden priorisoinnissa vähennyskohteisiin kuuluvat kehitysapu, kulttuuri, elinkeinotuet, paikallisuuden säilyttäminen ja ulkoinen turvallisuus. 

Verolähteissä korotuspuolella ovat pääomaverotus, alkoholivero, omaisuusvero ja yritysvero.

Verotusta haluttaisiin keventää perintöveron, ansiotuloveron, polttoaineveron ja aiempaa lievemmin energia- ja ympäristöverojen suhteen.

– Jäsenten verotuksen priorisointi kuvastaa, mitkä asiat ovat omassa arjessa tärkeitä. Tärkeysjärjestys kytkeytyy myös siihen, miten uskottavina erilaiset toimijat koetaan. Tutkimuksen mukaan Pron jäsenillä on varsin kielteinen luottamus moniin yhteiskunnallisiin toimijoihin ja niiden kykyyn ratkaista ongelmia. Pron jäsenet tuomitsevat jyrkästi kaikenlaiset hyvä veli -verkostot, joiden toimintakulttuurin koetaan luovan esteen tavallisen kansan vaikutusmahdollisuuksiin, Pron tutkija Petri Palmu toteaa.

Poliitikkoihin vallitsee luottamuspula

Suurvaltiot koetaan kaikkein pahimmaksi ongelmaksi ja muista toimijoista ongelmien pahentajiin  lukeutuvat erityisesti poliitikot, media, rahoituslaitokset ja yritykset. Aiempaan verrattuna EU ja euro koetaan selvästi niitä pienemmäksi harmiksi. Myös poliitikkoihin kohdistuva epäluottamus on hieman vähentynyt vuodesta 2015.  

Pron jäsenistössä ay-liike, poliisi ja tutkimuslaitokset ongelmanratkaisijoina nauttivat keskimäärin suurinta luottamusta. 

Epäluottamus vähenee yhteiskuntaluokan kohotessa

- Kun jäsenen kokema yhteiskuntaluokka kasvaa alimmasta ylimpään luokkaan, niin myös luottamus edellä mainittuihin toimijoihin kohentuu. Ainoastaan luottamus ay-liikkeeseen on hieman voimakkaampaa alemmissa yhteiskuntaluokissa. Ay-liikehän on nimenomaan syntynyt parantamaan alimpien yhteiskuntaluokkien elämää.

Yhteiskunnan tapahtumien analysointi on luontevampaa ylemmissä yhteiskuntaluokissa, joissa myös koetaan hieman enemmän halua vaikuttaa yhteiskuntaan ja työelämään. Toisaalta valmius voimallisiin työtaistelutoimiin ja mielenilmauksiin on korkeinta työväen ja alemman keskiluokan piirissä. Pron toimialoista valmius työtaistelutoimiin on suurinta rahoitusalalla ja informaatio- ja viestintäalalla, vähäisempää rakennusalalla. 

Hyvien työehtojen vaaliminen on ay-liikkeen ykkösprioriteetti

Kaikilla aloilla selvä enemmistö Pron jäsenkunnasta on valmis ainakin jonkinasteisiin työtaistelutoimiin, vaikka edunvalvonnallisesti lakot ovat vasta vihonviimeinen keino ja niitä halutaan välttää. Työelämää halutaan ensisijaisesti muuttaa työpaikkatoimintaa kehittämällä. Tässä työssä liiton sopimat työehtosopimukset ja organisaatioiden hyvä johtamiskulttuuri ovat välttämättömiä asioita.

Tarvitsemme Suomessa – työmarkkinatoimijat, politiikan toimijat ja kansalaisjärjestöt – hyvää työllisyyttä ja koulutusta tukevaa veropolitiikkaa sekä sosiaalisesti oikeudenmukaista toteutusta, jotta voimme siirtyä globaalisti nykyistä ekologisempaan ja taloudellisempaan toimintakulttuuriin.

- Jäsenet kokevat vuonna 2019 oman, lähialueen ja koko maailman tilanteen parantuneen sitten vuoden 2015. Tällä aikavälillä myös taloudelliset suhdanteet olivat varsin suotuisia. Ilahduttavaa on myös, että Pron jäsenten tyytyväisyys koko ay-liikkeeseen on noussut roimasti neljän vuoden aikana. Yhtenäistä ay-liikettä tarvitaan vaalimaan hyvää työelämää ja lisäämään palkansaajien joukkovoimaa kattavalla ay-järjestäytymisellä, Petri Palmu toteaa.

 Vuosien 2011,2015 ja 2019 arvokyselyn mittareita ay-liikkeen toivotusta roolista työelämässä Pron jäsenten silmissä. Liiton ydintärkeä tehtävä on neuvotella työehdot jäsenten puolesta. Aineisto sisältää kaikki vastaajat, joista osa on myös eläkeläisjäseniä. Linkki Pron tutkimustoiminnan web-sovellukseen