Hyppää pääsisältöön

Tampereen yliopiston yhteistoimintaneuvottelut päättyivät erimielisinä

Yksinäinen mies kävelee tyhjää käytävää
Tampereen yliopiston yt-neuvottelut päättyivät erimielisinä. Massiivisille vähennyksille ei löytynyt tuotannollisia tai taloudellisia syitä. Yliopiston tulevaisuus mietityttää.

Tampereen yliopiston yhteistoimintaneuvottelut päättyivät erimielisinä

Julkaistu 16.11.2021 klo 16:21
Uutiset
Tampereen yliopiston yt-neuvottelut päättyivät erimielisinä. Massiivisille vähennyksille ei löytynyt tuotannollisia tai taloudellisia syitä. Yliopiston tulevaisuus mietityttää.

Tampereen yliopiston yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet erimielisinä. Neuvottelijat katsovat, työnantaja ei pystynyt osoittamaan tuotannollisia eikä taloudellisia syitä, jotka perustelisivat  215 henkilötyövuoden vähennystarvetta.

–   Henkilöstöä edustavat neuvottelijat eivät ole saaneet työnantajalta vastausta kysymykseen, mitkä työt päättyvät tai vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi niin, että työntekijöiden irtisanominen olisi välttämätöntä, prolainen pääluottamusmies Jorma Viikki tiivistää.

–  Työnantaja ei myöskään ole pystynyt osoittamaan taloudellisia perusteita työvoiman vähentämiselle. Yliopiston tase on vahva ja tilipäätös on ollut voitollinen.  Mahdolliset taloudelliset ja tuotannolliset sopeuttamistarpeet olisi voitu toteuttaa hallittuna rakenteellisena uudistuksena, ilman massiivisia henkilöstövähennyksiä, kuten esitimme irtisanomisten vaihtoehtona, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön pääluottamusmies Sinikka Torkkola toteaa.

Miten työt hoidetaan jatkossa?

Neuvottelujen aikana ei ole käynyt ilmi, miten irtisanottujen työt hoidetaan jatkossa.  Pääluottamusmiehet arvioivat, että massiiviset, tukipalveluhenkilöstöön kohdistuvat irtisanomiset heikentävät yliopiston ydintoimintoja opetusta ja tutkimusta. Siten ne tulevat heikentämään yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaa rahoitusta.

Tukihenkilöstön määrä suhteessa opetus- ja tutkimushenkilöstöön on lähellä yliopistojen keskiarvoa. Kaavailtujen irtisanomisten ja päätettyjen liikkeenluovutusten jälkeen se olisi pienempi kuin millään toisella suomalaisella yliopistolla tällä hetkellä.

Jos viidennes keskitettyjen tukipalveluiden työntekijöistä vähenee, se kasvattaa merkittävästi jäljelle jäävien työntekijöiden työkuormaa. Neuvottelujen aikana työnantaja ei ole pystynyt vastaamaan kysymyksiin henkilöstövähennysten ja organisaatiomuutosten vaikutuksista henkilöstön työnkuviin, palkkaukseen tai työhyvinvointiin.

Sopu syntyi paketeista

Neuvotteluissa saatiin sovittua irtisanottaville tarjottavasta työsuhteen päättösopimuksesta eli niin sanotusta tukipaketista sekä eläköitymispaketista ja työllistymisen tukitoimista.

Työsuhteen päättösopimuksessa irtisanottava työntekijä sopii työnantajan kanssa työsuhteen päättymisestä ja saa korvauksena 3–9 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Summan suuruus määräytyy työsuhteen pituuden mukaan.  Lisäksi työntekijällä on oikeus käyttää työterveydenhuollon palveluita kesäkuun 2022 loppuun asti, suorittaa maksutta loppuun keskeneräinen työnantajan tarjoama koulutus sekä käyttää työllistymistä edistäviä palveluita. Työntekijällä on myös mahdollisuus lunastaa itselleen työpuhelimensa, tietokoneensa ja monipistetyöhön hankitut huonekalut.  Samalla työntekijä luopuu etuoikeudestaan työtehtävään, joka syntyisi takaisinottovelvollisuuden ollessa voimassa. Lisäksi hän luopuu oikeudestaan esittää työsuhteeseen tai sen päättymiseen liittyviä vaatimuksia.

Eläköitymispaketti on arvoltaan yhdeksän kuukauden palkkaa vastaava summa. Sitä tarjotaan kaikille yt-neuvotteluiden piirissä olleille, jotka saavuttavat vanhuuseläkeiän kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Hyvää yhteistyötä neuvotteluissa

Tampereen yliopiston yt-neuvotteluissa on tehty hyvä yhteistyötä eri liittojen kesken. Neuvottelijoiden tukena on ollut myös prolaisten, Julkisalan koulutettujen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liiton asiantuntijoiden ryhmä. Se on vastannut luottamusmiesten kysymyksiin yt-lainsäädännöstä ja käsitellyt myös muita työsuhteiden päättämistä koskevia juridisia kysymyksiä.  

Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat syyskuun puolessa välissä ja ne koskivat 1100 työntekijää. Yliopiston tavoitteena on 215 henkilötyövuoden vähentäminen ja lisäksi 48 henkilön ulkoistaminen Certialle.