Hyppää pääsisältöön

Suurimmat ansiosidonnaiset laskevat ensi vuonna

Kuva: Shutterstock
Ansiosidonnaisen päivärahan määrää ollaan ensi vuonna laskemassa niiltä uusilta työttömäksi jääviltä, joiden päivärahan perusteena oleva palkka ylittää 3 115 euroa kuukaudessa. Pron työssäkäyvistä jäsenistä lähes puolella ansiot ylittävät rajan.

Suurimmat ansiosidonnaiset laskevat ensi vuonna

Julkaistu 16.09.2014 klo 10:44
Uutiset
Ansiosidonnaisen päivärahan määrää ollaan ensi vuonna laskemassa niiltä uusilta työttömäksi jääviltä, joiden päivärahan perusteena oleva palkka ylittää 3 115 euroa kuukaudessa. Pron työssäkäyvistä jäsenistä lähes puolella ansiot ylittävät rajan.

Pro Uutiset / Katri Kangas / lähde: STM

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan laskentasääntöä ollaan muuttamassa niin, että ylempien uusien ansiopäivärahojen taso alenisi ensi vuonna.

Ansiosidonnainen päiväraha laskisi niillä, joiden päivärahan perusteena oleva palkka ylittää 3 115 euroa kuukaudessa. Enimmillään ansiosidonnainen päiväraha laskisi 82 eurolla kuukaudessa.

Myös työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sekä pitkän työuran päätyttyä 90 päivältä maksettavaa korotettua ansio-osaa ollaan alentamassa. Korotetulla ansio-osalla korotettu ansiopäiväraha olisi uusilla laskentasäännöillä 2 000 euron palkasta 91 euroa alempi, 3 000 euron palkasta 163 euroa alempi ja 4 000 euron palkasta 289 euroa alempi kuukaudessa.

Muutokset tulisivat voimaan uusissa ansiopäivärahoissa ensi vuoden alussa, 1. tammikuuta.

Koskee uusia työttömiä

Lakimuutokset koskisivat vain niitä ansiosidonnaisen päivärahan saajia, joiden päiväraha lasketaan ensimmäistä kertaa tai uudelleen vuonna 2015 tai myöhemmin. Työttömänä jo olevien maksussa olevat päivärahat eivät siis laske vuodenvaihteessa.

Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle eilen maanantaina. Esitys liittyy valtion ensi vuoden talousarvioon: ansiopäivärahojen leikkauksella saataisiin toteutettua hallituksen maaliskuinen kehyspäätös työttömyysturvamenojen säästöstä. Muutokset alentaisivat työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitettavia ansiopäivärahamenoja noin 50 miljoonalla eurolla.

Prolaisten työttömyys kasvussa

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaus kohdistuu voimallisesti prolaisiin palkansaajiin, mikäli työttömyys osuu kohdalle ensi vuonna: lähes puolet Pron työssäkäyvistä jäsenistä ansaitsee yli 3 115 euroa kuukaudessa.

Työttömyys on kasvussa koko maan työikäisen väestön tapaan myös Ammattiliitto Pron jäsenten keskuudessa. Työttöminä on Pron jäsenistä noin kymmenen prosenttia.

‒Yli 50-vuotiailla Pron jäsenillä työttömyysaste on jo lähes 15 prosenttia. Heillä on myös yleensä suurimmat palkkatulot, kertoo Pron tutkija Petri Palmu.

Pron hallitus ilmaisi elokuun lopussa huolensa yli 50-vuotiaiden koulutettujen asiantuntijoiden ja toimihenkilöiden työllisyystilanteesta. Huolestuttavaa on, että asiantuntijoiden ja toimihenkilöiden työttömyys on kasvussa ensimmäistä kertaa myös kasvukeskuksissa.

Viime vuonna yli 3 115 euron palkasta laskettua ansiosidonnaista päivärahaa sai Suomessa kaikkiaan noin 50 000 työttömänä ollutta. Kaikkiaan ansiosidonnaista päivärahaa sai vuoden 2013 aikana noin 292 000 henkilöä.