Hyppää pääsisältöön

Samapalkkaisuusohjelma saa jatkoa – kunnianhimon taso kuitenkin aivan liian matala

Toimistotyötä
Toimistotyötä
Hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen samapalkkaisuusohjelma vuosille 2024–2027 julkaistiin perjantaina.

Ohjelman puitteissa palkkatasa-arvoa yritetään edistää muun muassa parantamalla palkkatietämystä sekä tukemalla työpaikkoja tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten laatimisessa. Toimenpiteitä kohdistetaan myös työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen sekä sukupuolen mukaan eriytyneen työnjaon purkuun. 

Palkkatasa-arvon saavuttaminen edellyttää Suomessa vielä paljon työtä.

– On positiivista, että samapalkkaisuusohjelma saa jatkoa ja kokoaa eri osapuolet yhteen edistämään palkkatasa-arvoa. Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut hitaasti, naisten keskimääräinen ansiotaso on 84,6 % miesten ansiotasosta. Ero on EU-maiden korkeimpia ja suurempi kuin muissa Pohjoismaissa, Pron työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Lehtoranta sanoo.

Rimaa pitää nostaa 

Pron mielestä samapalkkaisuusohjelman kunnianhimon taso on kuitenkin aivan liian matala. Sukupuolten palkkaeron pienentäminen vaatii vaikuttavampia toimenpiteitä. Tehdyn ennakkoarvioinnin perustella suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuus on vain tyydyttävä.

Pron mielestä liittotaso olisi pitänyt ottaa paremmin mukaan ohjelmaan, koska  samapalkkaisuudesta sovitaan tällä hetkellä liittotasolla ja myöskin yritystasolla. Samapalkkaisuuden edistäminen ei onnistu ilman näiden osapuolien mukaan ottamista. Pelkät liittotason mahdolliset tulevat keskustelut eivät ole riittäviä. Myös julkinen sektori olisi ehdottomasti tullut ottaa mukaan neuvotteluihin.

– Jos samapalkkaisuutta haluttaisiin oikeasti kehittää, tulisi ohjelmassa keskittyä samapalkkaisuutta edistäviin toimiin, jotka ovat työmarkkinatoimijoiden ja yritysten hallittavissa. Näitä ovat esimerkiksi palkka- ja sopimuspolitiikka, palkkausjärjestelmien kehittäminen, palkkatietämyksen ja palkka-avoimuuden parantaminen sekä palkkasyrjinnän poistaminen ja ehkäisy, Lehtoranta sanoo.