Hyppää pääsisältöön

Taantuma ajanut työelämän laskevaan kierteeseen

Kuva: Shutterstock
Toimihenkilöiden tyytyväisyys työelämään on laskenut selvästi edellisvuodesta, kertoo Pron työmarkkinatutkimus. Heikentyvä hyvinvointi ja esimerkiksi koulutusleikkaukset syövät yritysten tuottavuutta.

Taantuma ajanut työelämän laskevaan kierteeseen

Julkaistu 08.04.2014 klo 10:25
Uutiset
Toimihenkilöiden tyytyväisyys työelämään on laskenut selvästi edellisvuodesta, kertoo Pron työmarkkinatutkimus. Heikentyvä hyvinvointi ja esimerkiksi koulutusleikkaukset syövät yritysten tuottavuutta.

Pro Uutiset / Pron tiedote

Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimuksen (TMT) mukaan toimihenkilöiden kokema työelämän kokonaistyytyväisyys on laskenut selvästi edellisvuoteen verrattuna. Yksityisen sektorin palkansaajat ovat vain noin 62-prosenttisesti tyytyväisiä työelämäänsä. Tyytyväisyyserot ovat lisäksi kärjistyneet. Kun noin 10 prosenttia kokee työelämänsä kurjaksi, sama osuus kuvaa työelämäänsä loistavaksi.

Pron tutkija Petri Palmu näkee kehityksen taustalla heikon taloustilanteen vaikutukset työelämään.

– Ihmiset pelkäävät työttömyyttä. Samalla myös ostovoima on heikentynyt ja työnantaja antaa entistä vähemmän koulutusta, Palmu toteaa.

Puolelle koulutusta korkeintaan päivä vuodessa

Työnantajien kustantamien koulutuspäivien määrä on laskenut jatkuvasti vuodesta 2010 lähtien. Toimihenkilöiden saamien vuosittaisten koulutuspäivien keskiarvo on nyt vain 2,4. Jopa puolet saa koulutusta vain enintään yhden päivän vuodessa.

– Suomen menestyksen eväät löytyvät osaavista ja työhönsä sitoutuneista ihmisistä, Pron puheenjohtaja Antti Rinne huomauttaa.

– Vaikuttaa siltä, että suuressa osassa yrityksistämme on ajauduttu huonoon kierteeseen, jossa heikentynyt työhyvinvointi ja leikkaukset osaamisen kehittämisestä syövät edelleen mahdollisuuksia parantaa työn tuottavuutta.

Vuoden 2009 lamaan verrattuna lomauttamisvaihtoehto on korvattu nyt yhä useammin suorilla irtisanomisilla. Prolaisten toimihenkilöiden työttömyysaste on tällä hetkellä 11 prosenttia. Kokonaisvuosituloilla mitattuna reaalinen ostovoima on laskenut.

Heikko johtaminen piinaa työyhteisöjä

Organisaatioiden henkilöstöhallinto onnistuu monilta osin keskinkertaisesti tai heikosti tehtävissään, paljastavat Pron tutkimustulokset. Tämä käy ilmi muun muassa rekrytointiprosesseja, osaamisen siirtämistä, työn kehittämistä, palkkausjärjestelmiä ja palkkauksen avoimuutta, koulutussuunnittelua ja osaamisen hyödyntämistä, työn sisältöjen kehittämistä sekä työajan hallintaa käsittelevistä mittareista.

– Työn arvon ja palkkauksen arviointi koetaan laajalti surkeaksi. Työssä onnistumisen arvioinnin osalta organisaatiot täyttyvät näkymättömästä puurtamisesta, jonka arvo ilmenee lähinnä johdon bonuksina, Petri Palmu kuvailee.

– Henkilöstöresurssien vähyyden ja työn heikosta organisoinnista johtuvan sähläämisen takia aikaa kehittää omaa työtä ja työpaikan yhteisiä toimintatapoja jää hyvin vähän.

Lisäksi varsin runsas palkaton niin kutsuttu harmaa ylityö syö yleistä tyytyväisyyttä elämään ja heikentää vapaa-ajan laatua.

Rinteen mukaan hyvä johtaminen ja henkilöstöhallinto ovat avainasemassa myönteisen muutoksen aikaansaamisessa.

– Mahdollisuudet tehdä asioita fiksummin ovat suuret. Johtamalla työyhteisöjä paremmin voidaan ratkaista monia suomalaisen työelämän tuottavuus- ja hyvinvointiongelmia, Rinne sanoo.

– Pehmeät keinot työyhteisöjen kehittämiseksi voivat luoda yrityksen viivan alle kovaa tulosta.

Henkilöstön tyytyväisyyserot yritystasolla suuria

Henkilöstön tyytyväisyyserot yritys- ja konsernitasolla ovat suuria. Yritysten saamien parhaimpien ja huonoimpien mittaustulosten ero on ollut Pron tutkimusaineistossa jopa 30 prosenttiyksikköä, kun arvioidaan tyytyväisyyden tason muutosta vuodesta 2008 vuoden 2013 loppuun.

Tällä hetkellä työelämätyytyväisyyden kärjessä olevia yrityksiä ovat Valio, Lujatalo, Finnvera, Borealis Polymers, Kemijoki, Normet, Bayer ja SRV.

Yritystason vertailussa selvästi muita heikommin menestyivät SKV, Manpower, Infocare, G4S Cash Solutions, GoExcellent, Eniro, Barona ja Intrum Justitia. Niissä kokonaistyytyväisyys on ollut viimeisissä mittauksissa vain 35–50 prosenttia. Aiemmin tähän ryhmään kuulunut Relacom erottautuu viimeaikaisessa kehityksessä erittäin myönteisesti, sillä sen uusin mittausarvo on noussut jo keskimääräiselle 62 prosentin tasolle.

Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimusta on toteutettu vuodesta 2008. Vuositasolla työmarkkinatutkimukseen vastaa lähes 30 000 toimihenkilöä, jotka työskentelevät teollisuuden, yksityisten palvelujen, finanssialan sekä ict- ja viestintäalojen toimihenkilö-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä.